Preskočiť navigáciu

Ambulantné zdravotnícke zariadenia, okres Žilina

ambulancia poradenskej psychológie Ambulancia poradenskej psychológie, Žilina, (PSPsycho s. r. o.) (Poradenská psychológia, Dopravná psychológia) 65-54298831-A0001 ambulancia poradenskej psychológie Vojtecha Spanyola 8754/63, 01001 Žilina 14:30 - 19:30
ambulancia pracovnej a organizačnej psychológie Ambulancia pracovnej a organizačnej psychológie, Žilina, (PSPsycho s. r. o.) (Pracovná a organizačná psychológia) 65-54298831-A0002 ambulancia pracovnej a organizačnej psychológie Vojtecha Spanyola 8754/63, 01001 Žilina 14:30 - 19:30
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Vojtecha Spanyola, Žilina, (ADOS-MAJBÍKOVÁD, s. r. o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 65-54286590-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 15:00
ambulancia liečebnej pedagogiky Ambulancia liečebnej pedagogiky, Žilina, (Dialóg spol. s r.o.) (Liečebná pedagogika) 51-35695030-A0016 ambulancia liečebnej pedagogiky Jána Milca 741/27, 01001 Žilina dnes neordinuje
ambulancia čeľustnej ortopédie Ambulancia čeľustnej ortopédie, Žilina, (MDDr. Peter Dírer s. r. o.) (čeľustná ortopédia) 65-54689091-A0001 ambulancia čeľustnej ortopédie Blanc dental, Obchodná 8985/5A, 01008 Žilina 8:00 - 15:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Rajec, (APL ANAJ s.r.o.) (Všeobecné lekárstvo) 65-54560748-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých Hollého 150, 01501 Rajec 7:00 - 13:00
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Žilina, (MEDIVASA, s.r.o.) (Gynekológia a pôrodníctvo) 65-36415952-A0017 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia M. R. Štefánika 842/47, 01001 Žilina  
ambulancia pracovného lekárstva Ambulancia pracovného lekárstva, Teplička nad Váhom, (Pro Benefit s.r.o.) (Pracovné lekárstvo) 65-36336173-A0003 ambulancia pracovného lekárstva Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, 01301 Teplička nad Váhom 8:00 - 15:00
ambulancia pediatrickej gynekológie Ambulancia pediatrickej gynekológie, Terchová, (VIŠŇOVSKÍ, s.r.o.) (Pediatrická gynekológia) 65-36713929-A0006 ambulancia pediatrickej gynekológie Sv. Martina 273, 01306 Terchová 7:00 - 9:00
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Terchová, (VIŠŇOVSKÍ, s.r.o.) (Gynekológia a pôrodníctvo) 65-36713929-A0005 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Sv. Martina 273, 01306 Terchová 9:00 - 15:00
všeobecná ambulancia pre deti a dorast Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, MUDr. Lenka Staníková, Žilina, (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina) (Pediatria) 51-17335825-A0105 všeobecná ambulancia pre deti a dorast Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Dagmar Sudeková, Žilina, (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina) (Všeobecné lekárstvo) 51-17335825-A0104 všeobecná ambulancia pre dospelých Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 7:00 - 12:00 - 12:30 - 14:30
ambulancia telovýchovného lekárstva Ambulancia telovýchovného lekárstva, Žilina, (MAFA s.r.o.) (Telovýchovné lekárstvo) 65-54080819-A0001 ambulancia telovýchovného lekárstva Makovického 55/3, 01001 Žilina 18:30 - 20:00
urologická ambulancia Urologická ambulancia, Žilina, (Urral, s. r. o.) (Urológia) 65-54213347-A0001 urologická ambulancia Vysokoškolákov 3702/31, 01008 Žilina 7:00 - 14:30
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Žilina, (MUDr. Marián Dupkala) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 65-54493811-A0001 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Dolné Rudiny 1740/3, 01001 Žilina 7:00 - 11:00 - 12:00 - 14:00
všeobecná ambulancia pre deti a dorast Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Lietavská Lúčka, (ALROKA s.r.o.) (Všeobecná starostlivosť o deti a dorast) 65-54196264-A0001 všeobecná ambulancia pre deti a dorast Cementárenská 101/65, 01311 Lietavská Lúčka 7:00 - 11:45 - 12:15 - 15:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Rajec, (RAJ-DENT s.r.o.) (Zubné lekárstvo) 65-54124921-A0001 ambulancia zubného lekárstva Hollého 150/1, 01501 Rajec 7:00 - 15:30
všeobecná ambulancia pre deti a dorast Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, MUDr. Lucia Filipová, Žilina, (Pediater ZA s.r.o.) (Všeobecná starostlivosť o deti a dorast) 65-36359521-A0002 všeobecná ambulancia pre deti a dorast Alexandra Rudnaya 100, 01001 Žilina 7:00 - 14:00
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Žilina, (Pelvisana s.r.o.) (Gynekológia a pôrodníctvo, Gynekologická urológia, Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve) 65-52019152-A0001 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Veľká okružná 91/17, 01001 Žilina dnes neordinuje
ambulancia neurochirurgická Ambulancia neurochirurgická, Rajecké Teplice, (ADOS LÚČ, s.r.o.) (Neurochirurgia) 65-47607793-A0002 ambulancia neurochirurgická Rajecká cesta 13/19, 01313 Rajecké Teplice dnes neordinuje
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Varín, (MUDr. Jarmila Kadlečíková, s. r. o.) (Všeobecné lekárstvo) 65-54191769-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých Námestie sv. Floriána 1002, 01303 Varín 7:00 - 17:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Žilina, (MDDr. Kristína Bukovinská) (Zubné lekárstvo) 65-54331943-A0001 objednávanie ambulancia zubného lekárstva Rosinská 3182/4, 01008 Žilina 6:00 - 14:30
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, Žilina, (MEDIVASA, s.r.o.) (Psychiatria) 65-36415952-A0016 psychiatrická ambulancia M. R. Štefánika 842/47, 01001 Žilina 7:00 - 15:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Žilina, (ViVa Dent s.r.o.) (Zubné lekárstvo, Dentoalveolárna chirurgia, Implantológia) 65-53857399-A0001 ambulancia zubného lekárstva Sad SNP 670/4, 01001 Žilina 8:00 - 15:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Žilina, (AF Implant, s. r. o.) (Zubné lekárstvo, Dentoalveolárna chirurgia, Implantológia) 65-47684631-A0001 ambulancia zubného lekárstva Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina 8:00 - 16:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Žilina, (AF Implant, s. r. o.) (Zubné lekárstvo) 65-47684631-A0002 ambulancia zubného lekárstva Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina 8:00 - 16:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Žilina, (AF Implant, s. r. o.) (Zubné lekárstvo) 65-47684631-A0003 ambulancia zubného lekárstva Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina 8:00 - 16:00
ambulancia zubného lekárstva Blaha Dent Clinic - zubné implantáty v Žiline, Žilina, (BLAHA-DENT, s.r.o.) (Zubné lekárstvo) 65-36854361-A0004 ambulancia zubného lekárstva Závodská cesta 2963/4, 01001 Žilina 7:00 - 13:30 - 14:00 - 21:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Žilina, (BLAHA-DENT, s.r.o.) (Zubné lekárstvo, Dentoalveolárna chirurgia) 65-36854361-A0002 ambulancia zubného lekárstva Závodská cesta 2963/4, 01001 Žilina 7:00 - 13:30 - 14:00 - 21:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Žilina, (BLAHA-DENT, s.r.o.) (Zubné lekárstvo) 65-36854361-A0003 ambulancia zubného lekárstva Závodská cesta 2963/4, 01001 Žilina 7:00 - 13:30 - 14:00 - 21:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Žilina, (OK AMBULANCIA, a. s.) (Všeobecné lekárstvo) 65-52214192-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých 1.mája 1016/4, 01001 Žilina 7:00 - 19:00
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie, MUDr. Zuzana Štofová, Žilina, (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina) (Klinická onkológia) 51-17335825-A0103 ambulancia klinickej onkológie Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 7:00 - 12:30 - 13:00 - 14:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyzioterapia, Žilina, (Mgr. Radoslava Šefferová) (Fyzioterapia) 65-51884291-A0001 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Jesenského 1079/16, 010010 Žilina 8:00 - 12:00 - 13:00 - 18:00
ambulancia pracovného lekárstva Ambulancia pracovného lekárstva, Žilina, (TeamPrevent Santé s. r. o.) (Pracovné lekárstvo) 51-35945249-A0022 ambulancia pracovného lekárstva Kysucká 537/3, 01001 Žilina  
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, MUDr. Ján Červenec, Žilina, (MEDIVASA, s.r.o.) (Kardiológia) 65-36415952-A0015 kardiologická ambulancia Nemocnica s poliklinikou, Vojtecha Spanyola 8303/8187, 01001 Žilina 7:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyzioterapia, Žilina, (Mgr. Andrea Šimunová) (Fyzioterapia) 65-53903676-A0001 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Vojtecha Spanyola 8411/41A, 01001 Žilina 8:00 - 16:30
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Žilina, (SamDent, s. r. o.) (Zubné lekárstvo) 65-53437471-A0003 ambulancia zubného lekárstva Zdravotné stredisko spol. MediHouse, s.r.o., areál FNsP Žilina, Vojtecha Spanyola 8754/63, 01001 Žilina  
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, Žilina, (NEUROLAB s.r.o.) (Neurológia) 65-47068043-A0001 neurologická ambulancia Suvorovova 2680/23, 01001 Žilina 15:00 - 19:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Žilina, (DENTMED s.r.o.) (Zubné lekárstvo) 65-50835173-A0002 ambulancia zubného lekárstva Vysokoškolákov 3702/31, 01008 Žilina 7:00 - 11:30 - 12:00 - 15:30
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Žilina, (NAVAN klinika s. r. o.) (Dermatovenerológia) 65-50205081-A0002 dermatovenerologická ambulancia NAVAN klinika, Sad na Studničkách 1022, 01001 Žilina 8:00 - 15:30
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia, MUDr. Michal Štubňa, PhD., Žilina, (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina) (Oftalmológia) 51-17335825-A0101 oftalmologická ambulancia Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 8:00 - 14:00
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie, Žilina, (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina) (Klinická psychológia) 51-17335825-A0102 objednávanie ambulancia klinickej psychológie Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 7:00 - 11:30 - 12:00 - 15:30
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Žilina, (SamDent, s. r. o.) (Zubné lekárstvo) 65-53437471-A0002 ambulancia zubného lekárstva Zdravotné stredisko spol. MediHouse, s.r.o., areál FNsP Žilina, Vojtecha Spanyola 8754/63, 01001 Žilina 7:00 - 19:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Žilina, (SamDent, s. r. o.) (Zubné lekárstvo) 65-53437471-A0001 ambulancia zubného lekárstva Zdravotné stredisko spol. MediHouse, s.r.o., areál FNsP Žilina, Vojtecha Spanyola 8754/63, 01001 Žilina 7:00 - 19:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyzioterapia, Žilina, (Mgr. Ivana Majsniarová) (Fyzioterapia, Fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému) 65-42213291-A0001 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Predmestská 8600, 01001 Žilina 10:00 - 12:00 - 13:00 - 18:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Belá, (MDDr. Patrik Kolčák) (Zubné lekárstvo) 65-53367979-A0001 ambulancia zubného lekárstva Oslobodenia 166, 01305 Belá 7:00 - 15:00
ambulancia dentálnej hygieny Ambulancia dentálnej hygieny, Lietavská Lúčka, (OK GYN, s.r.o.) (Dentálna hygiena) 65-36437255-A0002 ambulancia dentálnej hygieny Žilinská cesta 46/34, 01311 Lietavská Lúčka 15:00 - 16:00
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia, Žilina, (Podotech s.r.o.) (Ortopédia) 51-45591041-A0003 ortopedická ambulancia Vojtecha Spanyola 2124/20, 01001 Žilina 6:30 - 14:30
všeobecná ambulancia pre deti a dorast Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Belá, (MIMAPET, s. r. o.) (Všeobecná starostlivosť o deti a dorast) 65-53302630-A0001 všeobecná ambulancia pre deti a dorast Oslobodenia 166, 01305 Belá 7:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek PK FYZIO - SVaLZ, fyzioterapia, Žilina, (Mgr. Katarína Štalmachová) (Fyzioterapia) 65-52936830-A0001 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kysucká 536/3, 01001 Žilina 8:00 - 12:00 - 13:00 - 16:00
endokrinologická ambulancia Endokrinologická ambulancia, MUDr. Milena Jančuchová, Žilina, (MEDIVASA, s.r.o.) (Endokrinológia) 65-36415952-A0014 endokrinologická ambulancia Nemocnica s poliklinikou, Vojtecha Spanyola 8303/8187, 01001 Žilina 7:00 - 15:00
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, Žilina, (MEDIVASA, s.r.o.) (Neurológia) 65-36415952-A0013 neurologická ambulancia Nemocnica s poliklinikou, Vojtecha Spanyola 8303/8187, 01001 Žilina 7:00 - 17:00
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, Žilina, (NAVAN klinika s. r. o.) (Chirurgia) 65-50205081-A0001 chirurgická ambulancia NAVAN klinika, Sad na Studničkách 1022, 01001 Žilina 8:00 - 12:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Žilina, (SANEAS s.r.o.) (Všeobecné lekárstvo) 65-52333892-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých Hálkova 3297/3, 01001 Žilina 6:45 - 15:00
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Žilina, (Diacentrum Žilina, s.r.o.) (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 65-53195965-A0001 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Vojtecha Spanyola 8411/41A, 01001 Žilina 7:00 - 15:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Žilina, (Kamala Care, s. r. o.) (Všeobecné lekárstvo) 65-52997294-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých J. M. Hurbana 346/4, 01001 Žilina 7:00 - 15:00
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia, Žilina, (OrthoAM, s. r. o.) (Ortopédia) 65-53181085-A0001 ortopedická ambulancia Hálkova 3297/3, 01001 Žilina dnes neordinuje
ambulancia čeľustnej ortopédie Ambulancia čeľustnej ortopédie, Žilina, (MDDr. Peter Dírer) (čeľustná ortopédia) 65-52913562-A0001 ambulancia čeľustnej ortopédie Obchodná 8985, 01008 Žilina 8:00 - 14:00
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie, Žilina, (Centrum včasnej intervencie Žilina, n. o.) (Klinická psychológia) 65-45744009-A0001 ambulancia klinickej psychológie Saleziánska 2807/4, 01077 Žilina 8:00 - 12:00 - 12:30 - 16:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyzioterapia, Žilina, (Bc. Lenka Milová) (Fyzioterapia) 65-51811626-A0001 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Rosinská 8449/13, 01008 Žilina 16:00 - 18:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva a dentálnej hygieny, Žilina, (ProSmile Dent,s.r.o.) (Zubné lekárstvo, Dentálna hygiena) 65-47453974-A0002 ambulancia zubného lekárstva Hálkova 3, 01001 Žilina 8:00 - 12:00 - 12:30 - 13:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Tomáša Ružičku, Žilina, (ADOS-OŠE s. r. o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 65-53089481-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Tomáša Ružičku 8500/23, 01001 Žilina 7:00 - 15:30
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Žilina, (MDDr. Silvia Fečke) (Zubné lekárstvo) 65-53080530-A0001 ambulancia zubného lekárstva Na bráne 8665/4, 01001 Žilina 7:00 - 15:30
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Žilina, (TOMA - DENTAL, s.r.o.) (Zubné lekárstvo) 65-50079841-A0003 ambulancia zubného lekárstva Hálkova 3, 01001 Žilina  
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Žilina, (JOBIDENT s.r.o.) (Zubné lekárstvo) 65-50191322-A0003 ambulancia zubného lekárstva č. 3, Antona Bernoláka 51, 01001 Žilina 7:30 - 15:30
ambulancia klinickej logopédie Ambulancia klinickej logopédie, Žilina, (Dialóg spol. s r.o.) (Klinická logopédia) 51-35695030-A0013 ambulancia klinickej logopédie Jána Milca 741/27, 01001 Žilina 7:30 - 12:00 - 13:30 - 15:30
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie, Žilina, (Dialóg spol. s r.o.) (Klinická psychológia) 51-35695030-A0012 ambulancia klinickej psychológie Jána Milca 741/27, 01001 Žilina 7:30 - 12:00 - 13:00 - 15:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Žilina, (MUDr. Agáta Jánošíková) (Vnútorné lekárstvo) 65-53135075-A0001 ambulancia vnútorného lekárstva Daniela Dlabača 775/33, 01001 Žilina 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Miroslava Blahušiaková, Žilina, (Interná ambulancia Žilina s. r. o.) (Vnútorné lekárstvo) 65-53047095-A0001 objednávanie eRecept ambulancia vnútorného lekárstva
Neprítomnosti:
od 27.09.2022 do 30.09.2022
Vojtecha Spanyola 1737/39, 01001 Žilina dnes neordinuje
ambulancia rýchlej lekárskej pomoci Ambulancia rýchlej lekárskej pomoci, Žilina 2, (Záchranná zdravotná služba Bratislava) (Rýchla lekárska pomoc) 72-17336210-A0267 ambulancia rýchlej lekárskej pomoci 2, Žilina  
ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci Ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci, Žilina 4, (RZP, a.s.) (Rýchla zdravotná pomoc) 72-36331023-A0301 ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci 4, Žilina  
ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci Ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci, Žilina 3, (RZP, a.s.) (Rýchla zdravotná pomoc) 72-36331023-A0300 ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci 3, Žilina  
ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci Ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci, Strečno, (RZP, a.s.) (Rýchla zdravotná pomoc) 72-36331023-A0289 ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci 0, Strečno  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, Žilina, (PRENATAL, s.r.o.) (Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve) 65-46296905-A0002 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Hálkova 3, 01001 Žilina 8:00 - 12:00
ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci Ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci, Terchová, (RZP, a.s.) (Rýchla zdravotná pomoc) 72-36331023-A0235 ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci 0, Terchová  
ambulancia zubného lekárstva Petriv Clinic - zubná klinika, Žilina, (Petriv Clinic, s. r. o.) (Zubné lekárstvo) 65-52835740-A0001 ambulancia zubného lekárstva Kysucká 8405/16C, 01001 Žilina 8:00 - 16:00
ambulancia tropickej medicíny Ambulancia tropickej medicíny, Žilina, (Travel Health Clinic s.r.o.) (Tropická medicína) 51-52001733-A0003 ambulancia tropickej medicíny Bratislavská 278/1, 01001 Žilina dnes neordinuje
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Teplička nad Váhom, (Pro Benefit s.r.o.) (Všeobecné lekárstvo) 65-36336173-A0002 všeobecná ambulancia pre dospelých Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, 01301 Teplička nad Váhom 7:00 - 14:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Žilina, (ALPHA DENTAL CARE s.r.o.) (Zubné lekárstvo, Dentálna hygiena) 65-50911988-A0002 ambulancia zubného lekárstva Alexandra Rudnaya 3806/106, 01001 Žilina 7:30 - 12:00 - 12:30 - 14:30
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Žilina, (HUDMED, s. r. o.) (Všeobecné lekárstvo) 65-52864103-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých Vojtecha Spanyola 8633/43P, 01001 Žilina 7:00 - 14:00
ambulancia rýchlej lekárskej pomoci Ambulancia rýchlej lekárskej pomoci, Žilina 1, (Záchranná zdravotná služba Bratislava) (Rýchla lekárska pomoc) 72-17336210-A0147 ambulancia rýchlej lekárskej pomoci 1, Žilina  
ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci Ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci, Rajec, (RZP, a.s.) (Rýchla zdravotná pomoc) 72-36331023-A0159 ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci 0, Rajec  
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Žilina, (Praktická ambulancia, s.r.o.) (Všeobecné lekárstvo) 51-47057271-A0012 všeobecná ambulancia pre dospelých Poštová 1, 01008 Žilina  
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Žilina, (Praktická ambulancia, s.r.o.) (Všeobecné lekárstvo) 51-47057271-A0011 všeobecná ambulancia pre dospelých Poštová 1, 01008 Žilina 8:00 - 14:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Žilina, (MUDr. Tomáš Kopal) (Dermatovenerológia) 65-51811740-A0002 dermatovenerologická ambulancia Predmestská 1351/57, 01001 Žilina 8:00 - 18:00
ortopedická ambulancia Ambulancia pediatrickej ortopédie (deti) - 2, Žilina, (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina) (Ortopédia, Pediatrická ortopédia) 51-17335825-A0100 objednávanie ortopedická ambulancia Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 8:30 - 12:30
ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci „S“ Ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci „S“, Žilina 5, (Záchranná zdravotná služba Bratislava) (Rýchla zdravotná pomoc „S“) 72-17336210-A0130 ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci „S“ 5, Žilina  
ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci „S“ Ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci „S“, Žilina 6, (RESCUE SYSTÉM, s.r.o.) (Rýchla zdravotná pomoc „S“) 72-36411604-A0131 ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci „S“ 6, Žilina 0:00 - 24:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Žilina, (MUDr. Vladimír Pivko, s. r. o.) (Všeobecné lekárstvo) 65-52586430-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých Kysucká 537/3, 01001 Žilina 7:00 - 15:00
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie, Žilina, (Mgr. Bohumila Piňáková) (Klinická psychológia, Psychoterapia) 65-52812260-A0001 ambulancia klinickej psychológie M. R. Štefánika 849, 01001 Žilina 8:30 - 15:30
dispečing dopravnej zdravotnej služby Dispečing dopravanej zdravotnej služby, Žilina, (RESCUE SYSTÉM, s.r.o.) dispečing dopravnej zdravotnej služby Hlboká cesta 1687/42, 01001 Žilina 0:00 - 24:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Barbora Sobotová, Žilina, (Intermedica s. r. o.) (Vnútorné lekárstvo) 65-52786871-A0001 ambulancia vnútorného lekárstva Bratislavská 4, 01001 Žilina 6:00 - 14:00
kardiologická ambulancia MUDr. Katarína Škubová, K+R s.r.o., Žilina, (K + R s.r.o.) (Kardiológia) 65-52599710-A0001 eRecept kardiologická ambulancia Vojtecha Spanyola 8685, 01001 Žilina 7:00 - 15:00
ambulancia vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Vrtuľníková záchranná zdravotná služba, Žilina, (AIR - TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o.) (Vrtuľníková záchranná zdravotná služba) 72-00697516-A0009 ambulancia vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby 0, Žilina  
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Žilina, (TOMA - DENTAL, s.r.o.) (Zubné lekárstvo) 65-50079841-A0002 ambulancia zubného lekárstva Daniela Dlabača 2748/28, 01001 Žilina 7:30 - 15:00
špecializovaná ambulancia Hasičského záchranného zboru Ambulancia Hasičského záchranného zboru, Námestie požiarnikov, Žilina, (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) (Urgentná medicína) 51-00151866-A0056 špecializovaná ambulancia Hasičského záchranného zboru Námestie požiarnikov 1071/1, 01001 Žilina  
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Varín, (Dentia, s. r. o.) (Zubné lekárstvo) 65-52327329-A0001 ambulancia zubného lekárstva Námestie sv. Floriána 1002, 01303 Varín 7:30 - 15:00
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia, Žilina, (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina) (Gastroenterológia) 51-17335825-A0098 gastroenterologická ambulancia Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia, MUDr. Dušan Polák, Žilina, (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina) (Gastroenterológia) 51-17335825-A0099 gastroenterologická ambulancia Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, Žilina, (MentCare, s. r. o.) (Psychiatria) 65-52303527-A0001 psychiatrická ambulancia Vojtecha Spanyola 8685, 01001 Žilina 7:00 - 15:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Žilina, (Angioderm, s. r. o.) (Vnútorné lekárstvo, Abdominálna ultrasonografia u dospelých) 65-52277500-A0002 ambulancia vnútorného lekárstva Predmestská 1351/57, 01001 Žilina  
angiologická ambulancia Angiologická ambulancia, Žilina, (Angioderm, s. r. o.) (Angiológia) 65-52277500-A0001 angiologická ambulancia Predmestská 1351/57, 01001 Žilina dnes neordinuje
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Žilina, (SK Dental, LSPP, s.r.o.) (Zubné lekárstvo, Dentoalveolárna chirurgia) 51-52312615-A0002 ambulancia zubného lekárstva Jána Milca 807/1, 01001 Žilina 7:00 - 15:00 - 16:00 - 21:00
ambulancia zubného lekárstva Klinika Zdravia, Žilina, (Dental Spot, s.r.o.) (Zubné lekárstvo) 65-52177416-A0001 ambulancia zubného lekárstva Klinika zdravia, Prielohy 8430/1B, 01007 Žilina 7:30 - 11:30 - 12:00 - 16:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Žilina, (Bee Dent, s.r.o.) (Zubné lekárstvo) 65-51878232-A0001 ambulancia zubného lekárstva Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina 7:30 - 15:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Žilina, (MUDr. Ľudmila Kavcová, s.r.o.) (Zubné lekárstvo) 65-36615722-A0002 ambulancia zubného lekárstva Vojtecha Spanyola 43, 01001 Žilina 7:30 - 15:30
ambulancia klinickej logopédie Ambulancia klinickej logopédie, Žilina, (ORL ambulancia - Effeta, s.r.o.) (Klinická logopédia) 65-44812159-A0002 ambulancia klinickej logopédie Smreková 39A, 01001 Žilina 7:00 - 15:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Žilina, (MUDr. Moravčík, s.r.o.) (Zubné lekárstvo, Dentálna hygiena) 65-36438804-A0004 ambulancia zubného lekárstva Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina 7:30 - 15:30
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Žilina, (MUDr. Moravčík, s.r.o.) (Zubné lekárstvo, Dentálna hygiena) 65-36438804-A0005 ambulancia zubného lekárstva Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina 7:30 - 15:30
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Žilina, (MUDr. Moravčík, s.r.o.) (Zubné lekárstvo, Dentálna hygiena) 65-36438804-A0006 ambulancia zubného lekárstva Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina 7:30 - 15:30
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Žilina, (MUDr. Moravčík, s.r.o.) (Zubné lekárstvo, Dentálna hygiena) 65-36438804-A0007 ambulancia zubného lekárstva Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina 7:30 - 15:30
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Žilina, (SK Dental Žilina, s.r.o.) (Zubné lekárstvo) 65-52021556-A0001 ambulancia zubného lekárstva Jána Milca 807/1, 01001 Žilina 7:30 - 16:30
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Lietavská Lúčka, (M.J. PRAKTIK, s.r.o.) (Vnútorné lekárstvo) 65-44288093-A0002 ambulancia vnútorného lekárstva Cementárenská 65, 01311 Lietavská Lúčka  
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Žilina, (CreaDent s.r.o.) (Zubné lekárstvo) 65-51775204-A0001 ambulancia zubného lekárstva Vojtecha Tvrdého 783/4, 01001 Žilina 7:00 - 16:00
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Žilina, (ŽILPO, s.r.o.) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 65-36402630-A0056 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Vysokoškolákov 31, 01008 Žilina 10:30 - 12:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek FYZIO FAMILY - fyzioterapia a rehabilitácia, Žilina, (Bc. Veronika Pavlíková) (Fyzioterapia) 65-50437224-A0001 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek M. R. Štefánika 836/33, 01001 Žilina 7:00 - 12:00 - 12:30 - 16:00
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia, Žilina, (VESALIUS, s.r.o.) (Ortopédia) 65-36368954-A0004 objednávanie ortopedická ambulancia Vojtecha Spanyola 8633/43P, 01001 Žilina 8:00 - 14:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Žilina, (Oleksandr Kholodnyak, s.r.o.) (Zubné lekárstvo) 65-51814765-A0001 ambulancia zubného lekárstva Moyzesova 916/35, 01001 Žilina 8:00 - 17:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Žilina, (MUDr. Veronika Kopecká, stomatológ, s.r.o.) (Zubné lekárstvo) 65-51925095-A0001 ambulancia zubného lekárstva Kysucká 3, 01001 Žilina 7:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému, Žilina, (Funaction Fyzioterapia, s.r.o.) (Fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému) 65-51905647-A0001 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Jána Milca 3775/64, 01001 Žilina 7:30 - 16:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyzioterapia, Teplička nad Váhom, (Pro Benefit s.r.o.) (Fyzioterapia, Fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému) 65-36336173-A0001 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, 01301 Teplička nad Váhom 6:00 - 22:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Žilina, (JR, s.r.o.) (Zubné lekárstvo) 65-36392243-A0003 ambulancia zubného lekárstva Vysokoškolákov 31, 01008 Žilina 13:00 - 18:00
ambulancia zubného lekárstva Dentoma - stomatologická klinika, Žilina, (Dentoma, spol. s r.o.)zubné lekárstvo (P58782802201), Žilina, (Dentoma, spol. s r.o.) (Zubné lekárstvo, Dentoalveolárna chirurgia, Dentálna hygiena) 65-36404381-A0004 ambulancia zubného lekárstva Vojtecha Spanyola 1757/1, 01001 Žilina 7:00 - 15:00
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia detskej psychológie a terapií, Žilina, (ADEPT s.r.o.) (Klinická psychológia) 65-51349671-A0001 objednávanie ambulancia klinickej psychológie Daniela Dlabača 983/13, 01001 Žilina 7:00 - 12:00 - 13:00 - 15:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Mamografia a sono prsníkov, Žilina, (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina) (Rádiológia, Počítačová tomografia - CT) 51-17335825-A0094 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, lekárska genetika, Žilina, (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina) (Lekárska genetika) 51-17335825-A0095 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, patologická anatómia, Žilina, (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina) (Patologická anatómia) 51-17335825-A0088 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Žilina, (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-17335825-A0092 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika 2, Žilina, (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina) (Funkčná diagnostika) 51-17335825-A0091 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika 1, Žilina, (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina) (Funkčná diagnostika) 51-17335825-A0090 objednávanie zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 7:00 - 9:00 - 12:30 - 15:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, radiačná onkológia, Žilina, (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina) (Radiačná onkológia) 51-17335825-A0089 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 7:00 - 12:30 - 13:00 - 14:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Sonografické pracovisko, MUDr. Martin Molnár, MPH, Žilina, (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina) (Rádiológia) 51-17335825-A0093 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, ortopédia, Žilina, (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina) (Ortopédia) 51-17335825-A0084 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, otorinolaryngológia, Žilina, (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina) (Otorinolaryngológia) 51-17335825-A0081 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, chirurgia, Žilina, (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina) (Chirurgia) 51-17335825-A0085 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, centrálna sterilizácia, Žilina, (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina) (Centrálna sterilizácia) 51-17335825-A0096 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, hematológia a transfuziológia, Žilina, (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina) (Hematológia a transfuziológia) 51-17335825-A0087 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, oftalmológia, Žilina, (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina) (Oftalmológia) 51-17335825-A0082 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 7:00 - 14:30
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gynekológia a pôrodníctvo, Žilina, (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina) (Gynekológia a pôrodníctvo) 51-17335825-A0083 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina  
urologická ambulancia Urolitologická ambulancia(kameňová ambulancia) a detská urologická poradňa, Žilina, (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina) (Urológia) 51-17335825-A0028 objednávanie urologická ambulancia Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 7:00 - 13:00 - 13:30 - 15:30
stacionár Stacionár, psychiatria, MUDr. Monika Rosivalová, Žilina, (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina) (Psychiatria) 51-17335825-A0073 stacionár Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 8:00 - 14:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Gastroenterologická ambulancia 2, Žilina, (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina) (Gastroenterológia) 51-17335825-A0079 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina  
urologická ambulancia Onko-urologická ambulancia, Žilina, (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina) (Urológia, Onkológia v urológii) 51-17335825-A0029 objednávanie urologická ambulancia
Neprítomnosti:
od 21.12.2022 do 21.12.2022
od 28.12.2022 do 28.12.2022
Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina dnes neordinuje
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, urológia, Žilina, (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina) (Urológia) 51-17335825-A0080 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina  
urologická ambulancia Andrologicko-sexuologická ambulancia, Žilina, (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina) (Urológia, Andrológia) 51-17335825-A0030 urologická ambulancia Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina dnes neordinuje
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, úrazová chirurgia, Žilina, (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina) (úrazová chirurgia) 51-17335825-A0086 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina  
stacionár Dermatovenerologická ambulancia (kožné), Žilina, (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina) (Dermatovenerológia) 51-17335825-A0076 stacionár Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
stacionár Stacionár, otorinolaryngológia, MUDr. Monika Dolejší, Žilina, (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina) (Otorinolaryngológia) 51-17335825-A0074 stacionár Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina  
stacionár Stacionár, neurológia, Žilina, (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina) (Neurológia) 51-17335825-A0075 stacionár Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 6:00 - 15:30
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, MUDr. Martina Hanzelová, Žilina, (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina) (Psychiatria) 51-17335825-A0017 psychiatrická ambulancia Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
<< < 1 2 3 4 5 > >>