Preskočiť navigáciu

Príprava riadiaceho zdravotníckeho personálu na zabezpečenie evakuácie v podmienkach Bratislavského kraja na rok 2017

08.12.2017

V súlade s § 13, 14 a 14a) zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov  a v súlade s vyhláškou MV SR č. 328/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii, v prílohe zverejňujeme aktualizované podklady k Príprave riadiaceho zdravotníckeho personálu zaradeného do zdravotníckeho zabezpečenia evakuácie v podmienkach Bratislavského kraja na rok 2017, ktoré boli spracované Odborom KR Okresného úradu Bratislava formou prezentácie.

Obsahom prípravy je oboznámenie s právnymi normami, riadením a zabezpečovaním evakuácie, organizáciou zdravotníckeho zabezpečenia evakuácie, súčinnostnými úlohami, činnosťami a plánom vyrozumenia a spojenia hlavných funkcionárov v priebehu evakuácie.
Materiál obsahuje základné údaje o ohrozovateľoch a počtoch evakuovaných obyvateľov jednotlivých ohrozených území.

Predmetný materiál odporúčame po preštudovaní uložiť pre prípad vyhlásenia mimoriadnej situácie a následne nariadenia evakuácie.

Sprievodný list k podkladom (PDF, 55KB)

Príprava riadiaceho zdravotníckeho personálu zaradeného do evakuácie (PPT, 1147KB)

Príprava riadiaceho zdravotníckeho personálu zaradeného do evakuácie (PDF, 16267KB)

Všetky aktuality