Preskočiť navigáciu

Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš

IČO:17336163
Sídlo:Palúčanská 214/25, 03101 Liptovský Mikuláš
Web:www.nsplm.sk

Lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok

Verejná lekáreň Lekáreň Liptovskej nemocnice 65-17336163-A0058
(Verejná lekáreň) Verejná lekáreň
Prekážky v prevádzkovaní:
od 01.06.2021 do 31.03.2023 (dočasne)
Palúčanská 25, 03123 Liptovský Mikuláš dnes zatvorené

Zdravotnícke zariadenia

všeobecná nemocnica Všeobecná nemocnica, Palúčanská, Liptovský Mikuláš (Vnútorné lekárstvo, JIS interná, Neurológia, JIS neurologická, Psychiatria, Pediatria, JIS pediatrická, Gynekológia a pôrodníctvo, JIS gynekologická, Chirurgia, JIS chirurgická, úrazová chirurgia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Neonatológia, Dlhodobo chorých) 65-17336163-A0044 všeobecná nemocnica Palúčanská 25, 03123 Liptovský Mikuláš  
algeziologická ambulancia Algeziologická ambulancia, MUDr. Michal Kováčik, Liptovský Mikuláš (Algeziológia) 65-17336163-A0066 algeziologická ambulancia Palúčanská 25, 03123 Liptovský Mikuláš dnes neordinuje
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny, MUDr. Viktor Hegedüš, Liptovský Mikuláš (Anestéziológia a intenzívna medicína) 65-17336163-A0029 ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Palúčanská 25, 03123 Liptovský Mikuláš dnes neordinuje
ambulancia detskej psychiatrie Ambulancia detskej psychiatrie, MUDr. Alžbeta Močiliaková, Liptovský Mikuláš (Detská psychiatria) 65-17336163-A0064 ambulancia detskej psychiatrie Palúčanská 25, 03123 Liptovský Mikuláš dnes neordinuje
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie, MUDr. Alexandra Zemančíková, primárka OLM, Liptovský Mikuláš (Klinická onkológia) 65-17336163-A0061 ambulancia klinickej onkológie Palúčanská 25, 03123 Liptovský Mikuláš dnes neordinuje
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie, MUDr. Marta Bodorová, Liptovský Mikuláš (Klinická onkológia) 65-17336163-A0023 ambulancia klinickej onkológie Palúčanská 25, 03123 Liptovský Mikuláš dnes neordinuje
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie, Mgr. Viera Kasanická, Liptovský Mikuláš (Klinická psychológia) 65-17336163-A0027 ambulancia klinickej psychológie Palúčanská 25, 03123 Liptovský Mikuláš dnes neordinuje
otorinolaryngologická ambulancia Ambulancia ORL (ušno-nosovo-krčná ambulancia), Liptovský Mikuláš (Otorinolaryngológia) 65-17336163-A0016 otorinolaryngologická ambulancia Palúčanská 25, 03123 Liptovský Mikuláš dnes neordinuje
ambulancia pediatrickej kardiológie Ambulancia pediatrickej kardiológie, MUDr. Jana Kopčíková, Liptovský Mikuláš (Pediatrická kardiológia) 65-17336163-A0025 ambulancia pediatrickej kardiológie Palúčanská 25, 03123 Liptovský Mikuláš dnes neordinuje
ambulancia rýchlej lekárskej pomoci ! Ambulancia rýchlej lekárskej pomoci, Palúčanská, Liptovský Mikuláš (Rýchla lekárska pomoc) 51-17336163-A0001 ambulancia rýchlej lekárskej pomoci Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš, Palúčanská 25, 03123 Liptovský Mikuláš
Zariadenie bolo zrušené k 16.02.2020
ambulancia úrazovej chirurgie Ambulancia úrazovej chirurgie, MUDr. Marián Selecký, primár, Liptovský Mikuláš (úrazová chirurgia) 65-17336163-A0002 ambulancia úrazovej chirurgie Palúčanská 25, 03123 Liptovský Mikuláš dnes neordinuje
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Anna Kubíková, primárka, Liptovský Mikuláš (Vnútorné lekárstvo, Abdominálna ultrasonografia u dospelých) 65-17336163-A0001 ambulancia vnútorného lekárstva Palúčanská 25, 03123 Liptovský Mikuláš dnes neordinuje
ambulancia pevnej APS pre deti a dorast Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast, Palúčanská, Liptovský Mikuláš. 51-17336163-A0002 ambulancia pevnej APS pre deti a dorast Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš, Palúčanská 25, 03101 Liptovský Mikuláš 7:00 - 22:00
ambulancia pevnej APS pre dospelých Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých, Palúčanská, Liptovský Mikuláš. 51-17336163-A0003 ambulancia pevnej APS pre dospelých Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš, Palúčanská 25, 03123 Liptovský Mikuláš 7:00 - 22:00
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, MUD. Ján Drobčo, primár, Liptovský Mikuláš (Chirurgia, Onkológia v chirurgii) 65-17336163-A0053 objednávanie chirurgická ambulancia Palúčanská 25, 03123 Liptovský Mikuláš dnes neordinuje
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia, Liptovský Mikuláš (Gastroenterológia) 65-17336163-A0065 gastroenterologická ambulancia Palúčanská 25, 03123 Liptovský Mikuláš dnes neordinuje
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia a riziková poradňa, MUDr. Oldřich Drahovzal, Liptovský Mikuláš (Gynekológia a pôrodníctvo, Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve) 65-17336163-A0004 objednávanie gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Palúčanská 25, 03123 Liptovský Mikuláš dnes neordinuje
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická ambulancia, Liptovský Mikuláš (Hematológia a transfuziológia) 65-17336163-A0021 hematologická a transfúziologická ambulancia Palúčanská 25, 03123 Liptovský Mikuláš dnes neordinuje
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ! Jednodňová zdravotná starostlivosť, gynekológia a pôrodníctvo, Liptovský Mikuláš (Gynekológia a pôrodníctvo) 65-17336163-A0014 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Palúčanská 25, 03123 Liptovský Mikuláš
Zariadenie bolo zrušené k 08.07.2021
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, oftalmológia, Liptovský Mikuláš (Oftalmológia) 65-17336163-A0033 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Palúčanská 25, 03123 Liptovský Mikuláš  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, ortopédia, Liptovský Mikuláš (Ortopédia) 65-17336163-A0030 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Palúčanská 25, 03123 Liptovský Mikuláš  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, otorinolaryngológia, Liptovský Mikuláš (Otorinolaryngológia) 65-17336163-A0032 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Palúčanská 25, 03123 Liptovský Mikuláš  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, urológia, Liptovský Mikuláš (Urológia) 65-17336163-A0031 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Palúčanská 25, 03123 Liptovský Mikuláš  
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, MUDr. Tatiana Fioleková, Liptovský Mikuláš (Kardiológia) 65-17336163-A0010 kardiologická ambulancia Palúčanská 25, 03123 Liptovský Mikuláš dnes neordinuje
mobilné odberové miesto Mobilné odberové miesto, Liptovský Mikuláš (Mobilné odberové miesto) 38-17336163-A0001 mobilné odberové miesto Palúčanská 214/25, 03101 Liptovský Mikuláš 10:00 - 14:00
PCR Covid-Pass
nefrologická ambulancia Nefrologická ambulancia, MUDr. Ján Šajgalík, Liptovský Mikuláš (Nefrológia, Abdominálna ultrasonografia u dospelých) 65-17336163-A0011 nefrologická ambulancia Palúčanská 25, 03123 Liptovský Mikuláš dnes neordinuje
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, Liptovský Mikuláš (Neurológia) 65-17336163-A0020 objednávanie neurologická ambulancia Palúčanská 25, 03123 Liptovský Mikuláš dnes neordinuje
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Oddelenie klinickej mikrobiológie, MUDr. Eva Kráľová, Liptovský Mikuláš (Klinická mikrobiológia) 65-17336163-A0036 objednávanie zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Palúčanská 25, 03123 Liptovský Mikuláš  
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia II, Liptovský Mikuláš (Oftalmológia) 65-17336163-A0019 oftalmologická ambulancia Palúčanská 25, 03123 Liptovský Mikuláš dnes neordinuje
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia, MUDr. Sidónia Siváková, Liptovský Mikuláš (Oftalmológia) 65-17336163-A0012 objednávanie oftalmologická ambulancia Palúčanská 25, 03123 Liptovský Mikuláš dnes neordinuje
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Onkogynekologická ambulancia, MUDr. Eva Verebová, Liptovský Mikuláš (Gynekológia a pôrodníctvo) 65-17336163-A0008 objednávanie gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Palúčanská 25, 03123 Liptovský Mikuláš dnes neordinuje
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia, MUDr. Rastislav Uličný, Liptovský Mikuláš (Ortopédia) 65-17336163-A0018 ortopedická ambulancia Palúčanská 25, 03123 Liptovský Mikuláš dnes neordinuje
pediatrická ambulancia Pediatrická ambulancia, MUDr.Roman Mojžiš, Liptovský Mikuláš (Pediatria) 65-17336163-A0047 pediatrická ambulancia Palúčanská 25, 03123 Liptovský Mikuláš dnes neordinuje
stacionár Pracovisko dialýzy, Liptovský Mikuláš (Nefrológia) 65-17336163-A0040 stacionár Palúčanská 25, 03123 Liptovský Mikuláš  
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, MUDr. Zuzana Janíková, , Liptovský Mikuláš (Psychiatria) 65-17336163-A0003 psychiatrická ambulancia Palúčanská 25, 03123 Liptovský Mikuláš dnes neordinuje
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, MUDr. Oktávia Muchová, Liptovský Mikuláš (Reumatológia) 65-17336163-A0028 reumatologická ambulancia Palúčanská 25, 03123 Liptovský Mikuláš dnes neordinuje
stacionár Stacionár, neurológia, Liptovský Mikuláš (Neurológia) 65-17336163-A0042 stacionár Palúčanská 25, 03123 Liptovský Mikuláš  
stacionár Stacionár, otorinolaryngológia, Liptovský Mikuláš (Otorinolaryngológia) 65-17336163-A0034 stacionár Palúčanská 25, 03123 Liptovský Mikuláš  
stacionár Stacionár, psychiatria, Liptovský Mikuláš (Psychiatria) 65-17336163-A0041 stacionár Palúčanská 25, 03123 Liptovský Mikuláš  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, centrálna sterilizácia, Liptovský Mikuláš (Centrálna sterilizácia) 65-17336163-A0035 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Palúčanská 25, 03123 Liptovský Mikuláš  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, centrálne operačné sály, Liptovský Mikuláš (Centrálne operačné sály) 65-17336163-A0046 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Palúčanská 25, 03123 Liptovský Mikuláš  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, hematológia a transfuziológia, MUDr. Alexandra Zemančíková, Liptovský Mikuláš (Hematológia a transfuziológia) 65-17336163-A0037 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Palúčanská 25, 03123 Liptovský Mikuláš  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická biochémia, MUDr. Alexandra Zemančíková, Liptovský Mikuláš (Klinická biochémia) 65-17336163-A0039 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Palúčanská 25, 03123 Liptovský Mikuláš  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, počítačová tomografia - CT, MUDr. Andrea Rajníková, Liptovský Mikuláš (Počítačová tomografia - CT) 65-17336163-A0059 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Palúčanská 25, 03123 Liptovský Mikuláš  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, MUDr. Andrea Rajníková, Liptovský Mikuláš (Rádiológia) 65-17336163-A0015 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Palúčanská 25, 03123 Liptovský Mikuláš  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, sonografia, MUDr. Aneta Plachá, Liptovský Mikuláš (Sonografia) 65-17336163-A0060 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Palúčanská 25, 03123 Liptovský Mikuláš  
urologická ambulancia Urologická ambulancia, Liptovský Mikuláš (Urológia) 65-17336163-A0017 urologická ambulancia Palúčanská 25, 03123 Liptovský Mikuláš dnes neordinuje
všeobecná ambulancia pre deti a dorast Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, MUDr. Dominika Senková, Liptovský Mikuláš (Všeobecná starostlivosť o deti a dorast) 65-17336163-A0062 všeobecná ambulancia pre deti a dorast Palúčanská 25, 03123 Liptovský Mikuláš dnes neordinuje
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Ambulancia fyziatricko-rehabilitačného oddelenia, Liptovský Mikuláš (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 65-17336163-A0038 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Jánošíkovo nábrežie 1212, 03101 Liptovský Mikuláš  
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, MUDr. Ľubica Krakovská, Liptovský Mikuláš (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 65-17336163-A0054 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Jánošíkovo nábrežie 1212, 03101 Liptovský Mikuláš dnes neordinuje
ambulancia rýchlej lekárskej pomoci Ambulancia rýchlej lekárskej pomoci, Liptovský Mikuláš 1 (Rýchla lekárska pomoc) 72-17336163-A0138 ambulancia rýchlej lekárskej pomoci 1, Liptovský Mikuláš  
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia II, Liptovský Hrádok (Oftalmológia) 65-17336163-A0063 oftalmologická ambulancia J. D. Matejovie 542, 03301 Liptovský Hrádok dnes neordinuje