Preskočiť navigáciu

Cliniq s. r. o.

IČO:51179458
Sídlo:Bezručova 2531/5, 81109 Bratislava-Staré Mesto

Zdravotnícke zariadenia

ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Bratislava-Staré Mesto (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 61-51179458-A0023 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy polyfunkčný objekt Bezručova, Bezručova 2531/5, 81109 Bratislava-Staré Mesto 7:30 - 12:00 - 13:00 - 16:30
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Bratislava-Staré Mesto (Klinická imunológia a alergológia) 61-51179458-A0025 ambulancia klinickej imunológie a alergológie polyfunkčný objekt Bezručova, Bezručova 2531/5, 81109 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 12:00 - 12:30 - 17:30
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Bratislava-Staré Mesto (Vnútorné lekárstvo) 61-51179458-A0004 ambulancia vnútorného lekárstva polyfunkčný objekt Bezručova, Bezručova 2531/5, 81109 Bratislava-Staré Mesto 13:00 - 15:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto (Dermatovenerológia) 61-51179458-A0020 dermatovenerologická ambulancia polyfunkčný objekt Bezručova, Bezručova 2531/5, 81109 Bratislava-Staré Mesto 7:30 - 12:00 - 13:00 - 15:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto (Dermatovenerológia) 61-51179458-A0012 dermatovenerologická ambulancia polyfunkčný objekt Bezručova, Bezručova 2531/5, 81109 Bratislava-Staré Mesto 7:30 - 12:00 - 13:00 - 15:00
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto (Gastroenterológia) 61-51179458-A0002 gastroenterologická ambulancia polyfunkčný objekt Bezručova, Bezručova 2531/5, 81109 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 12:00 - 13:00 - 15:00
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto (Gastroenterológia) 61-51179458-A0008 gastroenterologická ambulancia polyfunkčný objekt Bezručova, Bezručova 2531/5, 81109 Bratislava-Staré Mesto 7:30 - 12:00 - 13:00 - 15:00
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto (Gastroenterológia) 61-51179458-A0009 gastroenterologická ambulancia polyfunkčný objekt Bezručova, Bezručova 2531/5, 81109 Bratislava-Staré Mesto 7:30 - 12:00 - 13:00 - 15:00
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto (Gastroenterológia) 61-51179458-A0001 gastroenterologická ambulancia polyfunkčný objekt Bezručova, Bezručova 2531/5, 81109 Bratislava-Staré Mesto 12:00 - 17:00
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto (Gastroenterológia, Abdominálna ultrasonografia u dospelých) 61-51179458-A0003 gastroenterologická ambulancia polyfunkčný objekt Bezručova, Bezručova 2531/5, 81109 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 11:00 - 13:00 - 17:00
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto (Gynekológia a pôrodníctvo) 61-51179458-A0017 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia polyfunkčný objekt Bezručova, Bezručova 2531/5, 81109 Bratislava-Staré Mesto 7:30 - 12:00 - 13:00 - 15:00
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto (Gynekológia a pôrodníctvo) 61-51179458-A0018 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia polyfunkčný objekt Bezručova, Bezručova 2531/5, 81109 Bratislava-Staré Mesto 7:30 - 12:00 - 13:00 - 15:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gastroenterológia, Bratislava-Staré Mesto (Gastroenterológia) 61-51179458-A0006 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti polyfunkčný objekt Bezručova, Bezručova 2531/5, 81109 Bratislava-Staré Mesto 7:30 - 12:00 - 13:00 - 15:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gastroenterológia, Bratislava-Staré Mesto (Gastroenterológia) 61-51179458-A0015 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti polyfunkčný objekt Bezručova, Bezručova 2531/5, 81109 Bratislava-Staré Mesto 7:30 - 12:00 - 13:00 - 15:00
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto (Kardiológia) 61-51179458-A0022 kardiologická ambulancia polyfunkčný objekt Bezručova, Bezručova 2531/5, 81109 Bratislava-Staré Mesto 7:30 - 12:00 - 13:00 - 15:00
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto (Neurológia) 61-51179458-A0013 neurologická ambulancia polyfunkčný objekt Bezručova, Bezručova 2531/5, 81109 Bratislava-Staré Mesto 7:30 - 12:00 - 13:00 - 15:00
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto (Neurológia) 61-51179458-A0021 neurologická ambulancia polyfunkčný objekt Bezručova, Bezručova 2531/5, 81109 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto (Oftalmológia) 61-51179458-A0024 oftalmologická ambulancia polyfunkčný objekt Bezručova, Bezručova 2531/5, 81109 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 12:00 - 12:30 - 16:30
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto (Ortopédia) 61-51179458-A0026 ortopedická ambulancia polyfunkčný objekt Bezručova, Bezručova 2531/5, 81109 Bratislava-Staré Mesto 7:30 - 12:00 - 13:00 - 15:00
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto (Ortopédia) 61-51179458-A0027 ortopedická ambulancia polyfunkčný objekt Bezručova, Bezručova 2531/5, 81109 Bratislava-Staré Mesto 7:30 - 12:00 - 13:00 - 15:00
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto (Pneumológia a ftizeológia) 61-51179458-A0035 pneumologicko-ftizeologická ambulancia polyfunkčný objekt Bezručova, Bezručova 2531/5, 81109 Bratislava-Staré Mesto 14:30 - 17:30
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto (Reumatológia) 61-51179458-A0010 reumatologická ambulancia polyfunkčný objekt Bezručova, Bezručova 2531/5, 81109 Bratislava-Staré Mesto 7:30 - 12:00 - 12:30 - 15:00
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto (Reumatológia) 61-51179458-A0011 reumatologická ambulancia polyfunkčný objekt Bezručova, Bezručova 2531/5, 81109 Bratislava-Staré Mesto 7:30 - 12:00 - 12:30 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Bratislava-Staré Mesto (Rádiológia, Osteodenzitometria) 61-51179458-A0016 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek polyfunkčný objekt Bezručova, Bezručova 2531/5, 81109 Bratislava-Staré Mesto 7:30 - 12:00 - 12:30 - 15:00
urologická ambulancia Urologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto (Urológia) 61-51179458-A0019 urologická ambulancia polyfunkčný objekt Bezručova, Bezručova 2531/5, 81109 Bratislava-Staré Mesto 7:30 - 12:00 - 12:30 - 15:00
urologická ambulancia Urologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto (Urológia, Onkológia v urológii) 61-51179458-A0014 urologická ambulancia polyfunkčný objekt Bezručova, Bezručova 2531/5, 81109 Bratislava-Staré Mesto 7:30 - 12:00 - 12:30 - 15:00
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, Bratislava-Ružinov (Chirurgia) 61-51179458-A0007 chirurgická ambulancia Ružinovská poliklinika, Ružinovská 4813/10, 82101 Bratislava-Ružinov dnes neordinuje
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Bratislava-Ružinov (Gynekológia a pôrodníctvo) 61-51179458-A0033 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Ružinovská poliklinika, Ružinovská 4813/10, 82101 Bratislava-Ružinov dnes neordinuje
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, chirurgia, Bratislava-Ružinov (Chirurgia) 61-51179458-A0028 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Ružinovská poliklinika, Ružinovská 4813/10, 82101 Bratislava-Ružinov dnes neordinuje
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gynekológia a pôrodníctvo, Bratislava-Ružinov (Gynekológia a pôrodníctvo) 61-51179458-A0030 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Ružinovská poliklinika, Ružinovská 4813/10, 82101 Bratislava-Ružinov dnes neordinuje
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, ortopédia, Bratislava-Ružinov (Ortopédia) 61-51179458-A0029 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Ružinovská poliklinika, Ružinovská 4813/10, 82101 Bratislava-Ružinov 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, urológia, Bratislava-Ružinov (Urológia) 61-51179458-A0031 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Ružinovská poliklinika, Ružinovská 4813/10, 82101 Bratislava-Ružinov dnes neordinuje
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia, Bratislava-Ružinov (Ortopédia) 61-51179458-A0032 ortopedická ambulancia Ružinovská poliklinika, Ružinovská 4813/10, 82101 Bratislava-Ružinov 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
stacionár ! Stacionár, gastroenterológia, Bratislava-Ružinov (Gastroenterológia) 61-51179458-A0005 stacionár Ružinovská poliklinika, Ružinovská 4813/10, 82007 Bratislava-Ružinov
Zariadenie bolo zrušené k 03.07.2019
urologická ambulancia Urologická ambulancia, Bratislava-Ružinov (Urológia) 61-51179458-A0034 urologická ambulancia Ružinovská poliklinika, Ružinovská 4813/10, 82101 Bratislava-Ružinov dnes neordinuje