Preskočiť navigáciu

Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš

IČO:17336163
Sídlo:Palúčanská 214/25, 03101 Liptovský Mikuláš
Web:www.nsplm.sk

Lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok

Verejná lekáreň Lekáreň Liptovskej nemocnice 65-17336163-A0058
(Verejná lekáreň) Verejná lekáreň
Prekážky v prevádzkovaní:
od 01.06.2021 do 31.05.2024 (dočasne)
Palúčanská 214/25, 03101 Liptovský Mikuláš 7:30 - 15:30

Zdravotnícke zariadenia

všeobecná nemocnica Všeobecná nemocnica, Palúčanská, Liptovský Mikuláš (Vnútorné lekárstvo, JIS interná, Neurológia, JIS neurologická, Psychiatria, Pediatria, JIS pediatrická, Gynekológia a pôrodníctvo, JIS gynekologická, Chirurgia, JIS chirurgická, úrazová chirurgia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Neonatológia, Dlhodobo chorých) 65-17336163-A0044 všeobecná nemocnica Palúčanská 214/25, 03101 Liptovský Mikuláš  
algeziologická ambulancia Algeziologická ambulancia, MUDr. Michal Kováčik, Liptovský Mikuláš (Algeziológia) 65-17336163-A0066 algeziologická ambulancia Palúčanská 214/25, 03101 Liptovský Mikuláš 11:00 - 14:30
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny, MUDr. Viktor Hegedüš, Liptovský Mikuláš (Anestéziológia a intenzívna medicína) 65-17336163-A0029 ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Palúčanská 214/25, 03101 Liptovský Mikuláš 12:30 - 14:30
ambulancia detskej psychiatrie Ambulancia detskej psychiatrie, MUDr. Alžbeta Močiliaková, Liptovský Mikuláš (Detská psychiatria) 65-17336163-A0064 ambulancia detskej psychiatrie Palúčanská 214/25, 03101 Liptovský Mikuláš 8:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, MUDr. Katarína Michálková, Liptovský Mikuláš (Klinická imunológia a alergológia) 65-17336163-A0068 objednávanie ambulancia klinickej imunológie a alergológie Palúčanská 214/25, 03101 Liptovský Mikuláš 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie, MUDr. Alexandra Zemančíková, primárka OLM, Liptovský Mikuláš (Klinická onkológia) 65-17336163-A0069 ambulancia klinickej onkológie Palúčanská 25, 03123 Liptovský Mikuláš  
ambulancia klinickej onkológie ! Ambulancia klinickej onkológie, MUDr. Alexandra Zemančíková, primárka OLM, Liptovský Mikuláš (Klinická onkológia) 65-17336163-A0061 ambulancia klinickej onkológie Palúčanská 214/25, 03101 Liptovský Mikuláš
Zariadenie bolo zrušené k 22.06.2023
ambulancia klinickej onkológie ! Ambulancia klinickej onkológie, MUDr. Marta Bodorová, Liptovský Mikuláš (Klinická onkológia) 65-17336163-A0023 ambulancia klinickej onkológie Palúčanská 25, 03123 Liptovský Mikuláš
Zariadenie bolo zrušené k 22.06.2023
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie, Mgr. Viera Kasanická, Liptovský Mikuláš (Klinická psychológia) 65-17336163-A0027 ambulancia klinickej psychológie Palúčanská 214/25, 03101 Liptovský Mikuláš 11:00 - 15:00
otorinolaryngologická ambulancia Ambulancia ORL (ušno-nosovo-krčná ambulancia), Liptovský Mikuláš (Otorinolaryngológia) 65-17336163-A0016 otorinolaryngologická ambulancia Palúčanská 214/25, 03101 Liptovský Mikuláš 7:00 - 14:30
ambulancia pediatrickej kardiológie Ambulancia pediatrickej kardiológie, Liptovský Mikuláš (Pediatrická kardiológia) 65-17336163-A0025 ambulancia pediatrickej kardiológie Palúčanská 214/25, 03101 Liptovský Mikuláš 7:00 - 15:00
ambulancia rýchlej lekárskej pomoci ! Ambulancia rýchlej lekárskej pomoci, Palúčanská, Liptovský Mikuláš (Rýchla lekárska pomoc) 51-17336163-A0001 ambulancia rýchlej lekárskej pomoci Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš, Palúčanská 25, 03123 Liptovský Mikuláš
Zariadenie bolo zrušené k 16.02.2020
ambulancia úrazovej chirurgie Ambulancia úrazovej chirurgie, Dr. Selecký, Dr. Janík, Dr. Civáň, Liptovský Mikuláš (úrazová chirurgia) 65-17336163-A0002 objednávanie ambulancia úrazovej chirurgie Palúčanská 214/25, 03101 Liptovský Mikuláš 9:00 - 15:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Anna Kubíková, primárka, Liptovský Mikuláš (Vnútorné lekárstvo, Abdominálna ultrasonografia u dospelých) 65-17336163-A0001 ambulancia vnútorného lekárstva
Neprítomnosti:
od 26.01.2024 do 05.03.2024
Palúčanská 214/25, 03101 Liptovský Mikuláš dnes neordinuje
ambulancia pevnej APS pre deti a dorast Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast, Palúčanská, Liptovský Mikuláš. 51-17336163-A0002 ambulancia pevnej APS pre deti a dorast Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš, Palúčanská 25, 03101 Liptovský Mikuláš 16:00 - 22:00
ambulancia pevnej APS pre dospelých Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých, Palúčanská, Liptovský Mikuláš. 51-17336163-A0003 ambulancia pevnej APS pre dospelých Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš, Palúčanská 25, 03123 Liptovský Mikuláš 16:00 - 22:00
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, MUD. Ján Drobčo, primár, Liptovský Mikuláš (Chirurgia, Onkológia v chirurgii) 65-17336163-A0053 objednávanie chirurgická ambulancia Palúčanská 214/25, 03101 Liptovský Mikuláš 7:00 - 15:00
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia, Liptovský Mikuláš (Gastroenterológia) 65-17336163-A0065 gastroenterologická ambulancia
Neprítomnosti:
od 26.01.2024 do 05.03.2024
Palúčanská 214/25, 03101 Liptovský Mikuláš dnes neordinuje
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia a riziková poradňa, MUDr. Oldřich Drahovzal, Liptovský Mikuláš (Gynekológia a pôrodníctvo, Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve) 65-17336163-A0004 objednávanie gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Palúčanská 214/25, 03101 Liptovský Mikuláš 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická ambulancia, Liptovský Mikuláš (Hematológia a transfuziológia) 65-17336163-A0021 hematologická a transfúziologická ambulancia Palúčanská 214/25, 03101 Liptovský Mikuláš 7:00 - 14:30
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ! Jednodňová zdravotná starostlivosť, gynekológia a pôrodníctvo, Liptovský Mikuláš (Gynekológia a pôrodníctvo) 65-17336163-A0014 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Palúčanská 214/25, 03101 Liptovský Mikuláš
Zariadenie bolo zrušené k 08.07.2021
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, oftalmológia, Liptovský Mikuláš (Oftalmológia) 65-17336163-A0033 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Palúčanská 214/25, 03101 Liptovský Mikuláš  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, ortopédia, Liptovský Mikuláš (Ortopédia) 65-17336163-A0030 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Palúčanská 214/25, 03101 Liptovský Mikuláš  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, otorinolaryngológia, Liptovský Mikuláš (Otorinolaryngológia) 65-17336163-A0032 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Palúčanská 214/25, 03101 Liptovský Mikuláš  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, urológia, Liptovský Mikuláš (Urológia) 65-17336163-A0031 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Palúčanská 214/25, 03101 Liptovský Mikuláš  
kardiologická ambulancia ! Kardiologická ambulancia, MUDr. Tatiana Fioleková, Liptovský Mikuláš (Kardiológia) 65-17336163-A0010 kardiologická ambulancia Palúčanská 214/25, 03101 Liptovský Mikuláš
Zariadenie bolo zrušené k 22.06.2023
mobilné odberové miesto Mobilné odberové miesto, Liptovský Mikuláš (Mobilné odberové miesto) 38-17336163-A0001 mobilné odberové miesto Palúčanská 214/25, 03101 Liptovský Mikuláš 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
PCR Covid-Pass
nefrologická ambulancia Nefrologická ambulancia, MUDr. Ján Šajgalík, Liptovský Mikuláš (Nefrológia, Abdominálna ultrasonografia u dospelých) 65-17336163-A0011 nefrologická ambulancia Palúčanská 214/25, 03101 Liptovský Mikuláš 7:30 - 9:15
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, Liptovský Mikuláš (Neurológia) 65-17336163-A0020 objednávanie neurologická ambulancia Palúčanská 214/25, 03101 Liptovský Mikuláš 7:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Oddelenie klinickej mikrobiológie, MUDr. Eva Kráľová, Liptovský Mikuláš (Klinická mikrobiológia) 65-17336163-A0036 objednávanie zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Palúčanská 214/25, 03101 Liptovský Mikuláš  
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia II, Liptovský Mikuláš (Oftalmológia) 65-17336163-A0019 oftalmologická ambulancia Palúčanská 25, 03123 Liptovský Mikuláš 7:00 - 14:00
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia, MUDr. Sidónia Siváková, Liptovský Mikuláš (Oftalmológia) 65-17336163-A0012 objednávanie oftalmologická ambulancia Palúčanská 214/25, 03101 Liptovský Mikuláš 7:00 - 12:00 - 12:30 - 14:00
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Onkogynekologická ambulancia, MUDr. Eva Verebová, Liptovský Mikuláš (Gynekológia a pôrodníctvo) 65-17336163-A0008 objednávanie gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Palúčanská 214/25, 03101 Liptovský Mikuláš 8:00 - 15:00
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia, MUDr. Rastislav Uličný, Liptovský Mikuláš (Ortopédia) 65-17336163-A0018 ortopedická ambulancia Palúčanská 214/25, 03101 Liptovský Mikuláš dnes neordinuje
pediatrická ambulancia Pediatrická ambulancia, MUDr. Miriam Krajčiová, Liptovský Mikuláš (Pediatria) 65-17336163-A0047 pediatrická ambulancia Palúčanská 214/25, 03101 Liptovský Mikuláš 8:00 - 9:00 - 11:00 - 14:00
stacionár Pracovisko dialýzy, Liptovský Mikuláš (Nefrológia) 65-17336163-A0040 stacionár Palúčanská 214/25, 03101 Liptovský Mikuláš  
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, MUDr. Zuzana Janíková, , Liptovský Mikuláš (Psychiatria) 65-17336163-A0003 psychiatrická ambulancia Palúčanská 214/25, 03101 Liptovský Mikuláš 7:00 - 15:00
reumatologická ambulancia ! Reumatologická ambulancia, MUDr. Oktávia Muchová, Liptovský Mikuláš (Reumatológia) 65-17336163-A0028 reumatologická ambulancia Palúčanská 214/25, 03101 Liptovský Mikuláš
Zariadenie bolo zrušené k 22.06.2023
stacionár Stacionár, neurológia, Liptovský Mikuláš (Neurológia) 65-17336163-A0042 stacionár Palúčanská 214/25, 03101 Liptovský Mikuláš  
stacionár Stacionár, otorinolaryngológia, Liptovský Mikuláš (Otorinolaryngológia) 65-17336163-A0034 stacionár Palúčanská 214/25, 03101 Liptovský Mikuláš  
stacionár Stacionár, psychiatria, Liptovský Mikuláš (Psychiatria) 65-17336163-A0041 stacionár Palúčanská 214/25, 03101 Liptovský Mikuláš  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, centrálna sterilizácia, Liptovský Mikuláš (Centrálna sterilizácia) 65-17336163-A0035 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Palúčanská 214/25, 03101 Liptovský Mikuláš  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, centrálne operačné sály, Liptovský Mikuláš (Centrálne operačné sály) 65-17336163-A0046 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Palúčanská 214/25, 03101 Liptovský Mikuláš  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, hematológia a transfuziológia, MUDr. Alexandra Zemančíková, Liptovský Mikuláš (Hematológia a transfuziológia) 65-17336163-A0037 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Palúčanská 214/25, 03101 Liptovský Mikuláš  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická biochémia, MUDr. Alexandra Zemančíková, Liptovský Mikuláš (Klinická biochémia) 65-17336163-A0039 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Palúčanská 214/25, 03101 Liptovský Mikuláš  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, počítačová tomografia - CT, MUDr. Andrea Rajníková, Liptovský Mikuláš (Počítačová tomografia - CT) 65-17336163-A0059 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Palúčanská 214/25, 03101 Liptovský Mikuláš  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, MUDr. Andrea Rajníková, Liptovský Mikuláš (Rádiológia) 65-17336163-A0015 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Palúčanská 214/25, 03101 Liptovský Mikuláš  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, sonografia, MUDr. Aneta Plachá, Liptovský Mikuláš (Sonografia) 65-17336163-A0060 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Palúčanská 214/25, 03101 Liptovský Mikuláš  
urologická ambulancia Urologická ambulancia, Liptovský Mikuláš (Urológia) 65-17336163-A0017 urologická ambulancia Palúčanská 214/25, 03101 Liptovský Mikuláš dnes neordinuje
všeobecná ambulancia pre deti a dorast Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Liptovský Mikuláš (Všeobecná starostlivosť o deti a dorast) 65-17336163-A0067 všeobecná ambulancia pre deti a dorast Palúčanská 25, 03123 Liptovský Mikuláš 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
všeobecná ambulancia pre deti a dorast Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, MUDr. Dominika Senková, Liptovský Mikuláš (Všeobecná starostlivosť o deti a dorast) 65-17336163-A0062 všeobecná ambulancia pre deti a dorast Palúčanská 25, 03123 Liptovský Mikuláš 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Ambulancia fyziatricko-rehabilitačného oddelenia, Liptovský Mikuláš (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 65-17336163-A0038 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Jánošíkovo nábrežie 1212, 03101 Liptovský Mikuláš  
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, MUDr. Ľubica Krakovská, Liptovský Mikuláš (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 65-17336163-A0054 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Jánošíkovo nábrežie 1212, 03101 Liptovský Mikuláš 7:00 - 11:30
ambulancia rýchlej lekárskej pomoci Ambulancia rýchlej lekárskej pomoci, Liptovský Mikuláš 1 (Rýchla lekárska pomoc) 72-17336163-A0138 ambulancia rýchlej lekárskej pomoci 1, Liptovský Mikuláš  
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia II, Liptovský Hrádok (Oftalmológia) 65-17336163-A0063 oftalmologická ambulancia J. D. Matejovie 542, 03301 Liptovský Hrádok 6:30 - 12:00 - 12:30 - 14:30