Preskočiť navigáciu

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

IČO:36597341
Sídlo:Špitálska 2198/1, 04801 Rožňava
Web:www.svetzdravia.com

Zdravotnícke zariadenia

všeobecná nemocnica Všeobecná nemocnica, Špitálska, Rožňava (Vnútorné lekárstvo, JIS interná, Neurológia, JIS neurologická, Psychiatria, Pediatria, Gynekológia a pôrodníctvo, Chirurgia, JIS chirurgická, Ortopédia, úrazová chirurgia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Neonatológia, Geriatria, Dlhodobo chorých, Plánované rodičovstvo a antikoncepcia) 68-36597341-A0001 všeobecná nemocnica Špitálska 2198/1, 04801 Rožňava  
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny, Rožňava (Anestéziológia a intenzívna medicína) 68-36597341-A0027 ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Špitálska 2198/1, 04801 Rožňava 11:00 - 13:00
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Rožňava (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 68-36597341-A0024 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Špitálska 2198/1, 04801 Rožňava 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Rožňava (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 68-36597341-A0026 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Špitálska 2198/1, 04801 Rožňava 8:30 - 13:30 - 14:00 - 14:30
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Rožňava (Klinická imunológia a alergológia) 68-36597341-A0031 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Špitálska 2198/1, 04801 Rožňava dnes neordinuje
algeziologická ambulancia Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Rožňava (Algeziológia) 68-36597341-A0055 algeziologická ambulancia Špitálska 2198/1, 04801 Rožňava 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie, Rožňava (Klinická onkológia) 68-36597341-A0017 ambulancia klinickej onkológie Špitálska 2198/1, 04801 Rožňava 7:00 - 12:30 - 13:00 - 14:00
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie, Rožňava (Klinická psychológia) 68-36597341-A0053 ambulancia klinickej psychológie Špitálska 2198/1, 04801 Rožňava 7:00 - 12:30 - 13:00 - 14:00
ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy Ambulancia pediatrickej gasroenterológie, hepatológie a výživy, Rožňava (Pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa) 68-36597341-A0034 ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy Špitálska 2198/1, 04801 Rožňava dnes neordinuje
ambulancia pediatrickej kardiológie Ambulancia pediatrickej kardiológie, Rožňava (Pediatrická kardiológia) 68-36597341-A0035 ambulancia pediatrickej kardiológie Špitálska 2198/1, 04801 Rožňava dnes neordinuje
ambulancia pediatrickej neurológie Ambulancia pediatrickej neurológie, Rožňava (Pediatrická neurológia) 68-36597341-A0033 ambulancia pediatrickej neurológie Špitálska 2198/1, 04801 Rožňava dnes neordinuje
ambulancia úrazovej chirurgie Ambulancia úrazovej chirurgie, Rožňava (úrazová chirurgia) 68-36597341-A0015 ambulancia úrazovej chirurgie Špitálska 2198/1, 04801 Rožňava 7:00 - 15:30
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Rožňava (Vnútorné lekárstvo) 68-36597341-A0006 ambulancia vnútorného lekárstva Špitálska 2198/1, 04801 Rožňava 7:00 - 15:30
ambulancia pevnej APS pre deti a dorast Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast, Špitálska 1, Rožňava (Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.), Špitálska, Rožňava. 51-36597341-A0002 ambulancia pevnej APS pre deti a dorast Špitálska 1, 04801 Rožňava 16:00 - 22:00
ambulancia pevnej APS pre dospelých Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých, Špitálska, Rožňava. 51-36597341-A0001 ambulancia pevnej APS pre dospelých Špitálska 1, 04801 Rožňava 16:00 - 22:00
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, Rožňava (Chirurgia) 68-36597341-A0016 chirurgická ambulancia Špitálska 2198/1, 04801 Rožňava 7:00 - 15:30
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Rožňava (Dermatovenerológia) 68-36597341-A0020 dermatovenerologická ambulancia Špitálska 2198/1, 04801 Rožňava 7:00 - 15:30
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia, Rožňava (Gastroenterológia) 68-36597341-A0023 gastroenterologická ambulancia
Neprítomnosti:
od 18.06.2024 do 19.06.2024 , V akútnych prípadoch zastupuje chirurgická ambulancia NsP sv. Barbory Rožňava, a.s.
Špitálska 2198/1, 04801 Rožňava dnes neordinuje
geriatrická ambulancia Geriatrická ambulancia, Rožňava (Geriatria) 68-36597341-A0022 geriatrická ambulancia Špitálska 2198/1, 04801 Rožňava 8:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Rožňava (Gynekológia a pôrodníctvo) 68-36597341-A0018 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Špitálska 2198/1, 04801 Rožňava 7:30 - 15:30
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Rožňava (Gynekológia a pôrodníctvo) 68-36597341-A0019 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Špitálska 2198/1, 04801 Rožňava 8:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická a transfúziologická ambulancia, Rožňava (Hematológia a transfuziológia) 68-36597341-A0030 hematologická a transfúziologická ambulancia Špitálska 2198/1, 04801 Rožňava 7:00 - 14:00
infektologická ambulancia Infektologická ambulancia, Rožňava (Infektológia) 68-36597341-A0007 infektologická ambulancia Špitálska 2198/1, 04801 Rožňava 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, chirurgia, Rožňava (Chirurgia) 68-36597341-A0036 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Špitálska 2198/1, 04801 Rožňava  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gynekológia a pôrodníctvo, Rožňava (Gynekológia a pôrodníctvo) 68-36597341-A0039 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Špitálska 2198/1, 04801 Rožňava  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, ortopédia, Rožňava (Ortopédia) 68-36597341-A0038 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Špitálska 2198/1, 04801 Rožňava  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, úrazová chirurgia, Rožňava (úrazová chirurgia) 68-36597341-A0037 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Špitálska 2198/1, 04801 Rožňava  
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, Rožňava (Kardiológia) 68-36597341-A0010 kardiologická ambulancia Špitálska 2198/1, 04801 Rožňava dnes neordinuje
mobilné odberové miesto Mobilné odberové miesto - PCR, Rožňava (Mobilné odberové miesto) 85-36597341-A0001 mobilné odberové miesto Nemocnica Rožňava (-1. poschodie pavilónu „G“), Špitálska 2198/1, 04801 Rožňava dnes neordinuje
PCR Covid-Pass
PCR pre samoplatcov
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia , Rožňava (Neurológia) 68-36597341-A0012 neurologická ambulancia Špitálska 2198/1, 04801 Rožňava 7:00 - 15:30
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, Rožňava (Neurológia) 68-36597341-A0011 neurologická ambulancia Špitálska 2198/1, 04801 Rožňava 7:00 - 15:30
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia, Rožňava (Ortopédia) 68-36597341-A0052 ortopedická ambulancia Špitálska 2198/1, 04801 Rožňava  
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, Rožňava (Otorinolaryngológia) 68-36597341-A0025 otorinolaryngologická ambulancia Špitálska 2198/1, 04801 Rožňava 7:00 - 15:30
pediatrická ambulancia Pediatrická ambulancia, Rožňava (Pediatria, Neonatológia) 68-36597341-A0029 pediatrická ambulancia Špitálska 2198/1, 04801 Rožňava dnes neordinuje
pediatrická ambulancia Pediatrická ambulancia, Rožňava (Pediatria) 68-36597341-A0028 pediatrická ambulancia Špitálska 2198/1, 04801 Rožňava 8:00 - 11:00 - 13:30 - 14:30
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Rožňava (Pneumológia a ftizeológia) 68-36597341-A0008 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Špitálska 2198/1, 04801 Rožňava 7:00 - 15:30
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Rožňava (Pneumológia a ftizeológia) 68-36597341-A0009 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Špitálska 2198/1, 04801 Rožňava 7:00 - 15:30
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, Rožňava (Psychiatria) 68-36597341-A0014 psychiatrická ambulancia Špitálska 2198/1, 04801 Rožňava 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, Rožňava (Psychiatria) 68-36597341-A0013 psychiatrická ambulancia Špitálska 2198/1, 04801 Rožňava 7:30 - 15:30
liečebňa Psychiatrická liečebňa, Špitálska, Rožňava (Psychiatria) 68-36597341-A0004 liečebňa Špitálska 2198/1, 04801 Rožňava  
stacionár Psychiatrický stacionár, Rožňava (Psychiatria) 68-36597341-A0051 stacionár Špitálska 2198/1, 04801 Rožňava  
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, Rožňava (Reumatológia) 68-36597341-A0032 reumatologická ambulancia Špitálska 2198/1, 04801 Rožňava dnes neordinuje
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, centrálna sterilizácia, Rožňava (Centrálna sterilizácia) 68-36597341-A0048 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Špitálska 2198/1, 04801 Rožňava  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, centrálne operačné sály, Rožňava (Centrálne operačné sály) 68-36597341-A0047 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Špitálska 2198/1, 04801 Rožňava  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia, Rožňava (Diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia) 68-36597341-A0049 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Špitálska 2198/1, 04801 Rožňava  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, diagnostická a intervenčná kolonoskopia, Rožňava (Diagnostická a intervenčná kolonoskopia) 68-36597341-A0050 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Špitálska 2198/1, 04801 Rožňava  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Rožňava (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 68-36597341-A0045 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Špitálska 2198/1, 04801 Rožňava  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Rožňava (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 68-36597341-A0046 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Špitálska 2198/1, 04801 Rožňava  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, hematológia a transfúziológia, Rožňava (Hematológia a transfuziológia) 68-36597341-A0044 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Špitálska 2198/1, 04801 Rožňava  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, osteodenzitometria, Rožňava (Osteodenzitometria, Rádiológia) 68-36597341-A0054 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Špitálska 2198/1, 04801 Rožňava  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, počítačová tomografia - CT, Rožňava (Počítačová tomografia - CT) 68-36597341-A0042 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Špitálska 2198/1, 04801 Rožňava  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, MUDr. Ľudovít Chalányi, MPH, Rožňava (Rádiológia) 68-36597341-A0041 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Špitálska 2198/1, 04801 Rožňava  
urologická ambulancia Urologická ambulancia, Rožňava (Urológia) 68-36597341-A0021 urologická ambulancia Špitálska 2198/1, 04801 Rožňava dnes neordinuje
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Rožňava (Všeobecné lekárstvo) 68-36597341-A0005 všeobecná ambulancia pre dospelých Špitálska 2198/1, 04801 Rožňava