Preskočiť navigáciu

Postup pri zriaďovaní a rušení MOM

18.12.2020

Z pohľadu platnej legislatívy je MOM ambulantné zdravotnícke zariadenie a jeho prevádzkovateľ je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Vzťahujú sa na neho všetky povinnosti v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Zákon nerozlišuje medzi MOM na PCR a na antigénové testovanie - postupy a povinnosti sú rovnaké.

Spísali sme postup, ktorý je potrebné dodržať pri zriaďovaní MOM, aby ste sa vyhli problémom.

Ak MOM neprevádzkuje, je potrebné požiadať o pozastavenie platnosti alebo zrušenie povolenia.

Rovnako tak akékoľvek zmeny v prevádzke je potrebé riešiť s príslušnými úradmi.

Všetky aktuality