Preskočiť navigáciu

Mária Iváková - VČIELKA, Antona Bernoláka 1411

Druh sociálnej služby: Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života (ambulantná forma mimo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§32a ods. 1 b) zákona č. 448/2008 Z. z. - sociálna služba sa poskytuje v rodinnom prostredí opatrovateľa detí
Kapacita:4 osoby
Deň začatia poskytovania:10.10.2018
Miesto poskytovania:Antona Bernoláka 1411/29, 03401 Ružomberok
Telefón:

+421 907218557

Email:

ivakovamaria133@gmail.com

Zodpovední zástupcoviaMária Iváková
Poskytovateľ: Mária Iváková - VČIELKA

03401  Ružomberok
IČO: 51881543