Preskočiť navigáciu

Pribudli zdravotnícke zariadenia Bratislavského samosprávneho kraja

01.02.2014

Po obyvateľoch Trenčianskeho a Žilinského samosprávneho kraja môžu už aj obyvatelia Bratislavského samosprávneho kraja jednoducho zistiť informácie o zdravotníckych zariadeniach a poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti v ich regióne. Zároveň sa môžu dozvedieť kontaktné údaje, ordinačné hodiny, ale aj presnú polohu na mape.

  • Lekárska služba prvej pomoci
  • Lekárenská pohotovosť
  • Lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok
  • Ambulantné zdravotnícke zariadenia
  • Ústavné zdravotnícke zariadenia
  • Polikliniky
  • Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

Poznámka: Keďže dochádza k rozsiahlej aktualizácií databáz poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, môžu sa v údajoch vyskytnúť chyby. V takom prípade prosím zašlite e-mail s upozornením na bsk@e-vuc.sk

Všetky aktuality