Preskočiť navigáciu

Nemocnica Snina, s.r.o.

IČO:36509108
Sídlo:Sládkovičova 300/3, 06901 Snina
Web:www.nemocnicasnina.sk

Zdravotnícke zariadenia

všeobecná nemocnica Všeobecná nemocnica, Sládkovičova, Snina (Vnútorné lekárstvo, JIS interná, Neurológia, Pediatria, Gynekológia a pôrodníctvo, Chirurgia, JIS chirurgická, úrazová chirurgia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Neonatológia, Doliečovacie) 67-36509108-A0001 všeobecná nemocnica Nemocnica Snina, Sládkovičova 300/3, 06901 Snina  
algeziologická ambulancia Algeziologická ambulancia, Snina (Algeziológia) 67-36509108-A0012 algeziologická ambulancia Nemocnica Snina, Sládkovičova 300/3, 06901 Snina  
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, MUDr. Lenka Lajtarová, Snina (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 67-36509108-A0009 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Nemocnica Snina, Sládkovičova 300/3, 06901 Snina 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, MUDr. Natália Kyjovská, Snina (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 67-36509108-A0011 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Nemocnica Snina, Sládkovičova 300/3, 06901 Snina 7:00 - 11:30 - 12:00 - 15:00
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, MUDr. Natália Kyjovslá , Snina (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 67-36509108-A0028 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Nemocnica Snina, Sládkovičova 300/3, 06901 Snina 7:00 - 11:30 - 12:00 - 15:00
ambulancia úrazovej chirurgie Ambulancia úrazovej chirurgie, Snina (úrazová chirurgia) 67-36509108-A0008 ambulancia úrazovej chirurgie Nemocnica Snina, Sládkovičova 300/3, 06901 Snina 9:00 - 12:00 - 12:30 - 14:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Snina (Vnútorné lekárstvo) 67-36509108-A0005 ambulancia vnútorného lekárstva Nemocnica Snina, Sládkovičova 300/3, 06901 Snina 9:00 - 12:00 - 13:00 - 14:00
ambulancia pevnej APS pre deti a dorast Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast, Sládkovičova, Snina. 51-36509108-A0002 ambulancia pevnej APS pre deti a dorast Nemocnica Snina, Sládkovičova 300/3, 06901 Snina 16:00 - 22:00
ambulancia pevnej APS pre dospelých Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých, Sládkovičova, Snina. 51-36509108-A0001 ambulancia pevnej APS pre dospelých Nemocnica Snina, Sládkovičova 300/3, 06901 Snina 16:00 - 22:00
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, Snina (Chirurgia) 67-36509108-A0004 chirurgická ambulancia Nemocnica Snina, Sládkovičova 300/3, 06901 Snina 8:00 - 12:00 - 13:00 - 15:00
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia, Snina (Gastroenterológia) 67-36509108-A0010 gastroenterologická ambulancia Nemocnica Snina, Sládkovičova 300/3, 06901 Snina 7:30 - 10:00
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Snina (Gynekológia a pôrodníctvo) 67-36509108-A0007 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Nemocnica Snina, Sládkovičova 300/3, 06901 Snina 7:00 - 11:00
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická a transfúziologická ambulancia, MUDr. Viera Coraničová, Snina (Hematológia a transfuziológia) 67-36509108-A0025 hematologická a transfúziologická ambulancia Nemocnica Snina, Sládkovičova 300/3, 06901 Snina 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, chirurgia, Snina (Chirurgia) 67-36509108-A0014 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnica Snina, Sládkovičova 300/3, 06901 Snina 7:00 - 11:30 - 12:00 - 15:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gynekológia a pôrodníctvo, MUDr. František Pavlovčin, Snina (Gynekológia a pôrodníctvo) 67-36509108-A0013 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnica Snina, Sládkovičova 300/3, 06901 Snina 7:00 - 11:30 - 12:00 - 15:00
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, Snina (Kardiológia) 67-36509108-A0026 kardiologická ambulancia Nemocnica Snina, Sládkovičova 300/3, 06901 Snina 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
mobilné odberové miesto MOM, Snina (Mobilné odberové miesto) 50-36509108-A0001 mobilné odberové miesto voľné priestranstvo pri budove nemocnice, Sládkovičova 300/3, 06901 Snina 7:00 - 8:30
PCR Covid-Pass
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, Snina (Neurológia) 67-36509108-A0006 neurologická ambulancia Nemocnica Snina, Sládkovičova 300/3, 06901 Snina 6:00 - 11:00
stacionár Stacionár, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Snina (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 67-36509108-A0029 stacionár Nemocnica Snina, Sládkovičova 300/3, 06901 Snina 7:00 - 11:30 - 12:30 - 15:00
stacionár Stacionár, neurológia, Snina (Neurológia) 67-36509108-A0022 stacionár Nemocnica Snina, Sládkovičova 300/3, 06901 Snina 6:00 - 11:30 - 12:00 - 14:00
stacionár Stacionár, vnútorné lekárstvo, Snina (Vnútorné lekárstvo) 67-36509108-A0021 stacionár Nemocnica Snina, Sládkovičova 300/3, 06901 Snina 7:00 - 11:30 - 12:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, centrálna sterilizácia, Snina (Centrálna sterilizácia) 67-36509108-A0019 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica Snina, Sládkovičova 300/3, 06901 Snina 6:00 - 11:30 - 12:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika, Snina (Funkčná diagnostika) 67-36509108-A0020 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica Snina, Sládkovičova 300/3, 06901 Snina 7:00 - 12:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, MUDr. Natália Kyjovská, Snina (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 67-36509108-A0017 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica Snina, Sládkovičova 300/3, 06901 Snina 6:00 - 11:30 - 12:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, hematológia a transfuziológia, Snina (Hematológia a transfuziológia) 67-36509108-A0018 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica Snina, Sládkovičova 300/3, 06901 Snina 7:00 - 11:30 - 12:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická biochémia, MUDr. Viera Coraničová, Snina (Klinická biochémia) 67-36509108-A0016 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica Snina, Sládkovičova 300/3, 06901 Snina 7:00 - 11:30 - 12:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická imunológia a alergológia, RNDr. Jana Giričová, Snina (Klinická imunológia a alergológia) 67-36509108-A0024 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica Snina, Sládkovičova 300/3, 06901 Snina 7:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, počítačová tomografia - CT, MUDr. Monika Lukačínová, Snina (Počítačová tomografia - CT) 67-36509108-A0015 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica Snina, Sládkovičova 300/3, 06901 Snina 7:00 - 11:30 - 12:00 - 14:00
urologická ambulancia Urologická ambulancia, Snina (Urológia) 67-36509108-A0027 urologická ambulancia Nemocnica Snina, Sládkovičova 300/3, 06901 Snina 7:30 - 12:00 - 13:00 - 15:00
všeobecná ambulancia pre deti a dorast Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Ulič (Všeobecná starostlivosť o deti a dorast) 67-36509108-A0023 všeobecná ambulancia pre deti a dorast Ulič 134, 06767 Ulič dnes neordinuje