Preskočiť navigáciu

ZSS Nestor o. z., Zázrivá - Stred 449

Druh sociálnej služby: Zariadenie opatrovateľskej služby
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§36 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - plnoletá fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu
Kapacita:63 osôb
Deň začatia poskytovania:10.6.2014
Miesto poskytovania:ZSS Nestor o.z., Zázrivá - Stred 449, 02705 Zázrivá
Telefón:

+421 910717171

Email:

cibulova@rezidencianestor.sk

masiarova@rezidencianestor.sk

Mobil:

+421 905 248 370

Zodpovední zástupcoviaMgr. Syliva Cibulová, MBA
Poskytovateľ: ZSS Nestor o. z.
Zázrivá - Stred  449
02705  Zázrivá
IČO: 42180139