Preskočiť navigáciu

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého

IČO:00634905
Sídlo:Nemocničná 1944/10, 02614 Dolný Kubín
Web:www.donsp.sk

Zdravotnícke zariadenia

všeobecná nemocnica Všeobecná nemocnica, Nemocničná, Dolný Kubín (Vnútorné lekárstvo, JIS interná, Neurológia, JIS neurologická, Pediatria, JIS pediatrická, Gynekológia a pôrodníctvo, Chirurgia, JIS chirurgická, Ortopédia, Rádiológia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Neonatológia, JISN / jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov, Dlhodobo chorých, JIS centrálna, Centrálna sterilizácia, Liečebná výživa) 65-00634905-A0035 všeobecná nemocnica Nemocničná 1944/10, 02614 Dolný Kubín  
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny, MUDr. Regina Krutá, Dolný Kubín (Anestéziológia a intenzívna medicína) 65-00634905-A0018 ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Nemocničná 1944/10, 02614 Dolný Kubín 7:00 - 15:00
ambulancia cievnej chirurgie Ambulancia cievnej chirurgie, MUDr. Ján Neznámy, Dolný Kubín (Cievna chirurgia, Ultrazvukové vyšetrenie cievneho systému) 65-00634905-A0022 ambulancia cievnej chirurgie Nemocničná 1944/10, 02614 Dolný Kubín dnes neordinuje
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, MUDr. Martina Mikešová, Dolný Kubín (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 65-00634905-A0051 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Nemocničná 1944/10, 02614 Dolný Kubín dnes neordinuje
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, MUDr. Anna Horná, Dolný Kubín (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 65-00634905-A0019 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Nemocničná 1944/10, 02614 Dolný Kubín 6:30 - 11:00
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, MUDr. Katarína Nečasová, Dolný Kubín (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 65-00634905-A0020 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Nemocničná 1944/10, 02614 Dolný Kubín 7:00 - 15:00
ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, MUDr. Andrea Milanová , Dolný Kubín (Pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 65-00634905-A0053 ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Nemocničná 1944/10, 02614 Dolný Kubín 7:00 - 15:00
ambulancia rýchlej lekárskej pomoci ! Ambulancia rýchlej lekárskej pomoci, Nemocničná, Dolný Kubín (Rýchla lekárska pomoc) 51-00634905-A0001 ambulancia rýchlej lekárskej pomoci Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L.N.Jégého Dolný Kubín, Nemocničná 1944/10, 02614 Dolný Kubín  
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Ján Rázga, Dolný Kubín (Vnútorné lekárstvo, Echokardiografia, Ultrazvukové vyšetrenie cievneho systému) 65-00634905-A0026 ambulancia vnútorného lekárstva Nemocničná 1944/10, 02614 Dolný Kubín 7:00 - 15:00
ambulancia pevnej APS pre deti a dorast Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast, Nemocničná, Dolný Kubín 51-00634905-A0002 ambulancia pevnej APS pre deti a dorast Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L.N.Jégého Dolný Kubín, Nemocničná 1944/10, 02614 Dolný Kubín 16:00 - 22:00
ambulancia pevnej APS pre dospelých Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých, Nemocničná, Dolný Kubín 51-00634905-A0003 ambulancia pevnej APS pre dospelých Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L.N.Jégého Dolný Kubín, Nemocničná 1944/10, 02614 Dolný Kubín 16:00 - 22:00
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, MUDr. Jozef Bajaček, Dolný Kubín (Chirurgia, Onkológia v chirurgii) 65-00634905-A0024 chirurgická ambulancia Nemocničná 1944/10, 02614 Dolný Kubín 7:00 - 15:00
ambulancia pediatrickej kardiológie Detská kardiologická ambulancia, Dolný Kubín (Pediatrická kardiológia) 65-00634905-A0011 ambulancia pediatrickej kardiológie Nemocničná 1944/10, 02614 Dolný Kubín dnes neordinuje
dispečing dopravnej zdravotnej služby Dispečing dopravnej zdravotnej služby, Dolný Kubín dispečing dopravnej zdravotnej služby Nemocničná 1944/10, 02601 Dolný Kubín  
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia, Dolný Kubín (Gastroenterológia) 65-00634905-A0052 gastroenterologická ambulancia Nemocničná 1944/10, 02614 Dolný Kubín 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Dolný Kubín (Gynekológia a pôrodníctvo, Mamológia) 65-00634905-A0015 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Nemocničná 1944/10, 02614 Dolný Kubín 10:00 - 16:00
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, MUDr. Lenka Ondriková , Dolný Kubín (Gynekológia a pôrodníctvo) 65-00634905-A0040 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Nemocničná 1944/10, 02614 Dolný Kubín 7:00 - 13:00
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, MUDr. Miloslav Ostrihoň, MBA, Dolný Kubín (Gynekológia a pôrodníctvo) 65-00634905-A0027 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Nemocničná 1944/10, 02614 Dolný Kubín 8:00 - 13:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Gynokologicko-pôrodnícke SONO, Dolný Kubín (Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve) 65-00634905-A0049 objednávanie zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná 1944/10, 02614 Dolný Kubín  
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická a transfúziologická ambulancia, MUDr. Aurélia Fedorová, Dolný Kubín (Hematológia a transfuziológia) 65-00634905-A0021 hematologická a transfúziologická ambulancia Nemocničná 1944/10, 02614 Dolný Kubín dnes neordinuje
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Imunoalergologická detská ambulancia, Dolný Kubín (Klinická imunológia a alergológia) 65-00634905-A0031 objednávanie ambulancia klinickej imunológie a alergológie Nemocničná 1944/10, 02614 Dolný Kubín dnes neordinuje
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ! Jednodňová zdravotná starostlivosť, chirurgia, Dolný Kubín (Chirurgia) 65-00634905-A0032 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná 1944/10, 02614 Dolný Kubín dnes neordinuje
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ! Jednodňová zdravotná starostlivosť, gynekológia a pôrodníctvo, MUDr.Ján Kapralčík, Dolný Kubín (Gynekológia a pôrodníctvo) 65-00634905-A0030 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná 1944/10, 02614 Dolný Kubín 8:30 - 12:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ! Jednodňová zdravotná starostlivosť, ortopédia, Dolný Kubín (Ortopédia) 65-00634905-A0043 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná 1944/10, 02614 Dolný Kubín dnes neordinuje
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, Dolný Kubín (Kardiológia, Echokardiografia, Ultrazvukové vyšetrenie cievneho systému) 65-00634905-A0005 kardiologická ambulancia Nemocničná 1944/10, 02614 Dolný Kubín 11:00 - 15:00
ambulancia LSPP - pre dospelých ! LSPP pre dospelých, Nemocničná, Dolný Kubín 65-00634905-A0034 ambulancia LSPP - pre dospelých Nemocničná 1944/10, 02614 Dolný Kubín 15:00 - 7:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Mamografia, Dolný Kubín (Mamografia, Rádiológia) 65-00634905-A0047 objednávanie zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná 1944/10, 02614 Dolný Kubín  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek MAMOGRAFIA, Dolný Kubín (Rádiológia) 65-00634905-A0008 objednávanie zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Neprítomnosti:
od 08.12.2022 do 08.12.2022 , Servisný deň
od 19.12.2022 do 02.01.2023 , Dovolenka
Nemocničná 1944/10, 02614 Dolný Kubín 7:00 - 14:00
neurologická ambulancia Neurologická príjmová ambulancia DONsP Dolný Kubín, Dolný Kubín (Neurológia) 65-00634905-A0014 neurologická ambulancia Nemocničná 1944/10, 02614 Dolný Kubín 7:00 - 15:00
ortopedická ambulancia Ortopedická príjmová ambulancia, Dolný Kubín (Ortopédia) 65-00634905-A0013 objednávanie eRecept ortopedická ambulancia Nemocničná 1944/10, 02614 Dolný Kubín 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
pediatrická ambulancia Pediatrická ambulancia, Dolný Kubín (Pediatria) 65-00634905-A0028 pediatrická ambulancia Nemocničná 1944/10, 02614 Dolný Kubín 9:00 - 14:00
pediatrická ambulancia Pediatrická ambulancia, Dolný Kubín (Neonatológia) 65-00634905-A0029 pediatrická ambulancia Nemocničná 1944/10, 02614 Dolný Kubín dnes neordinuje
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, Dolný Kubín (Psychiatria) 65-00634905-A0012 psychiatrická ambulancia Nemocničná 1944/10, 02614 Dolný Kubín 7:00 - 15:00
mobilné odberové miesto RT-PCR testovanie COVID-19, Dolný Kubín (Mobilné odberové miesto) 36-00634905-A0001 mobilné odberové miesto Prístavba patologicko-anatomického oddelenia, Nemocničná 1944/10, 02601 Dolný Kubín 7:00 - 12:00 - 12:30 - 14:00
PCR Covid-Pass
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SONO PRSNÍKOV, Dolný Kubín (Sonografia) 65-00634905-A0045 objednávanie zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Neprítomnosti:
od 21.12.2022 do 06.01.2023 , neprítomnosť lekára
od 09.12.2022 do 09.12.2022
Nemocničná 1944/10, 02614 Dolný Kubín  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, centrálna sterilizácia, Dolný Kubín (Centrálna sterilizácia) 65-00634905-A0038 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná 1944/10, 02614 Dolný Kubín 7:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, centrálne operačné sály, MUDr. Rastislav Johanes, PhD., Dolný Kubín (Centrálne operačné sály) 65-00634905-A0037 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná 1944/10, 02614 Dolný Kubín 7:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, echokardiografia, Dolný Kubín (Echokardiografia, Rádiológia) 65-00634905-A0050 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná 1944/10, 02614 Dolný Kubín  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika, MUDr. Miroslava Škuntová, Dolný Kubín (Funkčná diagnostika) 65-00634905-A0006 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná 1944/10, 02614 Dolný Kubín 7:00 - 11:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Dolný Kubín (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 65-00634905-A0007 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná 1944/10, 02614 Dolný Kubín 6:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická biochémia, RNDr. Ľudmila Srogoňová, Dolný Kubín (Klinická biochémia) 65-00634905-A0004 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná 1944/10, 02614 Dolný Kubín 7:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická mikrobiológia, MUDr. Adriana Perželová, Dolný Kubín (Klinická mikrobiológia) 65-00634905-A0001 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná 1944/10, 02614 Dolný Kubín 6:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, magnetická rezonancia, Dolný Kubín (Magnetická rezonancia) 65-00634905-A0046 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná 1944/10, 02614 Dolný Kubín  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, počítačová tomografia - CT, Dolný Kubín (Počítačová tomografia - CT) 65-00634905-A0048 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná 1944/10, 02614 Dolný Kubín  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, vyšetrovacie metódy v klinickej cytológii, MUDr. Anton Šingliar, Dolný Kubín (Laboratórne vyšetrovacie metódy v klinickej cytológii, Patologická anatómia) 65-00634905-A0002 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná 1944/10, 02614 Dolný Kubín 7:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Transfúzna stanica, Dolný Kubín (Hematológia a transfuziológia) 65-00634905-A0003 objednávanie zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Neprítomnosti:
od 21.12.2022 do 31.12.2022
Nemocničná 1944/10, 02614 Dolný Kubín dnes neordinuje
všeobecná ambulancia pre deti a dorast Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, MUDr. Monika Blažeňáková, Dolný Kubín (Všeobecná starostlivosť o deti a dorast) 65-00634905-A0054 všeobecná ambulancia pre deti a dorast Nemocničná 1944/10, 02614 Dolný Kubín dnes neordinuje
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Združené gynekologické ambulancie, Dolný Kubín (Gynekológia a pôrodníctvo, Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve) 65-00634905-A0039 objednávanie gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Nemocničná 1944/10, 02614 Dolný Kubín 9:30 - 14:30