Preskočiť navigáciu

Pribudli sekcie pre poskytovateľov

16.03.2012

V ľavom menu pribudli špecializované sekcie pre poskytovateľov:

Pre prevádzkovateľov lekárni

Sekcia obsahuje základné informácie pre prevádzkovateľov lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok:

  • Aplikácia pre komunikáciu s VÚC
  • Oznámenie o dovolenkách alebo iných prekážkach prevádzkovania lekárne alebo výdajne zdravotníckych pomôcok
  • Hlásenie o spotrebe omamných a psychotropných látok

Sekcia bude postupne dopĺňaná o nové služby.

Pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Sekcia obsahuje základné informácie pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (s výnimkou prevádzkovateľov lekární, ktorým je určená iná špecializovaná sekcia):

  • Oznámenie o neprítomnosti v ambulancii

Sekcia bude postupne dopĺňaná o nové služby.

Všetky aktuality