Preskočiť navigáciu

Zmena v organizovaní LSPP pre deti a dorast v okrese Ilava

30.08.2013

Trenčiansky samosprávny kraj, odbor zdravotníctva a humánnej farmácie oznamuje, že dňom 1. septembra 2013 dochádza k zmene v organizovaní lekárskej služby prvej pomoci pre deti a dorast v okrese Ilava.

Trenčiansky samosprávny kraj  na základe žiadosti Nemocnice s poliklinikou Ilava n. o., dočasne pozastavil povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rozsahu činnosti týkajúcej sa prevádzkovania ambulancie lekárskej služby prvej pomoci pre deti a dorast, s miestom prevádzkovania Štúrova 3, Ilava.

Zároveň Trenčiansky samosprávny kraj dňom 1.9.2013 poveril, v súlade s ust. § 46 ods.1 písm. f)  zákona  číslo 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zastupovaním poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Lekárska služba prvej pomoci pre deti a dorast v regióne Trenčín, n. o.,
miesto prevádzkovania Legionárska 24, Trenčín.

Všetky aktuality