Preskočiť navigáciu

Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín

IČO:00738301
Sídlo:Súdna 15, 91196 Trenčín

Zdravotnícke zariadenia

ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Leopoldov (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 51-00738301-A0070 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy ÚVTOS a ÚVV, Gucmanova 19/670, 92041 Leopoldov 7:00 - 15:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr.Ján Raffaj, Leopoldov (Vnútorné lekárstvo) 51-00738301-A0107 ambulancia vnútorného lekárstva ÚVTOS a ÚVV, Gucmanova 19/670, 92041 Leopoldov 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Leopoldov (Zubné lekárstvo) 51-00738301-A0067 ambulancia zubného lekárstva ÚVTOS a ÚVV, Gucmanova 19/670, 92041 Leopoldov 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, Leopoldov (Neurológia) 51-00738301-A0068 neurologická ambulancia ÚVTOS a ÚVV, Gucmanova 19/670, 92041 Leopoldov 7:00 - 15:00
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, Leopoldov (Psychiatria) 51-00738301-A0069 psychiatrická ambulancia ÚVTOS a ÚVV, Gucmanova 19/670, 92041 Leopoldov dnes neordinuje
stacionár Stacionár, psychiatria, Leopoldov (Psychiatria, Rádiológia) 51-00738301-A0101 stacionár ÚVTOS a ÚVV, Gucmanova 19/670, 92041 Leopoldov  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Leopoldov (Rádiológia) 51-00738301-A0108 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ÚVTOS a ÚVV, Gucmanova 19/670, 92041 Leopoldov dnes neordinuje
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Leopoldov (Všeobecné lekárstvo) 51-00738301-A0031 všeobecná ambulancia pre dospelých ÚVTOS a ÚVV, Gucmanova 19/670, 92041 Leopoldov 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
špecializovaná nemocnica Špecializovaná nemocnica, Súdna, Trenčín (Vnútorné lekárstvo, Neurológia, Infektológia, Hepatológia, Dermatovenerológia, Oftalmológia, Otorinolaryngológia, Urológia, Ortopédia, Psychiatria, Pneumológia a ftizeológia, Chirurgia, Maxilofaciálna chirurgia, úrazová chirurgia) 51-00738301-A0001 špecializovaná nemocnica Nemocnica pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS, Súdna 1996/15, 91101 Trenčín  
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, MUDr.Adriana Dančová, Trenčín (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-00738301-A0009 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Nemocnica pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS, Súdna 1996/15, 91101 Trenčín 9:00 - 15:00
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Trenčín (Klinická imunológia a alergológia) 51-00738301-A0017 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Nemocnica pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS, Súdna 1996/15, 91101 Trenčín dnes neordinuje
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie, Trenčín (Klinická onkológia) 51-00738301-A0011 ambulancia klinickej onkológie Nemocnica pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS, Súdna 1996/15, 91101 Trenčín  
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie, Trenčín (Klinická psychológia) 51-00738301-A0018 ambulancia klinickej psychológie Nemocnica pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS, Súdna 1996/15, 91101 Trenčín 7:00 - 15:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Milan Králik, Trenčín (Vnútorné lekárstvo) 51-00738301-A0003 ambulancia vnútorného lekárstva Nemocnica pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS, Súdna 1996/15, 91101 Trenčín 10:00 - 11:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, MUDr.Dušan Bustín, Trenčín (Zubné lekárstvo) 51-00738301-A0014 ambulancia zubného lekárstva Nemocnica pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS, Súdna 1996/15, 91101 Trenčín dnes neordinuje
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, MUDr.Ján Barta, Trenčín (Chirurgia) 51-00738301-A0010 chirurgická ambulancia Nemocnica pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS, Súdna 1996/15, 91101 Trenčín 10:00 - 12:30
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, MUDr.Katarína Novačeková, Trenčín (Dermatovenerológia) 51-00738301-A0016 dermatovenerologická ambulancia Súdna 15, 91196 Trenčín dnes neordinuje
endokrinologická ambulancia Endokrinologická ambulancia, Trenčín (Endokrinológia) 51-00738301-A0042 endokrinologická ambulancia Nemocnica pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS, Súdna 1996/15, 91101 Trenčín  
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia, Trenčín (Gastroenterológia) 51-00738301-A0004 gastroenterologická ambulancia Nemocnica pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS, Súdna 1996/15, 91101 Trenčín dnes neordinuje
hepatologická ambulancia Hepatologická ambulancia, MUDr. Jana Bočáková, Trenčín (Hepatológia) 51-00738301-A0005 hepatologická ambulancia Nemocnica pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS, Súdna 1996/15, 91101 Trenčín dnes neordinuje
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, MUDr.Alena Žemberová, Trenčín (Kardiológia) 51-00738301-A0006 kardiologická ambulancia Nemocnica pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS, Súdna 1996/15, 91101 Trenčín dnes neordinuje
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, MUDr. Dušan Poliak, Trenčín (Neurológia) 51-00738301-A0008 neurologická ambulancia Nemocnica pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS, Súdna 1996/15, 91101 Trenčín 8:00 - 9:00
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia, Trenčín (Oftalmológia) 51-00738301-A0015 oftalmologická ambulancia Nemocnica pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS, Súdna 1996/15, 91101 Trenčín 7:00 - 9:00
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, Trenčín (Otorinolaryngológia) 51-00738301-A0012 otorinolaryngologická ambulancia Nemocnica pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS, Súdna 1996/15, 91101 Trenčín  
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Trenčín (Pneumológia a ftizeológia) 51-00738301-A0013 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Nemocnica pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS, Súdna 1996/15, 91101 Trenčín 8:00 - 9:00
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, MUDr.Boris Šustykevič, Trenčín (Psychiatria) 51-00738301-A0007 psychiatrická ambulancia Nemocnica pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS, Súdna 1996/15, 91101 Trenčín 8:00 - 9:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, MUDr.Adriana Dančová, Trenčín (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-00738301-A0020 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS, Súdna 1996/15, 91101 Trenčín 7:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, MUDr Jana Slobodníková CSc., Trenčín (Rádiológia) 51-00738301-A0019 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS, Súdna 1996/15, 91101 Trenčín 7:00 - 15:00
urologická ambulancia Urologická ambulancia, MUDr. Matúš Chocholatý, Trenčín (Urológia) 51-00738301-A0041 urologická ambulancia Nemocnica pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS, Súdna 1996/15, 91101 Trenčín dnes neordinuje
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Helena Janišová, Trenčín (Všeobecné lekárstvo) 51-00738301-A0002 všeobecná ambulancia pre dospelých Nemocnica pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS, Súdna 1996/15, 91101 Trenčín 7:00 - 15:00
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie, Banská Bystrica (Klinická psychológia) 51-00738301-A0109 ambulancia klinickej psychológie ÚVV a ÚVTOS, Komenského 477/7, 97401 Banská Bystrica 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Banská Bystrica (Zubné lekárstvo) 51-00738301-A0051 ambulancia zubného lekárstva ÚVV a ÚVTOS, Komenského 477/7, 97401 Banská Bystrica  
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Banská Bystrica (Dermatovenerológia) 51-00738301-A0052 dermatovenerologická ambulancia ÚVV a ÚVTOS, Komenského 477/7, 97401 Banská Bystrica  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Banská Bystrica (Rádiológia) 51-00738301-A0093 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ÚVV a ÚVTOS, Komenského 477/7, 97401 Banská Bystrica  
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Banská Bystrica (Všeobecné lekárstvo) 51-00738301-A0022 všeobecná ambulancia pre dospelých ÚVV a ÚVTOS, Komenského 477/7, 97401 Banská Bystrica  
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie, Ilava (Klinická psychológia) 51-00738301-A0110 ambulancia klinickej psychológie ÚVTOS a ÚVV, Mierové námestie 1, 01917 Ilava 7:00 - 11:30 - 12:00 - 15:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva I., Ilava (Zubné lekárstvo) 51-00738301-A0060 ambulancia zubného lekárstva ÚVTOS a ÚVV, Mierové námestie 1, 01917 Ilava 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, MUDr.Zuzana Tomaneková, Ilava (Psychiatria) 51-00738301-A0061 psychiatrická ambulancia ÚVTOS a ÚVV, Mierové námestie 1, 01917 Ilava dnes neordinuje
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, MUDr.Eva Spotová, Ilava (Rádiológia) 51-00738301-A0094 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ÚVTOS a ÚVV, Mierové námestie 1, 01917 Ilava  
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Eva Flaškárová, Ilava (Všeobecné lekárstvo) 51-00738301-A0027 všeobecná ambulancia pre dospelých ÚVTOS a ÚVV, Mierové námestie 1, 01917 Ilava 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Bratislava-Ružinov (Vnútorné lekárstvo) 51-00738301-A0043 ambulancia vnútorného lekárstva Generálne riaditeľstvo ZVJS, Šagátová 1, 82101 Bratislava-Ružinov 7:00 - 14:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Bratislava-Staré Mesto (Vnútorné lekárstvo) 51-00738301-A0046 ambulancia vnútorného lekárstva ÚVV a ÚVTOS, Chorvátska 5, 81229 Bratislava-Staré Mesto  
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, MUDr. Pavlík Valdemar, Bratislava-Staré Mesto (Zubné lekárstvo) 51-00738301-A0045 ambulancia zubného lekárstva ÚVV a ÚVTOS, Chorvátska 5, 81229 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 12:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto (Dermatovenerológia) 51-00738301-A0050 dermatovenerologická ambulancia ÚVV a ÚVTOS, Chorvátska 5, 81229 Bratislava-Staré Mesto dnes neordinuje
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto (Gynekológia a pôrodníctvo) 51-00738301-A0044 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia ÚVV a ÚVTOS, Chorvátska 5, 81229 Bratislava-Staré Mesto  
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, MUDr. Kyselová Tatiana, Bratislava-Staré Mesto (Neurológia) 51-00738301-A0048 neurologická ambulancia ÚVV a ÚVTOS, Chorvátska 5, 81229 Bratislava-Staré Mesto dnes neordinuje
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Doc. MUDr. Tamášová Mária, Bratislava-Staré Mesto (Pneumológia a ftizeológia) 51-00738301-A0047 pneumologicko-ftizeologická ambulancia ÚVV a ÚVTOS, Chorvátska 5, 81229 Bratislava-Staré Mesto 12:00 - 15:00
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto (Psychiatria) 51-00738301-A0049 psychiatrická ambulancia ÚVV a ÚVTOS, Chorvátska 5, 81229 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 12:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Bratislava-Staré Mesto (Rádiológia) 51-00738301-A0092 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ÚVV a ÚVTOS, Chorvátska 5, 81229 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 12:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Bratislava-Staré Mesto (Všeobecné lekárstvo) 51-00738301-A0021 všeobecná ambulancia pre dospelých ÚVV a ÚVTOS, Chorvátska 5, 81229 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Dubnica nad Váhom (Vnútorné lekárstvo) 51-00738301-A0056 ambulancia vnútorného lekárstva ÚVTOS, Dukelská štvrť 941/10, 01841 Dubnica nad Váhom  
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Dubnica nad Váhom (Zubné lekárstvo) 51-00738301-A0055 ambulancia zubného lekárstva ÚVTOS, Dukelská štvrť 941/10, 01841 Dubnica nad Váhom dnes neordinuje
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, MUDr.Eva Múčková, Dubnica nad Váhom (Psychiatria) 51-00738301-A0057 psychiatrická ambulancia ÚVTOS, Dukelská štvrť 941/10, 01841 Dubnica nad Váhom 15:00 - 18:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Eva Serišová, Dubnica nad Váhom (Všeobecné lekárstvo) 51-00738301-A0024 všeobecná ambulancia pre dospelých ÚVTOS, Dukelská štvrť 941/10, 01841 Dubnica nad Váhom 7:00 - 15:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr.Ján Raffaj, Hrnčiarovce nad Parnou (Vnútorné lekárstvo) 51-00738301-A0106 ambulancia vnútorného lekárstva ÚVTOS, Dlhé lúky 1, 91865 Hrnčiarovce nad Parnou 13:00 - 15:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Hrnčiarovce nad Parnou (Zubné lekárstvo) 51-00738301-A0058 ambulancia zubného lekárstva ÚVTOS, Dlhé lúky 1, 91865 Hrnčiarovce nad Parnou 7:00 - 11:30 - 12:00 - 15:00
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, Hrnčiarovce nad Parnou (Psychiatria) 51-00738301-A0059 psychiatrická ambulancia ÚVTOS, Dlhé lúky 1, 91865 Hrnčiarovce nad Parnou  
stacionár Stacionár, psychiatria, Hrnčiarovce nad Parnou (Psychiatria, Rádiológia) 51-00738301-A0099 stacionár ÚVTOS, Dlhé lúky 1, 91865 Hrnčiarovce nad Parnou  
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Hrnčiarovce nad Parnou (Všeobecné lekárstvo) 51-00738301-A0025 všeobecná ambulancia pre dospelých ÚVTOS, Dlhé lúky 1, 91865 Hrnčiarovce nad Parnou 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Tomečková Jana, Hrnčiarovce nad Parnou (Všeobecné lekárstvo) 51-00738301-A0026 všeobecná ambulancia pre dospelých ÚVTOS, Dlhé lúky 1, 91865 Hrnčiarovce nad Parnou 7:00 - 15:00 - 12:30 - 13:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Nitra (Vnútorné lekárstvo) 51-00738301-A0080 ambulancia vnútorného lekárstva ÚVTOS, Vašinova 124/59, 95061 Nitra  
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Nitra (Zubné lekárstvo) 51-00738301-A0077 ambulancia zubného lekárstva ÚVTOS, Vašinova 124/59, 95061 Nitra  
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Nitra (Dermatovenerológia) 51-00738301-A0081 dermatovenerologická ambulancia ÚVTOS, Vašinova 124/59, 95061 Nitra  
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Nitra (Gynekológia a pôrodníctvo) 51-00738301-A0078 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia ÚVTOS, Vašinova 124/59, 95061 Nitra  
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, Nitra (Psychiatria) 51-00738301-A0079 psychiatrická ambulancia ÚVTOS, Vašinova 124/59, 95061 Nitra  
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Nitra (Všeobecné lekárstvo) 51-00738301-A0034 všeobecná ambulancia pre dospelých ÚVTOS, Vašinova 124/59, 95061 Nitra  
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Nitra (Vnútorné lekárstvo) 51-00738301-A0073 ambulancia vnútorného lekárstva ÚVTOS a ÚVV, Cintorínska 3, 95050 Nitra  
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Nitra (Zubné lekárstvo) 51-00738301-A0072 ambulancia zubného lekárstva ÚVTOS a ÚVV, Cintorínska 3, 95050 Nitra  
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Nitra (Dermatovenerológia) 51-00738301-A0074 dermatovenerologická ambulancia ÚVTOS a ÚVV, Cintorínska 3, 95050 Nitra  
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Nitra (Pneumológia a ftizeológia) 51-00738301-A0075 pneumologicko-ftizeologická ambulancia ÚVTOS a ÚVV, Cintorínska 3, 95050 Nitra dnes neordinuje
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, Nitra (Psychiatria) 51-00738301-A0076 psychiatrická ambulancia ÚVTOS a ÚVV, Cintorínska 3, 95050 Nitra dnes neordinuje
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Nitra (Rádiológia) 51-00738301-A0096 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ÚVTOS a ÚVV, Cintorínska 3, 95050 Nitra  
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Nitra (Všeobecné lekárstvo) 51-00738301-A0033 všeobecná ambulancia pre dospelých ÚVTOS a ÚVV, Cintorínska 3, 95050 Nitra  
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Želiezovce (Vnútorné lekárstvo) 51-00738301-A0089 ambulancia vnútorného lekárstva ÚVTOS, Veľký dvor 12, 93717 Želiezovce  
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Želiezovce (Zubné lekárstvo) 51-00738301-A0087 ambulancia zubného lekárstva ÚVTOS, Veľký dvor 12, 93717 Želiezovce  
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, Želiezovce (Chirurgia) 51-00738301-A0090 chirurgická ambulancia ÚVTOS, Veľký dvor 12, 93717 Želiezovce  
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, Želiezovce (Psychiatria) 51-00738301-A0088 psychiatrická ambulancia ÚVTOS, Veľký dvor 12, 93717 Želiezovce  
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Želiezovce (Všeobecné lekárstvo) 51-00738301-A0039 všeobecná ambulancia pre dospelých ÚVTOS, Veľký dvor 12, 93717 Želiezovce  
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Banská Bystrica (Zubné lekárstvo) 51-00738301-A0053 ambulancia zubného lekárstva ÚVTOS, Sládkovičova 2238/80, 97405 Banská Bystrica  
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Banská Bystrica (Dermatovenerológia) 51-00738301-A0054 dermatovenerologická ambulancia ÚVTOS, Sládkovičova 2238/80, 97405 Banská Bystrica  
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Banská Bystrica (Všeobecné lekárstvo) 51-00738301-A0023 všeobecná ambulancia pre dospelých ÚVTOS, Sládkovičova 2238/80, 97405 Banská Bystrica  
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Košice-Šaca (Zubné lekárstvo) 51-00738301-A0065 ambulancia zubného lekárstva ÚVTOS, Budovateľská 1, 04015 Košice-Šaca  
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, Košice-Šaca (Psychiatria) 51-00738301-A0066 psychiatrická ambulancia ÚVTOS, Budovateľská 1, 04015 Košice-Šaca  
stacionár Stacionár, psychiatria, Košice-Šaca (Psychiatria, Rádiológia) 51-00738301-A0100 stacionár ÚVTOS, Budovateľská 1, 04015 Košice-Šaca  
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Košice-Šaca (Všeobecné lekárstvo) 51-00738301-A0030 všeobecná ambulancia pre dospelých ÚVTOS, Budovateľská 1, 04015 Košice-Šaca  
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Košice-Staré Mesto (Zubné lekárstvo) 51-00738301-A0062 ambulancia zubného lekárstva ÚVTOS a ÚVV, Floriánska 18, 04142 Košice-Staré Mesto 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Košice-Staré Mesto (Pneumológia a ftizeológia) 51-00738301-A0064 pneumologicko-ftizeologická ambulancia ÚVTOS a ÚVV, Floriánska 18, 04142 Košice-Staré Mesto  
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, Košice-Staré Mesto (Psychiatria) 51-00738301-A0063 psychiatrická ambulancia ÚVTOS a ÚVV, Floriánska 18, 04142 Košice-Staré Mesto  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Košice-Staré Mesto (Rádiológia) 51-00738301-A0095 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ÚVTOS a ÚVV, Floriánska 18, 04142 Košice-Staré Mesto  
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Košice-Staré Mesto (Všeobecné lekárstvo) 51-00738301-A0028 všeobecná ambulancia pre dospelých ÚVTOS a ÚVV, Floriánska 18, 04142 Košice-Staré Mesto 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Andrea Olejárová, Košice-Staré Mesto (Všeobecné lekárstvo) 51-00738301-A0029 všeobecná ambulancia pre dospelých ÚVTOS a ÚVV, Floriánska 18, 04142 Košice-Staré Mesto 7:00 - 15:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Levoča (Zubné lekárstvo) 51-00738301-A0071 ambulancia zubného lekárstva ÚVTOS, Nám. Štefana Kluberta 6, 05428 Levoča dnes neordinuje
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Levoča (Všeobecné lekárstvo) 51-00738301-A0032 všeobecná ambulancia pre dospelých ÚVTOS, Nám. Štefana Kluberta 6, 05428 Levoča 7:00 - 11:30 - 13:00 - 15:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Prešov (Zubné lekárstvo) 51-00738301-A0083 ambulancia zubného lekárstva ÚVTOS, Kpt. Nálepku 2852/1, 08113 Prešov  
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Prešov (Zubné lekárstvo) 51-00738301-A0082 ambulancia zubného lekárstva ÚVTOS a ÚVV, Kpt. Nálepku 1, 08113 Prešov  
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, MUDr. Ruslana Hvizdošová, Prešov (Psychiatria) 51-00738301-A0084 psychiatrická ambulancia ÚVTOS, Kpt. Nálepku 2852/1, 08113 Prešov 8:00 - 10:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Prešov (Rádiológia) 51-00738301-A0097 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ÚVTOS a ÚVV, Kpt. Nálepku 1, 08113 Prešov  
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Prešov (Všeobecné lekárstvo) 51-00738301-A0035 všeobecná ambulancia pre dospelých ÚVTOS a ÚVV, Kpt. Nálepku 1, 08113 Prešov  
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Sučany (Zubné lekárstvo) 51-00738301-A0085 ambulancia zubného lekárstva ÚVTOS pre mladistvých, Družstevná 1611/2, 03852 Sučany 7:00 - 15:00
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, Sučany (Psychiatria) 51-00738301-A0086 psychiatrická ambulancia ÚVTOS pre mladistvých, Družstevná 1611/2, 03852 Sučany  
stacionár Stacionár, psychiatria, Sučany (Psychiatria, Rádiológia) 51-00738301-A0102 stacionár ÚVTOS pre mladistvých, Družstevná 1611/2, 03852 Sučany  
všeobecná ambulancia pre deti a dorast Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Sučany (Všeobecná starostlivosť o deti a dorast) 51-00738301-A0038 všeobecná ambulancia pre deti a dorast ÚVTOS pre mladistvých, Družstevná 1611/2, 03852 Sučany  
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Sučany (Všeobecné lekárstvo) 51-00738301-A0037 všeobecná ambulancia pre dospelých ÚVTOS pre mladistvých, Družstevná 1611/2, 03852 Sučany 7:00 - 15:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Žilina (Zubné lekárstvo) 51-00738301-A0091 ambulancia zubného lekárstva ÚVTOS a ÚVV, Hlboká cesta 21, 01024 Žilina dnes neordinuje
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Žilina (Rádiológia) 51-00738301-A0098 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ÚVTOS a ÚVV, Hlboká cesta 21, 01024 Žilina dnes neordinuje
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Žilina (Všeobecné lekárstvo) 51-00738301-A0040 všeobecná ambulancia pre dospelých ÚVTOS a ÚVV, Hlboká cesta 21, 01024 Žilina 7:00 - 15:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Ružomberok (Všeobecné lekárstvo) 51-00738301-A0036 všeobecná ambulancia pre dospelých ÚVTOS, Dončova 1457/6, 03401 Ružomberok 6:30 - 14:30