Preskočiť navigáciu

Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená

IČO:00634891
Sídlo:Mieru 549/16, 02801 Trstená
Web:www.nsptrstena.sk

Lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok

Verejná lekáreň Lekáreň Hornooravskej nemocnice 65-00634891-A0049
(Verejná lekáreň) Verejná lekáreň
NsP Trstená, Mieru 549/16, 02801 Trstená 7:00 - 15:30

Zdravotnícke zariadenia

všeobecná nemocnica Všeobecná nemocnica, Mieru, Trstená (Vnútorné lekárstvo, JIS interná, Pneumológia a ftizeológia, Psychiatria, Pediatria, JIS pediatrická, Gynekológia a pôrodníctvo, JIS gynekologická, Chirurgia, JIS chirurgická, Otorinolaryngológia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Neonatológia, Nefrológia, Medicína drogových závislostí, Dlhodobo chorých, Paliatívna medicína, Liečebná výživa) 65-00634891-A0048 všeobecná nemocnica Mieru 549/16, 02801 Trstená  
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny, MUDr. Božena Horanová, Trstená (Anestéziológia a intenzívna medicína) 65-00634891-A0001 ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Mieru 549/16, 02801 Trstená 10:30 - 14:30
ambulancia cievnej chirurgie Ambulancia cievnej chirurgie, MUDr. Ján Papán, Trstená (Cievna chirurgia) 65-00634891-A0009 ambulancia cievnej chirurgie Mieru 549/16, 02801 Trstená dnes neordinuje
ambulancia detskej psychiatrie Ambulancia detskej psychiatrie, MUDr. Milan Spitka, Trstená (Detská psychiatria) 65-00634891-A0024 ambulancia detskej psychiatrie Mieru 549/16, 02801 Trstená dnes neordinuje
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, MUDr. Valéria Prokšová, Trstená (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 65-00634891-A0002 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Mieru 549/16, 02801 Trstená 6:00 - 14:30
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Trstená (Klinická imunológia a alergológia) 65-00634891-A0014 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Mieru 549/16, 02801 Trstená 0:00 - 0:00
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie, MUDr. Ľudmila Guspanová, Trstená (Klinická onkológia) 65-00634891-A0008 ambulancia klinickej onkológie Mieru 549/16, 02801 Trstená 7:00 - 12:15 - 12:45 - 14:00
ambulancia pediatrickej kardiológie Ambulancia pediatrickej kardiológie, Trstená (Pediatrická kardiológia) 65-00634891-A0012 ambulancia pediatrickej kardiológie Mieru 549/16, 02801 Trstená dnes neordinuje
ambulancia pediatrickej nefrológie Ambulancia pediatrickej nefrológie, MUDr. Daniela Kubešová, Trstená (Pediatrická nefrológia) 65-00634891-A0062 ambulancia pediatrickej nefrológie Mieru 549/16, 02801 Trstená dnes neordinuje
ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci ! Ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci, Mieru, Trstená (Rýchla zdravotná pomoc) 51-00634891-A0003 ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená, Mieru 549/16, 02801 Trstená
Zariadenie bolo zrušené k 14.04.2020
ambulancia úrazovej chirurgie Ambulancia úrazovej chirurgie, MUDr. Jozef Mik, Trstená (úrazová chirurgia) 65-00634891-A0019 ambulancia úrazovej chirurgie Mieru 549/16, 02801 Trstená dnes neordinuje
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Andrea Skovajsová, Trstená (Vnútorné lekárstvo) 65-00634891-A0028 ambulancia vnútorného lekárstva Mieru 549/16, 02801 Trstená 7:00 - 11:00
ambulancia pevnej APS pre deti a dorast Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast, Mieru, Trstená. 51-00634891-A0001 ambulancia pevnej APS pre deti a dorast Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená, Mieru 549/16, 02801 Trstená 16:00 - 22:00
ambulancia pevnej APS pre dospelých Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých, Mieru, Trstená. 51-00634891-A0002 ambulancia pevnej APS pre dospelých Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená, Mieru 549/16, 02801 Trstená 16:00 - 22:00
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, MUDr. Rudolf Piták, Trstená (Chirurgia) 65-00634891-A0055 chirurgická ambulancia Mieru 549/16, 02801 Trstená 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, MUDr. Tibor Ďuroška, Trstená (Chirurgia) 65-00634891-A0054 chirurgická ambulancia Mieru 549/16, 02801 Trstená 6:30 - 12:00 - 12:30 - 15:00
dispečing dopravnej zdravotnej služby Dispečing dopravnej zdravotnej služby, Trstená dispečing dopravnej zdravotnej služby Mieru 549/16, 02801 Trstená  
endokrinologická ambulancia Endokrinologická ambulancia, MUDr. Denisa Kadlecová, Trstená (Endokrinológia) 65-00634891-A0007 endokrinologická ambulancia Mieru 549/16, 02801 Trstená dnes neordinuje
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia, Trstená (Gastroenterológia) 65-00634891-A0071 gastroenterologická ambulancia Mieru 549/16, 02801 Trstená 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, MUDr. Anna Kolejáková, Trstená (Gynekológia a pôrodníctvo) 65-00634891-A0030 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Mieru 549/16, 02801 Trstená 7:00 - 15:30
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická a transfúziologická ambulancia, MUDr. Marta Birásová, Trstená (Hematológia a transfuziológia) 65-00634891-A0065 hematologická a transfúziologická ambulancia Mieru 549/16, 02801 Trstená 6:30 - 12:00 - 12:30 - 15:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ! Jednodňová zdravotná starostlivosť, chirurgia, MUDr. Ján Papán, Trstená (Chirurgia) 65-00634891-A0051 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Mieru 549/16, 02801 Trstená
Zariadenie bolo zrušené k 04.09.2023
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ! Jednodňová zdravotná starostlivosť, gynekológia a pôrodníctvo, MUDr. Marian Tholt, Trstená (Gynekológia a pôrodníctvo) 65-00634891-A0034 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Mieru 549/16, 02801 Trstená
Zariadenie bolo zrušené k 04.09.2023
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, otorinolaryngológia, MUDr. Patrik Žabka, Trstená (Otorinolaryngológia) 65-00634891-A0033 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Mieru 549/16, 02801 Trstená 7:00 - 15:30
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, urológia, Trstená (Urológia) 65-00634891-A0070 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Mieru 549/16, 02801 Trstená  
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, MUDr. Peter Šulej, Trstená (Kardiológia) 65-00634891-A0011 kardiologická ambulancia Mieru 549/16, 02801 Trstená dnes neordinuje
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek MAMOGRAFIA, Trstená (Rádiológia) 65-00634891-A0067 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Mieru 549/16, 02801 Trstená  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek MAMOGRAFIA, Trstená (Rádiológia) 65-00634891-A0064 objednávanie zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Mieru 549/16, 02801 Trstená 7:00 - 14:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek MAMOGRAFIA, Trstená (Rádiológia) 65-00634891-A0066 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Mieru 549/16, 02801 Trstená  
mobilné odberové miesto Mobilné odberové miesto, Trstená (Mobilné odberové miesto) 36-00634891-A0003 mobilné odberové miesto Mieru 549/16, 02801 Trstená dnes neordinuje
PCR Covid-Pass
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, MUDr. Michal Kubáni, Trstená (Neurológia) 65-00634891-A0004 neurologická ambulancia Mieru 549/16, 02801 Trstená 7:00 - 15:00
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia, MUDr. Jana Chromá, Trstená (Oftalmológia) 65-00634891-A0017 oftalmologická ambulancia Mieru 549/16, 02801 Trstená 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia, MUDr. Ján Hajaš, Trstená (Ortopédia) 65-00634891-A0027 ortopedická ambulancia Mieru 549/16, 02801 Trstená 6:30 - 15:00
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, MUDr. Marta Garbiarová, Trstená (Otorinolaryngológia) 65-00634891-A0018 otorinolaryngologická ambulancia Mieru 549/16, 02801 Trstená 7:00 - 15:30
pediatrická ambulancia Pediatrická ambulancia, MUDr. Ivana Matejková, Trstená (Pediatria) 65-00634891-A0061 pediatrická ambulancia Mieru 549/16, 02801 Trstená 8:00 - 12:00
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, MUDr. Richard Kadlec, Trstená (Pneumológia a ftizeológia) 65-00634891-A0026 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Mieru 549/16, 02801 Trstená 6:30 - 15:00
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, MUDr. Milan Spitka, Trstená (Psychiatria) 65-00634891-A0023 psychiatrická ambulancia Mieru 549/16, 02801 Trstená 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, Trstená (Psychiatria) 65-00634891-A0025 psychiatrická ambulancia Mieru 549/16, 02801 Trstená 7:00 - 11:30 - 12:00 - 15:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SONO BRUCHA, Trstená (Rádiológia) 65-00634891-A0044 objednávanie zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Mieru 549/16, 02801 Trstená 7:00 - 14:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SONO PRSNÍKOV, Trstená (Rádiológia) 65-00634891-A0063 objednávanie zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Mieru 549/16, 02801 Trstená 7:00 - 14:00
stacionár Stacionár, neurológia, Trstená (Neurológia) 65-00634891-A0039 stacionár Mieru 549/16, 02801 Trstená  
stacionár Stacionár, otorinolaryngológia, Trstená (Otorinolaryngológia) 65-00634891-A0042 stacionár Mieru 549/16, 02801 Trstená  
stacionár Stacionár, pneumológia a ftizeológia, Trstená (Pneumológia a ftizeológia) 65-00634891-A0040 stacionár Mieru 549/16, 02801 Trstená  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, MUDr. Valéria Prokšová, Trstená (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 65-00634891-A0059 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Mieru 549/16, 02801 Trstená 6:00 - 12:00 - 12:30 - 14:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, hematológia a transfuziológia, MUDr. Marta Birásová, Trstená (Hematológia a transfuziológia) 65-00634891-A0038 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Mieru 549/16, 02801 Trstená  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická biochémia, Ing. Irena Scholtzová, Trstená (Klinická biochémia) 65-00634891-A0037 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Mieru 549/16, 02801 Trstená  
urologická ambulancia Urologická ambulancia, Trstená (Urológia) 65-00634891-A0069 urologická ambulancia Mieru 549/16, 02801 Trstená  
všeobecná ambulancia pre deti a dorast Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, MUDr. Miloš Laššák, Trstená (Všeobecná starostlivosť o deti a dorast) 65-00634891-A0068 všeobecná ambulancia pre deti a dorast Mieru 549/16, 02801 Trstená 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia zubno–lekárskej pohotovostnej služby Zubno–lekárska pohotovostná služba, Mieru, Trstená. 65-00634891-A0045 ambulancia zubno–lekárskej pohotovostnej služby Mieru 549/16, 02801 Trstená dnes neordinuje
ambulancia detskej psychiatrie Ambulancia detskej psychiatrie, MUDr. Milan Spitka, Námestovo (Detská psychiatria) 65-00634891-A0057 ambulancia detskej psychiatrie Červeného kríža 62/30, 02901 Námestovo dnes neordinuje
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie, MUDr. Ľudmila Guspanová, Námestovo (Klinická onkológia) 65-00634891-A0056 ambulancia klinickej onkológie Červeného kríža 62/30, 02901 Námestovo dnes neordinuje
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, MUDr. Juraj Haluška, Námestovo (Chirurgia) 65-00634891-A0003 chirurgická ambulancia Červeného kríža 62/30, 02901 Námestovo 7:00 - 15:30
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická a transfúziologická ambulancia, MUDr. Marta Birásová, Námestovo (Hematológia a transfuziológia) 65-00634891-A0015 hematologická a transfúziologická ambulancia Červeného kríža 62/30, 02901 Námestovo dnes neordinuje
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, MUDr. Valéria Prokšová, Nižná (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 65-00634891-A0058 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Závodná 480, 02743 Nižná 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, MUDr. Valéria Prokšová, Nižná (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 65-00634891-A0036 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Závodná 480, 02743 Nižná  
ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci Ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci, Nižná nad Oravou (Rýchla zdravotná pomoc) 72-00634891-A0215 ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci 0, Nižná