Preskočiť navigáciu

Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. Dolný Smokovec

IČO:37886479
Sídlo:Dolný Smokovec 70, 05981 Vysoké Tatry
Web:www.nudtarch.sk

Zdravotnícke zariadenia

ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Vysoké Tatry (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-37886479-A0006 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Liečebná budova, Dolný Smokovec 70, 05981 Vysoké Tatry dnes neordinuje
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Vysoké Tatry (Klinická imunológia a alergológia) 51-37886479-A0012 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Liečebná budova, Dolný Smokovec 70, 05981 Vysoké Tatry 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
ambulancia lekárskej genetiky Ambulancia lekárskej genetiky, Vysoké Tatry (Lekárska genetika) 51-37886479-A0014 ambulancia lekárskej genetiky Liečebná budova, Dolný Smokovec 70, 05981 Vysoké Tatry  
ambulancia pediatrickej chirurgie Ambulancia pediatrickej chirurgie, Vysoké Tatry (Detská chirurgia) 51-37886479-A0004 ambulancia pediatrickej chirurgie Liečebná budova, Dolný Smokovec 70, 05981 Vysoké Tatry 8:00 - 12:00 - 12:30 - 16:30
ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Vysoké Tatry (Pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 51-37886479-A0032 ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Liečebná budova, Dolný Smokovec 70, 05981 Vysoké Tatry 7:00 - 12:00 - 12:30 - 14:30
ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy, Vysoké Tatry (Pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa) 51-37886479-A0040 ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy Liečebná budova, Dolný Smokovec 70, 05981 Vysoké Tatry dnes neordinuje
ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie, Vysoké Tatry (Pediatrická pneumológia a ftizeológia) 51-37886479-A0031 ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Liečebná budova, Dolný Smokovec 70, 05981 Vysoké Tatry 8:00 - 12:00
ambulancia plastickej chirurgie Ambulancia plastickej chirurgie, Vysoké Tatry (Plastická chirurgia) 51-37886479-A0035 ambulancia plastickej chirurgie Liečebná budova, Dolný Smokovec 70, 05981 Vysoké Tatry  
ambulancia telovýchovného lekárstva Ambulancia telovýchovného lekárstva, Vysoké Tatry (Telovýchovné lekárstvo) 51-37886479-A0039 ambulancia telovýchovného lekárstva Liečebná budova, Dolný Smokovec 70, 05981 Vysoké Tatry 7:00 - 12:00 - 12:30 - 14:30
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, Vysoké Tatry (Chirurgia) 51-37886479-A0009 chirurgická ambulancia Liečebná budova, Dolný Smokovec 70, 05981 Vysoké Tatry dnes neordinuje
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Vysoké Tatry (Dermatovenerológia) 51-37886479-A0034 dermatovenerologická ambulancia Liečebná budova, Dolný Smokovec 70, 05981 Vysoké Tatry dnes neordinuje
endokrinologická ambulancia Endokrinologická ambulancia, Vysoké Tatry (Endokrinológia) 51-37886479-A0005 endokrinologická ambulancia Liečebná budova, Dolný Smokovec 70, 05981 Vysoké Tatry  
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia, Vysoké Tatry (Gastroenterológia) 51-37886479-A0007 gastroenterologická ambulancia Liečebná budova, Dolný Smokovec 70, 05981 Vysoké Tatry  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, chirurgia, Vysoké Tatry (Chirurgia) 51-37886479-A0029 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Liečebná budova, Dolný Smokovec 70, 05981 Vysoké Tatry 7:00 - 12:00 - 12:30 - 14:30
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, detská chirurgia, Vysoké Tatry (Detská chirurgia) 51-37886479-A0027 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Liečebná budova, Dolný Smokovec 70, 05981 Vysoké Tatry 7:00 - 12:00 - 12:30 - 14:30
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gastroenterologická chirurgia, Vysoké Tatry (Gastroenterologická chirurgia) 51-37886479-A0028 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Liečebná budova, Dolný Smokovec 70, 05981 Vysoké Tatry  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, ortopédia, Vysoké Tatry (Ortopédia) 51-37886479-A0038 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Liečebná budova, Dolný Smokovec 70, 05981 Vysoké Tatry  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, otorinolaryngológia, Vysoké Tatry (Otorinolaryngológia) 51-37886479-A0030 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Liečebná budova, Dolný Smokovec 70, 05981 Vysoké Tatry 7:00 - 12:00 - 12:30 - 18:30
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, pediatrická urológia, Vysoké Tatry (Pediatrická urológia) 51-37886479-A0041 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Liečebná budova, Dolný Smokovec 70, 05981 Vysoké Tatry  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, plastická chirurgia, Vysoké Tatry (Plastická chirurgia) 51-37886479-A0037 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Liečebná budova, Dolný Smokovec 70, 05981 Vysoké Tatry  
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia, Vysoké Tatry (Ortopédia) 51-37886479-A0036 ortopedická ambulancia Liečebná budova, Dolný Smokovec 70, 05981 Vysoké Tatry dnes neordinuje
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, Vysoké Tatry (Otorinolaryngológia) 51-37886479-A0015 otorinolaryngologická ambulancia Liečebná budova, Dolný Smokovec 70, 05981 Vysoké Tatry dnes neordinuje
pediatrická ambulancia Pediatrická ambulancia, Vysoké Tatry (Pediatria) 51-37886479-A0016 pediatrická ambulancia Liečebná budova, Dolný Smokovec 70, 05981 Vysoké Tatry 8:00 - 12:00
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Vysoké Tatry (Pneumológia a ftizeológia) 51-37886479-A0017 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Liečebná budova, Dolný Smokovec 70, 05981 Vysoké Tatry dnes neordinuje
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika, Vysoké Tatry (Funkčná diagnostika) 51-37886479-A0019 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Liečebná budova, Dolný Smokovec 70, 05981 Vysoké Tatry 6:30 - 12:00 - 12:30 - 14:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Vysoké Tatry (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-37886479-A0020 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Liečebná budova, Dolný Smokovec 70, 05981 Vysoké Tatry 6:30 - 12:00 - 12:30 - 14:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, hematológia a transfuziológia, Vysoké Tatry (Hematológia a transfuziológia) 51-37886479-A0021 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Liečebná budova, Dolný Smokovec 70, 05981 Vysoké Tatry 6:30 - 12:00 - 12:30 - 14:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická biochémia, Vysoké Tatry (Klinická biochémia) 51-37886479-A0022 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Liečebná budova, Dolný Smokovec 70, 05981 Vysoké Tatry 6:30 - 12:00 - 12:30 - 14:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická imunológia a alergológia, Vysoké Tatry (Klinická imunológia a alergológia) 51-37886479-A0023 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Liečebná budova, Dolný Smokovec 70, 05981 Vysoké Tatry 6:30 - 12:00 - 12:30 - 14:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická mikrobiológia, Vysoké Tatry (Klinická mikrobiológia) 51-37886479-A0024 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Liečebná budova, Dolný Smokovec 70, 05981 Vysoké Tatry 6:30 - 12:00 - 12:30 - 14:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, lekárska genetika, Vysoké Tatry (Lekárska genetika) 51-37886479-A0025 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Liečebná budova, Dolný Smokovec 70, 05981 Vysoké Tatry  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Vysoké Tatry (Rádiológia) 51-37886479-A0026 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Liečebná budova, Dolný Smokovec 70, 05981 Vysoké Tatry 6:30 - 12:00 - 12:30 - 14:30
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Vysoké Tatry (Všeobecné lekárstvo) 51-37886479-A0002 všeobecná ambulancia pre dospelých Liečebná budova, Dolný Smokovec 70, 05981 Vysoké Tatry  
špecializovaná nemocnica Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. Dolný Smokovec, Dolný Smokovec, Vysoké Tatry (Pediatrická pneumológia a ftizeológia, Klinická imunológia a alergológia, Pediatria, Pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, JIS pneumologická a ftizeologická, Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-37886479-A0001 špecializovaná nemocnica Liečebná budova, Dolný Smokovec 70, 05981 Vysoké Tatry