Preskočiť navigáciu

Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec

IČO:45737967
Sídlo:Nemocničná 1125/18, 07701 Kráľovský Chlmec

Zdravotnícke zariadenia

všeobecná nemocnica Všeobecná nemocnica, Nemocničná, Kráľovský Chlmec (Vnútorné lekárstvo, JIS interná, Pediatria, Gynekológia a pôrodníctvo, Chirurgia, JIS chirurgická, úrazová chirurgia, JIS úrazová, Anestéziológia a intenzívna medicína, Neonatológia, Doliečovacie, Dlhodobo chorých) 68-45737967-A0001 všeobecná nemocnica Nemocničná 1125/18, 07701 Kráľovský Chlmec  
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Nemocničná, Kráľovský Chlmec (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 68-45737967-A0052 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Nemocničná 1125/18, 07701 Kráľovský Chlmec  
algeziologická ambulancia Algeziologická ambulancia, Kráľovský Chlmec (Algeziológia) 68-45737967-A0036 algeziologická ambulancia Nemocničná 1125/18, 07701 Kráľovský Chlmec  
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny, Kráľovský Chlmec (Anestéziológia a intenzívna medicína) 68-45737967-A0016 ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Nemocničná 1125/18, 07701 Kráľovský Chlmec 9:00 - 14:00
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Kráľovský Chlmec (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 68-45737967-A0010 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Nemocničná 1125/18, 07701 Kráľovský Chlmec 7:30 - 14:30
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Kráľovský Chlmec (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 68-45737967-A0020 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Nemocničná 1125/18, 07701 Kráľovský Chlmec dnes neordinuje
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Kráľovský Chlmec (Klinická imunológia a alergológia) 68-45737967-A0012 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Nemocničná 1125/18, 07701 Kráľovský Chlmec 7:30 - 15:30
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie, Kráľovský Chlmec (Klinická onkológia) 68-45737967-A0019 ambulancia klinickej onkológie Nemocničná 1125/18, 07701 Kráľovský Chlmec dnes neordinuje
ambulancia úrazovej chirurgie Ambulancia úrazovej chirurgie, Kráľovský Chlmec (úrazová chirurgia) 68-45737967-A0005 ambulancia úrazovej chirurgie Nemocničná 1125/18, 07701 Kráľovský Chlmec 12:00 - 13:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Kráľovský Chlmec (Vnútorné lekárstvo) 68-45737967-A0007 ambulancia vnútorného lekárstva Nemocničná 1125/18, 07701 Kráľovský Chlmec 9:00 - 11:00 - 13:00 - 15:00
ambulancia pevnej APS pre dospelých Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých, Nemocničná, Kráľovský Chlmec. 51-45737967-A0001 ambulancia pevnej APS pre dospelých Nemocničná 1125/18, 07701 Kráľovský Chlmec 16:00 - 22:00
angiologická ambulancia Angiologická ambulancia, Kráľovský Chlmec (Angiológia) 68-45737967-A0034 angiologická ambulancia Nemocničná 1125/18, 07701 Kráľovský Chlmec  
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, Kráľovský Chlmec (Chirurgia) 68-45737967-A0004 chirurgická ambulancia Nemocničná 1125/18, 07701 Kráľovský Chlmec 7:30 - 12:00 - 13:00 - 15:30
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Kráľovský Chlmec (Dermatovenerológia) 68-45737967-A0039 dermatovenerologická ambulancia Nemocničná 1125/18, 07701 Kráľovský Chlmec  
endokrinologická ambulancia Endokrinologická ambulancia, Kráľovský Chlmec (Endokrinológia) 68-45737967-A0033 endokrinologická ambulancia Nemocničná 1125/18, 07701 Kráľovský Chlmec  
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia, Kráľovský Chlmec (Gastroenterológia) 68-45737967-A0008 gastroenterologická ambulancia Nemocničná 1125/18, 07701 Kráľovský Chlmec 10:00 - 12:00 - 13:00 - 15:00
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Kráľovský Chlmec (Gynekológia a pôrodníctvo, Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve) 68-45737967-A0015 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Nemocničná 1125/18, 07701 Kráľovský Chlmec dnes neordinuje
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Kráľovský Chlmec (Gynekológia a pôrodníctvo) 68-45737967-A0014 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Nemocničná 1125/18, 07701 Kráľovský Chlmec 10:00 - 12:00
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická a transfúziologická ambulancia, Kráľovský Chlmec (Hematológia a transfuziológia) 68-45737967-A0011 hematologická a transfúziologická ambulancia Nemocničná 1125/18, 07701 Kráľovský Chlmec 7:30 - 14:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, chirurgia, Kráľovský Chlmec (Chirurgia) 68-45737967-A0026 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná 1125/18, 07701 Kráľovský Chlmec  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gastroenterológia, Kráľovský Chlmec (Gastroenterológia) 68-45737967-A0043 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná 1125/18, 07701 Kráľovský Chlmec  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gynekológia a pôrodníctvo, Kráľovský Chlmec (Gynekológia a pôrodníctvo) 68-45737967-A0027 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná 1125/18, 07701 Kráľovský Chlmec  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, úrazová chirurgia, Kráľovský Chlmec (úrazová chirurgia) 68-45737967-A0028 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná 1125/18, 07701 Kráľovský Chlmec  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, urológia, Kráľovský Chlmec (Urológia) 68-45737967-A0042 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná 1125/18, 07701 Kráľovský Chlmec  
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, Kráľovský Chlmec (Kardiológia) 68-45737967-A0009 kardiologická ambulancia Nemocničná 1125/18, 07701 Kráľovský Chlmec dnes neordinuje
mobilné odberové miesto Mobilné odberové miesto, Kráľovský Chlmec (Mobilné odberové miesto) 87-45737967-A0001 mobilné odberové miesto Nemocnica s polikinikou, Nemocničná 1125/18, 07701 Kráľovský Chlmec 8:00 - 9:00
PCR Covid-Pass
PCR pre samoplatcov
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, Kráľovský Chlmec (Neurológia) 68-45737967-A0030 neurologická ambulancia Nemocničná 1125/18, 07701 Kráľovský Chlmec  
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia, Kráľovský Chlmec (Oftalmológia) 68-45737967-A0038 oftalmologická ambulancia Nemocničná 1125/18, 07701 Kráľovský Chlmec  
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia, Kráľovský Chlmec (Ortopédia) 68-45737967-A0006 ortopedická ambulancia Nemocničná 1125/18, 07701 Kráľovský Chlmec 7:30 - 15:30 - 7:30 - 15:30
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, Kráľovský Chlmec (Otorinolaryngológia) 68-45737967-A0017 otorinolaryngologická ambulancia Nemocničná 1125/18, 07701 Kráľovský Chlmec dnes neordinuje
pediatrická ambulancia Pediatrická ambulancia, Kráľovský Chlmec (Pediatria) 68-45737967-A0040 pediatrická ambulancia Nemocničná 1125/18, 07701 Kráľovský Chlmec 9:00 - 10:30
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, Kráľovský Chlmec (Psychiatria) 68-45737967-A0031 psychiatrická ambulancia Nemocničná 1125/18, 07701 Kráľovský Chlmec  
stacionár Stacionár, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Kráľovský Chlmec (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 68-45737967-A0047 stacionár Nemocničná 1125/18, 07701 Kráľovský Chlmec  
stacionár Stacionár, pediatria, Kráľovský Chlmec (Pediatria) 68-45737967-A0046 stacionár Nemocničná 1125/18, 07701 Kráľovský Chlmec  
stacionár Stacionár, vnútorné lekárstvo, Kráľovský Chlmec (Vnútorné lekárstvo) 68-45737967-A0029 stacionár Nemocničná 1125/18, 07701 Kráľovský Chlmec  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, centrálna sterilizácia, Kráľovský Chlmec (Centrálna sterilizácia) 68-45737967-A0045 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná 1125/18, 07701 Kráľovský Chlmec  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Kráľovský Chlmec (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 68-45737967-A0023 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná 1125/18, 07701 Kráľovský Chlmec  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, hematológia a transfuziológia, Kráľovský Chlmec (Hematológia a transfuziológia) 68-45737967-A0025 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná 1125/18, 07701 Kráľovský Chlmec  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická biochémia, Kráľovský Chlmec (Klinická biochémia) 68-45737967-A0024 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná 1125/18, 07701 Kráľovský Chlmec  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická imunológia a alergológia, Kráľovský Chlmec (Klinická imunológia a alergológia) 68-45737967-A0044 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná 1125/18, 07701 Kráľovský Chlmec  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická mikrobiológia, Kráľovský Chlmec (Klinická mikrobiológia) 68-45737967-A0051 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná 1125/18, 07701 Kráľovský Chlmec  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, počítačová tomografia - CT, Kráľovský Chlmec (Počítačová tomografia - CT) 68-45737967-A0050 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná 1125/18, 07701 Kráľovský Chlmec 7:30 - 14:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Kráľovský Chlmec (Rádiológia) 68-45737967-A0022 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná 1125/18, 07701 Kráľovský Chlmec  
urologická ambulancia Urologická ambulancia, Kráľovský Chlmec (Urológia) 68-45737967-A0018 urologická ambulancia Nemocničná 1125/18, 07701 Kráľovský Chlmec dnes neordinuje
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Kráľovský Chlmec (Všeobecné lekárstvo) 68-45737967-A0048 všeobecná ambulancia pre dospelých Nemocničná 1125/18, 07701 Kráľovský Chlmec  
ambulancia pevnej APS pre deti a dorast Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast, M. Béla, Kráľovský Chlmec. 51-45737967-A0002 ambulancia pevnej APS pre deti a dorast M. Béla 1227/33, 07701 Kráľovský Chlmec 16:00 - 22:00
všeobecná ambulancia pre deti a dorast Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Kráľovský Chlmec (Všeobecná starostlivosť o deti a dorast) 68-45737967-A0021 všeobecná ambulancia pre deti a dorast M. Béla 1227/33, 07701 Kráľovský Chlmec 10:30 - 12:00