Preskočiť navigáciu

Nemocnica na okraji mesta, n.o.

IČO:45736316
Sídlo:Nová nemocnica 511, 95801 Partizánske
Web:www.procare.sk/nemocnica/nemocnica-na-okraji-mesta-partizanske/

Zdravotnícke zariadenia

všeobecná nemocnica Všeobecná nemocnica, Nová nemocnica, Partizánske (Vnútorné lekárstvo, JIS interná, Neurológia, JIS neurologická, Pediatria, Gynekológia a pôrodníctvo, Chirurgia, JIS chirurgická, Anestéziológia a intenzívna medicína, Neonatológia, Doliečovacie, Dlhodobo chorých, Liečebná výživa) 63-45736316-A0031 všeobecná nemocnica Nová nemocnica 511, 95801 Partizánske  
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny, MUDr. Gabriel Krbúšik, Partizánske (Anestéziológia a intenzívna medicína) 63-45736316-A0029 ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Nová nemocnica 511, 95801 Partizánske 9:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, MUDr. Lucia Bilíková, Partizánske (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 63-45736316-A0027 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Nová nemocnica 511, 95801 Partizánske 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie, MUDr. Alexandra Szabová, Partizánske (Klinická onkológia) 63-45736316-A0039 ambulancia klinickej onkológie Nová nemocnica 511, 95801 Partizánske 7:00 - 13:00 - 13:30 - 14:00
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie, Partizánske (Klinická psychológia) 63-45736316-A0019 ambulancia klinickej psychológie Nová nemocnica 511, 95801 Partizánske 7:00 - 15:30
ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy, MUDr. Mária Kmotorková, Partizánske (Pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa) 63-45736316-A0014 ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy Nová nemocnica 511, 95801 Partizánske dnes neordinuje
ambulancia úrazovej chirurgie Ambulancia úrazovej chirurgie, MUDr. Pavol Gahír, Partizánske (úrazová chirurgia) 63-45736316-A0011 ambulancia úrazovej chirurgie Nová nemocnica 511, 95801 Partizánske 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Peter Pillár, Partizánske (Vnútorné lekárstvo) 63-45736316-A0037 ambulancia vnútorného lekárstva Nová nemocnica 511, 95801 Partizánske 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, MUDr. Marián Hamada, Partizánske (Chirurgia) 63-45736316-A0038 chirurgická ambulancia Nová nemocnica 511, 95801 Partizánske 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
endokrinologická ambulancia Endokrinologická ambulancia, MUDr. Aneta Kováčiková, Partizánske (Endokrinológia) 63-45736316-A0041 endokrinologická ambulancia Nová nemocnica 511, 95801 Partizánske 7:00 - 15:30
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia, MUDr. Peter Pillár, Partizánske (Gastroenterológia) 63-45736316-A0026 gastroenterologická ambulancia Nová nemocnica 511, 95801 Partizánske 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
geriatrická ambulancia Geriatrická ambulancia, MUDr. Lenka Pavlasová, Partizánske (Geriatria) 63-45736316-A0025 geriatrická ambulancia Nová nemocnica 511, 95801 Partizánske 8:00 - 12:00
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, MUDr. Nidal Abutuaima, Partizánske (Gynekológia a pôrodníctvo) 63-45736316-A0024 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Nová nemocnica 511, 95801 Partizánske 7:00 - 9:00
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická a transfúziologická ambulancia, MUDr. Lenka Hanková, Partizánske (Hematológia a transfuziológia) 63-45736316-A0023 hematologická a transfúziologická ambulancia Nová nemocnica 511, 95801 Partizánske dnes neordinuje
infektologická ambulancia Infektologická ambulancia, MUDr. Milada Harineková, PhD., Partizánske (Infektológia) 63-45736316-A0021 infektologická ambulancia Nová nemocnica 511, 95801 Partizánske dnes neordinuje
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, chirurgia, MUDr. Marian HAMADA, Partizánske (Chirurgia) 63-45736316-A0008 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nová nemocnica 511, 95801 Partizánske dnes neordinuje
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gynekológia a pôrodníctvo, MUDr. Nidal Abutuaima, Partizánske (Gynekológia a pôrodníctvo) 63-45736316-A0004 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nová nemocnica 511, 95801 Partizánske dnes neordinuje
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, otorinolaryngológia, MUDr. Eva Čisáriková, Partizánske (Otorinolaryngológia) 63-45736316-A0006 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nová nemocnica 511, 95801 Partizánske 13:30 - 15:30
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, úrazová chirurgia, MUDr. Igor Papšo, Partizánske (úrazová chirurgia) 63-45736316-A0033 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nová nemocnica 511, 95801 Partizánske 11:30 - 15:30
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, urológia, MUDr. Kamil Duranka, Partizánske (Urológia) 63-45736316-A0007 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nová nemocnica 511, 95801 Partizánske dnes neordinuje
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, MUDr. Renáta Šinská, Partizánske (Kardiológia) 63-45736316-A0020 kardiologická ambulancia
Neprítomnosti:
od 05.10.2022 do 07.10.2022
Nová nemocnica 511, 95801 Partizánske dnes neordinuje
mobilné odberové miesto Mobilné odberové miesto, Partizánske (Mobilné odberové miesto) 28-45736316-A0001 mobilné odberové miesto Nová nemocnica 511, 95803 Partizánske PCR Covid-Pass
PCR pre samoplatcov
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, MUDr. Kvetoslava Hamáčková, Partizánske (Neurológia) 63-45736316-A0036 neurologická ambulancia Nová nemocnica 511, 95801 Partizánske 7:00 - 15:30
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, Partizánske (Neurológia) 63-45736316-A0018 neurologická ambulancia Nová nemocnica 511, 95801 Partizánske 7:00 - 15:30
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, MUDr. Eva Čisáriková, Partizánske (Otorinolaryngológia) 63-45736316-A0016 otorinolaryngologická ambulancia Nová nemocnica 511, 95801 Partizánske 7:00 - 12:00 - 12:30 - 13:30
pediatrická ambulancia Pediatrická ambulancia, MUDr. Janka Hudecová, Partizánske (Pediatria) 63-45736316-A0015 pediatrická ambulancia Nová nemocnica 511, 95801 Partizánske 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, MUDr. Vladimír Kretík, Partizánske (Pneumológia a ftizeológia) 63-45736316-A0012 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Nová nemocnica 511, 95801 Partizánske 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
stacionár Stacionár, neurológia, MUDr. Kvetoslava Hamáčková, Partizánske (Neurológia) 63-45736316-A0040 stacionár Nová nemocnica 511, 95801 Partizánske 8:00 - 12:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika, Partizánske (Funkčná diagnostika) 63-45736316-A0002 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nová nemocnica 511, 95801 Partizánske  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, MUDr.Radka Bercíková, Partizánske (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 63-45736316-A0003 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nová nemocnica 511, 95801 Partizánske 7:00 - 15:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, osteodenzitometria, MUDr. Eva Matejovičová, Partizánske (Osteodenzitometria) 63-45736316-A0001 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nová nemocnica 511, 95801 Partizánske 10:00 - 13:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, MUDr. Eva Matejovičová, Partizánske (Rádiológia, Počítačová tomografia - CT) 63-45736316-A0032 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nová nemocnica 511, 95801 Partizánske 7:00 - 14:00
urologická ambulancia Urologická ambulancia, MUDr. Kamil Duranka, Partizánske (Urológia) 63-45736316-A0010 urologická ambulancia Nová nemocnica 511, 95801 Partizánske dnes neordinuje