Preskočiť navigáciu

Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o.

IČO:36119385
Sídlo:Ľ. Štúra 388/3, 01901 Ilava
Web:www.nspilava.sk

Zdravotnícke zariadenia

všeobecná nemocnica Všeobecná nemocnica, Ľ. Štúra, Ilava (Vnútorné lekárstvo, JIS interná, Gynekológia a pôrodníctvo, Neonatológia, Dlhodobo chorých, Centrálna sterilizácia) 63-36119385-A0022 všeobecná nemocnica Ľ. Štúra 388/3, 01901 Ilava  
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny, MUDr. Katarína Suchánková, Ilava (Anestéziológia a intenzívna medicína) 63-36119385-A0019 ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Ľ. Štúra 388/3, 01901 Ilava dnes neordinuje
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Bogdan Penyák, Ilava (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 63-36119385-A0018 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ľ. Štúra 388/3, 01901 Ilava dnes neordinuje
ambulancia úrazovej chirurgie Ambulancia úrazovej chirurgie, MUDr. Andrej Turčan, Ilava (úrazová chirurgia) 63-36119385-A0011 ambulancia úrazovej chirurgie Ľ. Štúra 388/3, 01901 Ilava dnes neordinuje
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Ján Galajda, Ilava (Vnútorné lekárstvo) 63-36119385-A0024 ambulancia vnútorného lekárstva Ľ. Štúra 388/3, 01901 Ilava dnes neordinuje
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Jozef Glos, Ilava (Vnútorné lekárstvo) 63-36119385-A0012 ambulancia vnútorného lekárstva Ľ. Štúra 388/3, 01901 Ilava dnes neordinuje
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, MUDr. Andrej Turčan, Ilava (Chirurgia) 63-36119385-A0014 chirurgická ambulancia Ľ. Štúra 388/3, 01901 Ilava dnes neordinuje
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia, MUDr. Jozef Glos, Ilava (Gastroenterológia) 63-36119385-A0017 gastroenterologická ambulancia Ľ. Štúra 388/3, 01901 Ilava dnes neordinuje
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, MUDr. Kopčan Branislav, Ilava (Gynekológia a pôrodníctvo) 63-36119385-A0023 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Ľ. Štúra 388/3, 01901 Ilava dnes neordinuje
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, MUDr. Kopčan Branislav, Ilava (Gynekológia a pôrodníctvo) 63-36119385-A0016 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Ľ. Štúra 388/3, 01901 Ilava dnes neordinuje
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická a transfúziologická ambulancia, MUDr. Eva Dingová, Ilava (Hematológia a transfuziológia) 63-36119385-A0015 hematologická a transfúziologická ambulancia Ľ. Štúra 388/3, 01901 Ilava dnes neordinuje
hospic Hospic, Ľ. Štúra, Ilava (ústavná hospicová starostlivosť) 63-36119385-A0025 hospic Ľ. Štúra 388/3, 01901 Ilava  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, chirurgia, MUDr. Juraj Šebík, Ilava (Chirurgia) 63-36119385-A0004 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Ľ. Štúra 388/3, 01901 Ilava dnes neordinuje
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gynekológia a pôrodníctvo, MUDr. Miroslav Staník, Ilava (Gynekológia a pôrodníctvo) 63-36119385-A0002 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Ľ. Štúra 388/3, 01901 Ilava dnes neordinuje
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, ortopédia, MUDr. Jozef Takáč, Ilava (Ortopédia) 63-36119385-A0001 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Ľ. Štúra 388/3, 01901 Ilava dnes neordinuje
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, úrazová chirurgia, MUDr. Andrej Turčan, Ilava (úrazová chirurgia) 63-36119385-A0003 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Ľ. Štúra 388/3, 01901 Ilava dnes neordinuje
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, MUDr. Alexej Drobný, Ilava (Kardiológia) 63-36119385-A0013 kardiologická ambulancia Ľ. Štúra 388/3, 01901 Ilava dnes neordinuje
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika, MUDr. Alexej Drobný, Ilava (Funkčná diagnostika) 63-36119385-A0005 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Ľ. Štúra 388/3, 01901 Ilava dnes neordinuje
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Penyák Bogdan, lekár, Ilava (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 63-36119385-A0010 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Ľ. Štúra 388/3, 01901 Ilava dnes neordinuje
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, hematológia a transfuziológia, MUDr. Eva Dingová, Ilava (Hematológia a transfuziológia) 63-36119385-A0009 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Ľ. Štúra 388/3, 01901 Ilava dnes neordinuje
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, patologická anatómia, MUDr. Miroslav Gogora, CSc., Ilava (Patologická anatómia) 63-36119385-A0007 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Ľ. Štúra 388/3, 01901 Ilava dnes neordinuje
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, MUDr. Eva Spotová, Ilava (Rádiológia) 63-36119385-A0008 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Ľ. Štúra 388/3, 01901 Ilava dnes neordinuje
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Ján Galajda, Ilava (Všeobecné lekárstvo) 63-36119385-A0026 všeobecná ambulancia pre dospelých Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava dnes neordinuje