Preskočiť navigáciu

Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života

§32a zákona 448/2008

 1. Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života sa poskytuje rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, v čase
  1. prípravy na trh práce alebo v čase vykonávania aktivít spojených so vstupom alebo s návratom na trh práce, poskytovaním starostlivosti o maloleté dieťa,
  2. prípravy na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole alebo v čase vykonávania zárobkovej činnosti, poskytovaním starostlivosti o dieťa do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku, ak je dieťaťom s nepriaznivým zdravotným stavom.
 2. V rámci služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života sa
  1. poskytujú
   1. bežné úkony starostlivosti o dieťa,
   2. pomoc pri príprave na školské vyučovanie,
   3. výchova,
  2. zabezpečuje záujmová činnosť.
 3. Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života, ak ide o dieťa do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku, ak je dieťaťom s nepriaznivým zdravotným stavom, sa poskytuje
  1. do 31. augusta bezprostredne nasledujúceho po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa alebo šiestich rokov veku dieťaťa, ak je dieťaťom s nepriaznivým zdravotným stavom,
  2. jedným opatrovateľom detí najviac štyrom deťom; to neplatí, ak ide o súrodencov.
 4. Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života sa poskytuje terénnou formou sociálnej služby alebo ambulantnou sociálnou službou mimo zariadenia. Ak sa služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života poskytuje ambulantnou sociálnou službou mimo zariadenia, poskytuje sa v rodinnom prostredí fyzickej osoby, ktorá poskytuje starostlivosť o dieťa. Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života podľa odseku 1 písm. b) sa môže poskytovať ambulantnou sociálnou službou mimo zariadenia aj v prostredí, ktorým je priestor zamestnávateľa rodiča alebo zamestnávateľa fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, vyčlenený na zabezpečenie tejto starostlivosti o dieťa zamestnanca.
Diana Čendulová JASLE OLINKA
neurčitý čas | ambulantná
Diana Čendulová JASLE OLINKA, 16, 03221 Liptovské Beharovce
 
Dominika Šišovská
neurčitý čas | terénna
okres: Ružomberok
 
Elena Chmarová
neurčitý čas | terénna
okres: Dolný Kubín
 
Elena Chmarová, Okružná 2057
neurčitý čas | ambulantná
Služba na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života, Okružná 2057/16, 02601 Dolný Kubín
 
Eva Uhrinová, Lúčky 362
neurčitý čas | ambulantná
Rodinné prostredie opatrovateľa detí, Lúčky 362, 03482 Lúčky
 
Jana Chovaňáková
neurčitý čas | terénna
okres: Kysucké Nové Mesto
 
Jana Chovaňáková, Kukučínova 486
neurčitý čas | ambulantná
Rodinné prostredie opatrovateľa detí, Kukučínova 486, 02401 Kysucké Nové Mesto
 
Jana Semanová, Šoltésovej 301
neurčitý čas | ambulantná
Šoltésovej 301/7, 03401 Ružomberok
 
Jana Zrnčíková - SRDIEČKO, Na Ožnici 3237
neurčitý čas | ambulantná
Na Ožnici 3237/13, 02601 Dolný Kubín
 
Katarína Havrilová, Andreja Hlinku 8358
neurčitý čas | ambulantná
Andreja Hlinku 8358/152, 03406 Ružomberok
 
Mária Iváková - VČIELKA, Antona Bernoláka 1411
neurčitý čas | ambulantná
Antona Bernoláka 1411/29, 03401 Ružomberok
 
Žaneta Syrovcová
neurčitý čas | ambulantná
42, 01323 Višňové
 
Zuzana Přibylová, Andreja Halašu 741
neurčitý čas | ambulantná
Andreja Halašu 741/31, 02601 Dolný Kubín
 
Zuzana Zajacová
neurčitý čas | terénna
okres: Kysucké Nové Mesto