Preskočiť navigáciu

Rehabilitačné stredisko

§37 zákona 448/2008

 1. V rehabilitačnom stredisku sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008, fyzickej osobe, ktorá je slabozraká a fyzickej osobe, ktorá je nepočujúca alebo ktorá má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť.
 2. V rehabilitačnom stredisku sa poskytuje
  1. sociálna rehabilitácia,
  2. sociálne poradenstvo,
  3. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  4. ubytovanie,
  5. stravovanie,
  6. pranie, upratovanie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.
 3. Ak sa poskytuje v rehabilitačnom stredisku ambulantná sociálna služba, zariadenie nie je povinné poskytovať stravovanie, ubytovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva.
 4. Ak sa poskytuje pobytová sociálna služba v rehabilitačnom stredisku, možno ju poskytovať len na určitý čas, najdlhšie na tri mesiace; túto lehotu možno predĺžiť len raz, najviac o tri mesiace.
 5. V rehabilitačnom stredisku sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii.
TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb, Tichá 2207
určitý čas | ambulantná
TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb, Tichá 2207/33, 03401 Ružomberok