Preskočiť navigáciu

Centrum sociálnych služieb

IČO:00351717
Sídlo:74, 91331 Skalka nad Váhom
Zriadovateľ:Obec Skalka nad Váhom

Poskytované sociálne služby

Typ poskytovateľa:právnická osoba zriadená alebo založená obcou/mestom
Registračné číslo:82
Dátum zápisu do registra:9.10.2009
Dátum poslednej zmeny:7.1.2022
Zariadenie pre seniorov
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Centrum sociálnych služieb, 74, 91331 Skalka nad Váhom
Opatrovateľská služba
neurčitý čas | terénna forma
obec: Skalka nad Váhom