Preskočiť navigáciu

Pandemický plán pre prípad pandémie v SR

18.08.2020

Cieľom Pandemického plánu pre prípad pandémie v Slovenskej republike (ďalej len „pandemický plán“) je zabezpečenie pripravenosti Slovenskej republiky na pandémiu akútnych respiračných ochorení (ďalej len „pandémia“), eliminácia zdravotnej a ekonomickej záťaže obyvateľstva, chodu hospodárstva a verejného života, stanovenie úloh orgánov štátnej správy, orgánov samosprávy a odborných orgánov, ktoré riadia, zabezpečujú a plnia činnosti v spojitosti so zabezpečovaním ochrany verejného zdravia v príprave na pandémiu a v čase vyhlásenej pandémie.

Pandemický plán je schválený Pandemickou komisiou vlády Slovenskej republiky v zmysle článku 3 písm. a) Štatútu Pandemickej komisie vlády Slovenskej republiky.

Pandemický plán z 11.8.2020 (PDF, 1323kB)

Všetky aktuality