Preskočiť navigáciu

Národný ústav detských chorôb

IČO:00607231
Sídlo:Limbová 2643/1, 83340 Bratislava-Nové Mesto
Web:www.nudch.eu

Lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok

Nemocničná lekáreň s výdajom verejnosti Nemocničná lekáreň s výdajom verejnosti 52-00607231-A0001
(Nemocničná lekáreň s výdajom verejnosti) Nemocničná lekáreň s výdajom verejnosti
Limbová 1, 83340 Bratislava-Nové Mesto 7:00 - 22:30

Zdravotnícke zariadenia

špecializovaná nemocnica Špecializovaná nemocnica, Limbová, Bratislava-Nové Mesto (Pediatrická hematológia a onkológia, Detská psychiatria, Pediatria, Pediatrická neurológia, Ortopédia, Pediatrická urológia, Pediatrická otorinolaryngológia, Pediatrická oftalmológia, Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, Pediatrická anestéziológia, Detská chirurgia, Neonatológia, JVSN / jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov, Dermatovenerológia, Neurochirurgia, Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, Pediatrická intenzívna medicína, Transplantačné) 51-00607231-A0001 špecializovaná nemocnica Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Limbová, Bratislava-Nové Mesto (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 51-00607231-A0163 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto 7:00 - 14:15
algeziologická ambulancia Algeziologická ambulancia, Bratislava-Nové Mesto (Algeziológia) 51-00607231-A0138 algeziologická ambulancia Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny, Bratislava-Nové Mesto (Pediatrická anestéziológia) 51-00607231-A0021 ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto 7:00 - 15:00
ambulancia detskej psychiatrie Ambulancia detskej psychiatrie, Bratislava-Nové Mesto (Detská psychiatria) 51-00607231-A0076 ambulancia detskej psychiatrie Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto 7:00 - 15:00
ambulancia detskej psychiatrie Ambulancia detskej psychiatrie, Bratislava-Nové Mesto (Detská psychiatria) 51-00607231-A0075 ambulancia detskej psychiatrie Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
ambulancia detskej psychiatrie Ambulancia detskej psychiatrie, Bratislava-Nové Mesto (Detská psychiatria) 51-00607231-A0077 ambulancia detskej psychiatrie Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Bratislava-Nové Mesto (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 51-00607231-A0064 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Bratislava-Nové Mesto (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-00607231-A0022 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto 7:30 - 12:00
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Bratislava-Nové Mesto (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-00607231-A0125 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Bratislava-Nové Mesto (Pediatrická imunológia a alergiológia) 51-00607231-A0130 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Bratislava-Nové Mesto (Pediatrická imunológia a alergiológia) 51-00607231-A0131 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Bratislava-Nové Mesto (Pediatrická imunológia a alergiológia) 51-00607231-A0129 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
ambulancia klinickej logopédie Ambulancia klinickej logopédie, Bratislava-Nové Mesto (Klinická logopédia) 51-00607231-A0133 ambulancia klinickej logopédie Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto 7:00 - 15:00
ambulancia klinickej logopédie Ambulancia klinickej logopédie, Bratislava-Nové Mesto (Klinická logopédia) 51-00607231-A0132 ambulancia klinickej logopédie Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
ambulancia klinickej logopédie Ambulancia klinickej logopédie, Bratislava-Nové Mesto (Klinická logopédia) 51-00607231-A0026 ambulancia klinickej logopédie Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie, Bratislava-Nové Mesto (Klinická psychológia) 51-00607231-A0013 ambulancia klinickej psychológie Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto 8:30 - 15:30
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie, Bratislava-Nové Mesto (Klinická psychológia) 51-00607231-A0081 ambulancia klinickej psychológie Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie, Bratislava-Nové Mesto (Klinická psychológia) 51-00607231-A0078 ambulancia klinickej psychológie Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie, Bratislava-Nové Mesto (Klinická psychológia) 51-00607231-A0080 ambulancia klinickej psychológie Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie, Bratislava-Nové Mesto (Klinická psychológia) 51-00607231-A0079 ambulancia klinickej psychológie Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
ambulancia lekárskej genetiky Ambulancia lekárskej genetiky, Bratislava-Nové Mesto (Lekárska genetika) 51-00607231-A0010 ambulancia lekárskej genetiky Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto dnes neordinuje
ambulancia liečebnej pedagogiky Ambulancia liečebnej pedagogiky, Bratislava-Nové Mesto (Liečebná pedagogika) 51-00607231-A0027 ambulancia liečebnej pedagogiky Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto 7:00 - 15:00
ambulancia liečebnej pedagogiky Ambulancia liečebnej pedagogiky, Bratislava-Nové Mesto (Liečebná pedagogika) 51-00607231-A0134 ambulancia liečebnej pedagogiky Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
ambulancia liečebnej pedagogiky Ambulancia liečebnej pedagogiky, Bratislava-Nové Mesto (Liečebná pedagogika) 51-00607231-A0135 ambulancia liečebnej pedagogiky Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
ambulancia neurochirurgická Ambulancia neurochirurgická, Bratislava-Nové Mesto (Neurochirurgia) 51-00607231-A0160 ambulancia neurochirurgická Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
ambulancia pediatrickej chirurgie Ambulancia pediatrickej chirurgie, Bratislava-Nové Mesto (Detská chirurgia) 51-00607231-A0088 ambulancia pediatrickej chirurgie Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto 7:00 - 15:00
ambulancia pediatrickej chirurgie Ambulancia pediatrickej chirurgie, Bratislava-Nové Mesto (Detská chirurgia) 51-00607231-A0087 ambulancia pediatrickej chirurgie Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
ambulancia pediatrickej chirurgie Ambulancia pediatrickej chirurgie, Bratislava-Nové Mesto (Detská chirurgia) 51-00607231-A0090 ambulancia pediatrickej chirurgie Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
ambulancia pediatrickej chirurgie Ambulancia pediatrickej chirurgie, Bratislava-Nové Mesto (Detská chirurgia) 51-00607231-A0092 ambulancia pediatrickej chirurgie Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
ambulancia pediatrickej chirurgie Ambulancia pediatrickej chirurgie, Bratislava-Nové Mesto (Detská chirurgia) 51-00607231-A0089 ambulancia pediatrickej chirurgie Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
ambulancia pediatrickej chirurgie Ambulancia pediatrickej chirurgie, Bratislava-Nové Mesto (Detská chirurgia) 51-00607231-A0091 ambulancia pediatrickej chirurgie Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Bratislava-Nové Mesto (Pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 51-00607231-A0060 ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto 7:30 - 15:00
ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Bratislava-Nové Mesto (Pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 51-00607231-A0061 ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto 7:30 - 15:00
ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Bratislava-Nové Mesto (Pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 51-00607231-A0062 ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Bratislava-Nové Mesto (Pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 51-00607231-A0063 ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy, Bratislava-Nové Mesto (Pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa) 51-00607231-A0058 ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto 8:30 - 15:00
ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy, Bratislava-Nové Mesto (Pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa) 51-00607231-A0059 ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie Ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie, Bratislava-Nové Mesto (Pediatrická hematológia a onkológia) 51-00607231-A0142 ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto 7:00 - 13:00 - 13:30 - 14:15
ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie Ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie, Bratislava-Nové Mesto (Pediatrická hematológia a onkológia) 51-00607231-A0144 ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie Ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie, Bratislava-Nové Mesto (Pediatrická hematológia a onkológia) 51-00607231-A0139 ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie Ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie, Bratislava-Nové Mesto (Pediatrická hematológia a onkológia) 51-00607231-A0143 ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie Ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie, Bratislava-Nové Mesto (Pediatrická hematológia a onkológia) 51-00607231-A0141 ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie Ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie, Bratislava-Nové Mesto (Pediatrická hematológia a onkológia) 51-00607231-A0140 ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
ambulancia pediatrickej kardiológie Ambulancia pediatrickej kardiológie, Bratislava-Nové Mesto (Pediatrická kardiológia) 51-00607231-A0161 ambulancia pediatrickej kardiológie Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
ambulancia pediatrickej nefrológie Ambulancia pediatrickej nefrológie, Bratislava-Nové Mesto (Pediatrická nefrológia) 51-00607231-A0054 ambulancia pediatrickej nefrológie Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto 8:30 - 15:00
ambulancia pediatrickej nefrológie Ambulancia pediatrickej nefrológie, Bratislava-Nové Mesto (Pediatrická nefrológia) 51-00607231-A0055 ambulancia pediatrickej nefrológie Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
ambulancia pediatrickej neurológie Ambulancia pediatrickej neurológie, Bratislava-Nové Mesto (Pediatrická neurológia) 51-00607231-A0069 ambulancia pediatrickej neurológie Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
ambulancia pediatrickej neurológie Ambulancia pediatrickej neurológie, Bratislava-Nové Mesto (Pediatrická neurológia) 51-00607231-A0070 ambulancia pediatrickej neurológie Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
ambulancia pediatrickej neurológie Ambulancia pediatrickej neurológie, Bratislava-Nové Mesto (Pediatrická neurológia) 51-00607231-A0071 ambulancia pediatrickej neurológie Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
ambulancia pediatrickej oftalmológie Ambulancia pediatrickej oftalmológie, Bratislava-Nové Mesto (Pediatrická oftalmológia) 51-00607231-A0108 ambulancia pediatrickej oftalmológie Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
ambulancia pediatrickej oftalmológie Ambulancia pediatrickej oftalmológie, Bratislava-Nové Mesto (Pediatrická oftalmológia) 51-00607231-A0110 ambulancia pediatrickej oftalmológie Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
ambulancia pediatrickej oftalmológie Ambulancia pediatrickej oftalmológie, Bratislava-Nové Mesto (Pediatrická oftalmológia) 51-00607231-A0111 ambulancia pediatrickej oftalmológie Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
ambulancia pediatrickej oftalmológie Ambulancia pediatrickej oftalmológie, Bratislava-Nové Mesto (Pediatrická oftalmológia) 51-00607231-A0112 ambulancia pediatrickej oftalmológie Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
ambulancia pediatrickej oftalmológie Ambulancia pediatrickej oftalmológie, Bratislava-Nové Mesto (Pediatrická oftalmológia) 51-00607231-A0109 ambulancia pediatrickej oftalmológie Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie, Bratislava-Nové Mesto (Pediatrická pneumológia a ftizeológia) 51-00607231-A0136 ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto 8:30 - 15:00
ambulancia pediatrickej reumatológie Ambulancia pediatrickej reumatológie, Bratislava-Nové Mesto (Pediatrická reumatológia) 51-00607231-A0005 ambulancia pediatrickej reumatológie Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
ambulancia pediatrickej urológie Ambulancia pediatrickej urológie, Bratislava-Nové Mesto (Pediatrická urológia) 51-00607231-A0095 ambulancia pediatrickej urológie Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto 7:00 - 15:00
ambulancia pediatrickej urológie Ambulancia pediatrickej urológie, Bratislava-Nové Mesto (Pediatrická urológia) 51-00607231-A0096 ambulancia pediatrickej urológie Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto 7:30 - 15:30
ambulancia úrazovej chirurgie Ambulancia úrazovej chirurgie, Bratislava-Nové Mesto (úrazová chirurgia) 51-00607231-A0145 ambulancia úrazovej chirurgie Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
ambulancia pevnej APS pre deti a dorast Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast, Limbová, Bratislava-Nové Mesto. 51-00607231-A0159 ambulancia pevnej APS pre deti a dorast Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83340 Bratislava-Nové Mesto 16:00 - 20:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Nové Mesto (Dermatovenerológia, Detská dermatovenerológia) 51-00607231-A0118 dermatovenerologická ambulancia Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Nové Mesto (Dermatovenerológia, Detská dermatovenerológia) 51-00607231-A0116 dermatovenerologická ambulancia Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Nové Mesto (Dermatovenerológia, Detská dermatovenerológia) 51-00607231-A0119 dermatovenerologická ambulancia Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Nové Mesto (Dermatovenerológia, Detská dermatovenerológia) 51-00607231-A0117 dermatovenerologická ambulancia Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická a transfúziologická ambulancia, Bratislava-Nové Mesto (Hematológia a transfuziológia) 51-00607231-A0023 hematologická a transfúziologická ambulancia Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto 7:00 - 15:00
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická a transfúziologická ambulancia, Bratislava-Nové Mesto (Hematológia a transfuziológia) 51-00607231-A0126 hematologická a transfúziologická ambulancia Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, anestéziológia a intenzívna medicína, Bratislava-Nové Mesto (Anestéziológia a intenzívna medicína) 51-00607231-A0042 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto 19:00 - 7:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, chirurgia, Bratislava-Nové Mesto (Chirurgia) 51-00607231-A0037 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto 19:00 - 7:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gastroenterológia, Bratislava-Nové Mesto (Gastroenterológia) 51-00607231-A0044 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto 19:00 - 7:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, oftalmológia, Bratislava-Nové Mesto (Oftalmológia) 51-00607231-A0039 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto 7:00 - 15:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, ortopédia, Bratislava-Nové Mesto (Ortopédia) 51-00607231-A0038 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto 19:00 - 7:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, otorinolaryngológia, Bratislava-Nové Mesto (Otorinolaryngológia) 51-00607231-A0040 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto 7:00 - 15:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, pediatrická urgentná medicína, Bratislava-Nové Mesto (Pediatrická urgentná medicína) 51-00607231-A0043 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto dnes neordinuje
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, urológia, Bratislava-Nové Mesto (Urológia) 51-00607231-A0041 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto 19:00 - 7:00
mobilné odberové miesto Mobilné odberové miesto RT-PCR COVID19 pri NÚDCH, Limbova 1, Bratislava-Nové Mesto (Mobilné odberové miesto) 21-00607231-A0001 mobilné odberové miesto Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto PCR Covid-Pass
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia, Bratislava-Nové Mesto (Ortopédia) 51-00607231-A0015 ortopedická ambulancia Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto 19:00 - 7:00
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia, Bratislava-Nové Mesto (Ortopédia) 51-00607231-A0093 ortopedická ambulancia Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, Bratislava-Nové Mesto (Otorinolaryngológia, Foniatria) 51-00607231-A0137 otorinolaryngologická ambulancia Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto dnes neordinuje
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, Bratislava-Nové Mesto (Otorinolaryngológia, Pediatrická otorinolaryngológia) 51-00607231-A0103 otorinolaryngologická ambulancia Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, Bratislava-Nové Mesto (Otorinolaryngológia, Pediatrická otorinolaryngológia) 51-00607231-A0101 otorinolaryngologická ambulancia Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, Bratislava-Nové Mesto (Otorinolaryngológia, Pediatrická otorinolaryngológia) 51-00607231-A0102 otorinolaryngologická ambulancia Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, Bratislava-Nové Mesto (Otorinolaryngológia, Pediatrická otorinolaryngológia) 51-00607231-A0100 otorinolaryngologická ambulancia Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
pediatrická ambulancia Pediatrická ambulancia, Bratislava-Nové Mesto (Pediatria) 51-00607231-A0003 pediatrická ambulancia Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto 7:00 - 15:00
pediatrická ambulancia Pediatrická ambulancia, Bratislava-Nové Mesto (Pediatria, Neonatológia) 51-00607231-A0009 pediatrická ambulancia Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto 7:00 - 15:00
pediatrická ambulancia Pediatrická ambulancia, Bratislava-Nové Mesto (Pediatria) 51-00607231-A0046 pediatrická ambulancia Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
pediatrická ambulancia Pediatrická ambulancia, Bratislava-Nové Mesto (Pediatria) 51-00607231-A0045 pediatrická ambulancia Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
pediatrická ambulancia Pediatrická ambulancia, Bratislava-Nové Mesto (Pediatria) 51-00607231-A0051 pediatrická ambulancia Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
pediatrická ambulancia Pediatrická ambulancia, Bratislava-Nové Mesto (Pediatria) 51-00607231-A0049 pediatrická ambulancia Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
pediatrická ambulancia Pediatrická ambulancia, Bratislava-Nové Mesto (Pediatria) 51-00607231-A0050 pediatrická ambulancia Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
pediatrická ambulancia Pediatrická ambulancia, Bratislava-Nové Mesto (Pediatria) 51-00607231-A0048 pediatrická ambulancia Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
pediatrická ambulancia Pediatrická ambulancia, Bratislava-Nové Mesto (Pediatria) 51-00607231-A0047 pediatrická ambulancia Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
stacionár Stacionár, detská psychiatria, Bratislava-Nové Mesto (Detská psychiatria) 51-00607231-A0164 stacionár Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Bratislava-Nové Mesto (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-00607231-A0033 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto 7:30 - 12:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, hematológia a transfuziológia, Bratislava-Nové Mesto (Hematológia a transfuziológia) 51-00607231-A0030 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto 19:00 - 7:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická biochémia, Bratislava-Nové Mesto (Klinická biochémia) 51-00607231-A0032 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto 19:00 - 7:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická imunológia a alergológia, Bratislava-Nové Mesto (Klinická imunológia a alergológia) 51-00607231-A0031 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto 8:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, lekárska genetika, Bratislava-Nové Mesto (Lekárska genetika) 51-00607231-A0034 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto 19:00 - 7:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Bratislava-Nové Mesto (Rádiológia) 51-00607231-A0035 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto 7:00 - 14:00
všeobecná ambulancia pre deti a dorast Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Bratislava-Nové Mesto (Pediatria) 51-00607231-A0162 všeobecná ambulancia pre deti a dorast Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto 7:30 - 14:30
špecializovaná nemocnica Špecializovaná nemocnica, Krajinská, Bratislava-Pod.Biskup. (Pediatrická pneumológia a ftizeológia) 51-00607231-A0158 špecializovaná nemocnica Krajinská 10470/91, 82106 Bratislava-Pod.Biskup.  
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Bratislava-Pod.Biskup. (Pediatrická imunológia a alergiológia, Dermatovenerológia) 51-00607231-A0152 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Krajinská 10470/91, 82106 Bratislava-Pod.Biskup.  
ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy, Bratislava-Pod.Biskup. (Pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa) 51-00607231-A0151 ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy Krajinská 10470/91, 82106 Bratislava-Pod.Biskup.  
ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy, Bratislava-Pod.Biskup. (Pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa) 51-00607231-A0156 ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy Krajinská 10470/91, 82106 Bratislava-Pod.Biskup.  
ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie, Bratislava-Pod.Biskup. (Pediatrická pneumológia a ftizeológia) 51-00607231-A0150 ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Krajinská 10470/91, 82106 Bratislava-Pod.Biskup.  
ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie, Bratislava-Pod.Biskup. (Pediatrická pneumológia a ftizeológia) 51-00607231-A0153 ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Krajinská 10470/91, 82106 Bratislava-Pod.Biskup. 7:00 - 12:00
ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie, Bratislava-Pod.Biskup. (Pediatrická pneumológia a ftizeológia) 51-00607231-A0157 ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Krajinská 10470/91, 82106 Bratislava-Pod.Biskup.  
ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie, Bratislava-Pod.Biskup. (Pediatrická pneumológia a ftizeológia) 51-00607231-A0155 ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Krajinská 10470/91, 82106 Bratislava-Pod.Biskup.  
ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie, Bratislava-Pod.Biskup. (Pediatrická pneumológia a ftizeológia) 51-00607231-A0154 ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Krajinská 10470/91, 82106 Bratislava-Pod.Biskup.  
ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie, Bratislava-Pod.Biskup. (Pediatrická pneumológia a ftizeológia) 51-00607231-A0149 ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Krajinská 10470/91, 82106 Bratislava-Pod.Biskup.  
pediatrická ambulancia Pediatrická ambulancia, Bratislava-Pod.Biskup. (Pediatria) 51-00607231-A0148 pediatrická ambulancia Krajinská 10470/91, 82106 Bratislava-Pod.Biskup.