Preskočiť navigáciu

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.

IČO:36597350
Sídlo:Jána Jánskeho 2343/1, 05201 Spišská Nová Ves

Zdravotnícke zariadenia

všeobecná nemocnica Všeobecná nemocnica, Jána Jánskeho, Spišská Nová Ves (Vnútorné lekárstvo, JIS interná, Neurológia, JIS neurologická, Pediatria, JIS pediatrická, Gynekológia a pôrodníctvo, Chirurgia, JIS chirurgická, úrazová chirurgia, JIS úrazová, Anestéziológia a intenzívna medicína, Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Neonatológia, JISN / jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov, Dlhodobo chorých, Urgentná medicína, Psychofyzická príprava na pôrod) 68-36597350-A0001 všeobecná nemocnica Jána Jánskeho 2343/1, 05201 Spišská Nová Ves  
mobilné odberové miesto AG MOM, Spišská Nová Ves (Mobilné odberové miesto) 86-36597350-A0001 mobilné odberové miesto objekt Nemocnice s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s., Jána Jánskeho 2343/1, 05201 Spišská Nová Ves 7:15 - 8:15
Ag pre samoplatcov
algeziologická ambulancia Algeziologická ambulancia, Spišská Nová Ves (Algeziológia) 68-36597350-A0014 algeziologická ambulancia Jána Jánskeho 2343/1, 05201 Spišská Nová Ves 8:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny, Spišská Nová Ves (Anestéziológia a intenzívna medicína) 68-36597350-A0011 ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Jána Jánskeho 2343/1, 05201 Spišská Nová Ves 8:00 - 12:00 - 12:30 - 14:30
ambulancia cievnej chirurgie Ambulancia cievnej chirurgie, Spišská Nová Ves (Cievna chirurgia) 68-36597350-A0033 ambulancia cievnej chirurgie Jána Jánskeho 2343/1, 05201 Spišská Nová Ves dnes neordinuje
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Spišská Nová Ves (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 68-36597350-A0012 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Jána Jánskeho 2343/1, 05201 Spišská Nová Ves 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie, Spišská Nová Ves (Klinická onkológia) 68-36597350-A0010 ambulancia klinickej onkológie Jána Jánskeho 2343/1, 05201 Spišská Nová Ves 7:00 - 12:00 - 12:30 - 14:30
ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy, Spišská Nová Ves (Pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa) 68-36597350-A0048 ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy Jána Jánskeho 2343/1, 05201 Spišská Nová Ves dnes neordinuje
ambulancia úrazovej chirurgie Ambulancia úrazovej chirurgie, Spišská Nová Ves (úrazová chirurgia) 68-36597350-A0009 ambulancia úrazovej chirurgie Jána Jánskeho 2343/1, 05201 Spišská Nová Ves 8:00 - 12:30 - 13:00 - 14:30
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva 3, Spišská Nová Ves (Vnútorné lekárstvo) 68-36597350-A0039 ambulancia vnútorného lekárstva Jána Jánskeho 2343/1, 05201 Spišská Nová Ves  
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Spišská Nová Ves (Vnútorné lekárstvo) 68-36597350-A0002 ambulancia vnútorného lekárstva Jána Jánskeho 2343/1, 05201 Spišská Nová Ves 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Spišská Nová Ves (Urgentná medicína) 68-36597350-A0031 ambulancia vnútorného lekárstva Jána Jánskeho 2343/1, 05201 Spišská Nová Ves  
ambulancia pevnej APS pre deti a dorast Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast, Jána Jánskeho, Spišská Nová Ves. 51-36597350-A0001 ambulancia pevnej APS pre deti a dorast Jána Jánskeho 1, 05201 Spišská Nová Ves 16:00 - 22:00
angiologická ambulancia Angiologická ambulancia, Spišská Nová Ves (Angiológia) 68-36597350-A0047 angiologická ambulancia Jána Jánskeho 2343/1, 05201 Spišská Nová Ves 6:00 - 10:00
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, Spišská Nová Ves (Chirurgia) 68-36597350-A0008 chirurgická ambulancia Jána Jánskeho 2343/1, 05201 Spišská Nová Ves 8:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, Spišská Nová Ves (Chirurgia, Urgentná medicína) 68-36597350-A0032 chirurgická ambulancia Jána Jánskeho 2343/1, 05201 Spišská Nová Ves 9:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, Spišská Nová Ves (Chirurgia, Diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia, Diagnostická a intervenčná kolonoskopia) 68-36597350-A0027 chirurgická ambulancia Jána Jánskeho 2343/1, 05201 Spišská Nová Ves  
endokrinologická ambulancia Endokrinologická ambulancia , Spišská Nová Ves (Endokrinológia) 68-36597350-A0042 endokrinologická ambulancia Jána Jánskeho 2343/1, 05201 Spišská Nová Ves  
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia, Spišská Nová Ves (Gastroenterológia) 68-36597350-A0046 gastroenterologická ambulancia Jána Jánskeho 2343/1, 05201 Spišská Nová Ves 7:00 - 12:30 - 13:00 - 14:30
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Spišská Nová Ves (Gynekológia a pôrodníctvo, Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve) 68-36597350-A0007 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Jána Jánskeho 2343/1, 05201 Spišská Nová Ves 7:30 - 12:30 - 13:00 - 15:00
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Spišská Nová Ves (Gynekológia a pôrodníctvo) 68-36597350-A0034 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Jána Jánskeho 2343/1, 05201 Spišská Nová Ves 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Spišská Nová Ves (Gynekológia a pôrodníctvo) 68-36597350-A0006 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Jána Jánskeho 2343/1, 05201 Spišská Nová Ves 7:30 - 12:30 - 13:00 - 14:30
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická a transfúziologická ambulancia, Spišská Nová Ves (Hematológia a transfuziológia) 68-36597350-A0013 hematologická a transfúziologická ambulancia Jána Jánskeho 2343/1, 05201 Spišská Nová Ves 7:00 - 12:00 - 12:30 - 14:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, chirurgia, Spišská Nová Ves (Chirurgia) 68-36597350-A0017 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jána Jánskeho 2343/1, 05201 Spišská Nová Ves  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gynekológia a pôrodníctvo, Spišská Nová Ves (Gynekológia a pôrodníctvo) 68-36597350-A0018 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jána Jánskeho 2343/1, 05201 Spišská Nová Ves  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, ortopédia, Spišská Nová Ves (Ortopédia) 68-36597350-A0020 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jána Jánskeho 2343/1, 05201 Spišská Nová Ves  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, úrazová chirurgia, Spišská Nová Ves (úrazová chirurgia) 68-36597350-A0019 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jána Jánskeho 2343/1, 05201 Spišská Nová Ves  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, urológia, Spišská Nová Ves (Urológia) 68-36597350-A0044 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jána Jánskeho 2343/1, 05201 Spišská Nová Ves  
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia 2, Spišská Nová Ves (Kardiológia) 68-36597350-A0040 kardiologická ambulancia Jána Jánskeho 2343/1, 05201 Spišská Nová Ves 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, Spišská Nová Ves (Kardiológia) 68-36597350-A0015 kardiologická ambulancia Jána Jánskeho 2343/1, 05201 Spišská Nová Ves 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
nefrologická ambulancia Nefrologická ambulancia, Spišská Nová Ves (Nefrológia) 68-36597350-A0016 nefrologická ambulancia Jána Jánskeho 2343/1, 05201 Spišská Nová Ves 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, Spišská Nová Ves (Neurológia) 68-36597350-A0004 neurologická ambulancia Jána Jánskeho 2343/1, 05201 Spišská Nová Ves 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, Spišská Nová Ves (Neurológia) 68-36597350-A0003 neurologická ambulancia Jána Jánskeho 2343/1, 05201 Spišská Nová Ves 8:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia, Spišská Nová Ves (Ortopédia) 68-36597350-A0037 ortopedická ambulancia Jána Jánskeho 2343/1, 05201 Spišská Nová Ves  
mobilné odberové miesto PCR MOM, Spišská Nová Ves (Mobilné odberové miesto) 86-36597350-A0002 mobilné odberové miesto objekt Nemocnice s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s., Jána Jánskeho 2343/1, 05201 Spišská Nová Ves 7:15 - 8:15
PCR Covid-Pass
PCR pre samoplatcov
pediatrická ambulancia Pediatrická ambulancia, Spišská Nová Ves (Pediatria) 68-36597350-A0005 pediatrická ambulancia Jána Jánskeho 2343/1, 05201 Spišská Nová Ves 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia , Spišská Nová Ves (Pneumológia a ftizeológia) 68-36597350-A0041 pneumologicko-ftizeologická ambulancia
Neprítomnosti:
od 20.05.2024 do 24.05.2024
Jána Jánskeho 2343/1, 05201 Spišská Nová Ves dnes neordinuje
stacionár Stacionár, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Spišská Nová Ves (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 68-36597350-A0026 stacionár Jána Jánskeho 2343/1, 05201 Spišská Nová Ves  
stacionár Stacionár, neurológia, Spišská Nová Ves (Neurológia) 68-36597350-A0025 stacionár Jána Jánskeho 2343/1, 05201 Spišská Nová Ves  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika, Spišská Nová Ves (Funkčná diagnostika) 68-36597350-A0024 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Jána Jánskeho 2343/1, 05201 Spišská Nová Ves  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Spišská Nová Ves (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 68-36597350-A0022 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Jána Jánskeho 2343/1, 05201 Spišská Nová Ves  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, hematológia a transfuziológia, Spišská Nová Ves (Hematológia a transfuziológia) 68-36597350-A0023 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Jána Jánskeho 2343/1, 05201 Spišská Nová Ves  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Spišská Nová Ves (Rádiológia) 68-36597350-A0021 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Jána Jánskeho 2343/1, 05201 Spišská Nová Ves  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Spišská Nová Ves (Rádiológia, Počítačová tomografia - CT) 68-36597350-A0035 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Jána Jánskeho 2343/1, 05201 Spišská Nová Ves  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Spišská Nová Ves (Rádiológia, Magnetická rezonancia) 68-36597350-A0036 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Jána Jánskeho 2343/1, 05201 Spišská Nová Ves  
urologická ambulancia Urologická ambulancia, Spišská Nová Ves (Urológia) 68-36597350-A0043 urologická ambulancia Jána Jánskeho 2343/1, 05201 Spišská Nová Ves 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Spišská Nová Ves (Všeobecné lekárstvo) 68-36597350-A0045 všeobecná ambulancia pre dospelých Jána Jánskeho 2343/1, 05201 Spišská Nová Ves 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore rádiológia 4 - denzitometria, Spišská Nová Ves (Rádiológia) 68-36597350-A0038 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Jána Jánskeho 2343/1, 05201 Spišská Nová Ves