Preskočiť navigáciu

Nemocničná a.s.

IČO:35865679
Sídlo:Holubyho 35, 90201 Pezinok
Web:www.nemocnicna.sk

Zdravotnícke zariadenia

všeobecná nemocnica Všeobecná nemocnica, Duklianskych hrdinov, Malacky (Vnútorné lekárstvo, JIS interná, Gynekológia a pôrodníctvo, Chirurgia, JIS chirurgická, Ortopédia, úrazová chirurgia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Geriatria, Centrálna sterilizácia) 61-35865679-A0056 všeobecná nemocnica Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 857/34, 90122 Malacky  
algeziologická ambulancia Algeziologická ambulancia, MUDr. Alena Volnárová, Malacky (Algeziológia) 61-35865679-A0020 algeziologická ambulancia Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 857/34, 90122 Malacky 11:00 - 12:30 - 13:00 - 14:00
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny, MUDr. Martina Výrosteková, Malacky (Anestéziológia a intenzívna medicína) 61-35865679-A0031 ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 857/34, 90122 Malacky 10:00 - 14:00
ambulancia cievnej chirurgie Ambulancia cievnej chirurgie, MUDr. Osuský Matej, Malacky (Cievna chirurgia) 61-35865679-A0047 ambulancia cievnej chirurgie Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 857/34, 90122 Malacky dnes neordinuje
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, MUDr. Emilia Vizi, Malacky (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 61-35865679-A0029 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 857/34, 90122 Malacky 7:30 - 12:30 - 13:00 - 15:30
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, MUDr. Eva Šavelová, MUDr. Helena Lesayová, Malacky (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 61-35865679-A0025 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 857/34, 90122 Malacky 8:00 - 12:30 - 13:00 - 14:00
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Malacky (Klinická imunológia a alergológia) 61-35865679-A0045 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 857/34, 90122 Malacky dnes neordinuje
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, MUDr. , Malacky (Klinická imunológia a alergológia) 61-35865679-A0046 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 857/34, 90122 Malacky 8:00 - 12:30 - 13:00 - 14:15
ambulancia lekárskej genetiky Ambulancia lekárskej genetiky, MUDr. Mária Geryková Bujalková, PhD., Malacky (Lekárska genetika) 61-35865679-A0019 ambulancia lekárskej genetiky Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 857/34, 90122 Malacky 11:00 - 12:30 - 13:00 - 14:00
ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, MUDr. Katarína Kaláberová, Malacky (Pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 61-35865679-A0042 ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 857/34, 90122 Malacky 8:30 - 12:30 - 13:00 - 14:00
ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie Ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie, Malacky (Pediatrická hematológia a onkológia) 61-35865679-A0067 ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 857/34, 90122 Malacky dnes neordinuje
ambulancia pediatrickej kardiológie Ambulancia pediatrickej kardiológie, MUDr. Róbert Dinka, Malacky (Pediatrická kardiológia) 61-35865679-A0038 ambulancia pediatrickej kardiológie Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 857/34, 90122 Malacky dnes neordinuje
ambulancia pediatrickej nefrológie Ambulancia pediatrickej nefrológie, Malacky (Pediatrická nefrológia, Nefrológia) 61-35865679-A0035 ambulancia pediatrickej nefrológie Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 857/34, 90122 Malacky dnes neordinuje
ambulancia pediatrickej neurológie Ambulancia pediatrickej neurológie, MUDr. Lívia Vašková, Malacky (Pediatrická neurológia) 61-35865679-A0050 ambulancia pediatrickej neurológie Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 857/34, 90122 Malacky 8:00 - 12:30 - 13:00 - 14:00
ambulancia úrazovej chirurgie Ambulancia úrazovej chirurgie, Malacky (úrazová chirurgia) 61-35865679-A0004 ambulancia úrazovej chirurgie Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 857/34, 90122 Malacky 7:30 - 13:00 - 13:30 - 19:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. David Prokop, Malacky (Vnútorné lekárstvo) 61-35865679-A0001 ambulancia vnútorného lekárstva Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 857/34, 90122 Malacky 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Edita Karolyová; MUDr. Zuzana Hartiníková, Malacky (Vnútorné lekárstvo) 61-35865679-A0057 ambulancia vnútorného lekárstva Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 857/34, 90122 Malacky 8:00 - 12:30 - 13:00 - 13:30
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Želmíra Daňová, Malacky (Vnútorné lekárstvo) 61-35865679-A0052 ambulancia vnútorného lekárstva Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 857/34, 90122 Malacky 8:00 - 12:30 - 13:00 - 14:00
angiologická ambulancia Angiologická ambulancia, MUDr. Miloslav Frič, MUDr. Nikoleta Ifková, Malacky (Angiológia) 61-35865679-A0005 angiologická ambulancia Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 857/34, 90122 Malacky 8:00 - 12:30 - 13:00 - 14:00
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, MUDr. Andrej Papp, Malacky (Chirurgia) 61-35865679-A0002 chirurgická ambulancia Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 857/34, 90122 Malacky 7:00 - 12:00 - 12:30 - 22:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Malacky (Dermatovenerológia) 61-35865679-A0048 dermatovenerologická ambulancia Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 857/34, 90122 Malacky 8:00 - 12:30 - 12:30 - 13:00
endokrinologická ambulancia Endokrinologická ambulancia, MUDr. Katarína Štefanková, Malacky (Endokrinológia) 61-35865679-A0043 endokrinologická ambulancia Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 857/34, 90122 Malacky 7:45 - 12:30 - 13:00 - 14:00
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia, MUDr. Daniel Malík, Malacky (Gastroenterológia) 61-35865679-A0044 gastroenterologická ambulancia Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 857/34, 90122 Malacky 7:00 - 12:00
geriatrická ambulancia Geriatrická ambulancia, Malacky (Geriatria) 61-35865679-A0041 geriatrická ambulancia Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 857/34, 90122 Malacky dnes neordinuje
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Malacky (Gynekológia a pôrodníctvo) 61-35865679-A0054 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 857/34, 90122 Malacky 8:00 - 12:30 - 13:00 - 14:00
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, MUDr. Robert Čerňák, Malacky (Gynekológia a pôrodníctvo) 61-35865679-A0053 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 857/34, 90122 Malacky 8:00 - 12:30 - 13:00 - 14:00
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická a transfúziologická ambulancia, MUDr. Daniela Babincová, Malacky (Hematológia a transfuziológia) 61-35865679-A0028 hematologická a transfúziologická ambulancia Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 857/34, 90122 Malacky 8:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická a transfúziologická ambulancia, MUDr. Katarína Richterová, Malacky (Hematológia a transfuziológia) 61-35865679-A0027 hematologická a transfúziologická ambulancia Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 857/34, 90122 Malacky 8:00 - 12:30 - 13:00 - 13:30
hepatologická ambulancia Hepatologická ambulancia, Malacky (Hepatológia) 61-35865679-A0003 hepatologická ambulancia Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 857/34, 90122 Malacky dnes neordinuje
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, chirurgia, MUDr. Milan Hric, Malacky (Chirurgia) 61-35865679-A0012 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 857/34, 90122 Malacky 8:00 - 12:00 - 12:30 - 14:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gastroenterológia, Malacky (Gastroenterológia) 61-35865679-A0068 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 857/34, 90122 Malacky  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gynekológia a pôrodníctvo, Malacky (Gynekológia a pôrodníctvo) 61-35865679-A0010 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 857/34, 90122 Malacky 8:00 - 12:30 - 13:00 - 14:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, oftalmológia, MUDr. Anna Beláčková, MUDr. Jana Štefáničková, MUDr. Sylvia Ferková, MUDr. Konštantín Peško, MPH, Malacky (Oftalmológia) 61-35865679-A0008 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 857/34, 90122 Malacky 8:00 - 12:30 - 13:00 - 14:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, ortopédia, MUDr. Martin Papšo, PhD., Malacky (Ortopédia) 61-35865679-A0011 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 857/34, 90122 Malacky 8:00 - 12:30 - 13:00 - 13:30
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, otorinolaryngológia, Malacky (Otorinolaryngológia) 61-35865679-A0009 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 857/34, 90122 Malacky dnes neordinuje
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, úrazová chirurgia, MUDr. Milan Hric, Malacky (úrazová chirurgia) 61-35865679-A0062 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 857/34, 90122 Malacky  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, urológia, MUDr. Svetozár Náter, Malacky (Urológia) 61-35865679-A0007 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 857/34, 90122 Malacky 8:00 - 11:45
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, MUDr. Lucia Trenčanská, MUDr. Peter Hanák, Malacky (Kardiológia) 61-35865679-A0039 kardiologická ambulancia Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 857/34, 90122 Malacky dnes neordinuje
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, MUDr. Miloslav Makovíni, MUDr. Marek Orban , Malacky (Kardiológia) 61-35865679-A0040 kardiologická ambulancia Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 857/34, 90122 Malacky 8:00 - 12:30 - 13:00 - 14:30
nefrologická ambulancia Nefrologická ambulancia, MUDr. Zuzana Hollá, Malacky (Nefrológia) 61-35865679-A0030 nefrologická ambulancia Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 857/34, 90122 Malacky 9:00 - 12:30
nefrologická ambulancia Nefrologická ambulancia, MUDr. Zuzana Hollá, Malacky (Nefrológia) 61-35865679-A0036 nefrologická ambulancia Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 857/34, 90122 Malacky 9:00 - 12:30
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, MUDr. Basel Mosallam, Malacky (Neurológia) 61-35865679-A0006 neurologická ambulancia Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 857/34, 90122 Malacky 8:00 - 12:30 - 13:00 - 14:00
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, MUDr. Basel Mosallam, Malacky (Neurológia) 61-35865679-A0049 neurologická ambulancia Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 857/34, 90122 Malacky 7:30 - 12:30 - 13:00 - 14:00
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia, MUDr. Anna Belačková, MUDr. Marek Strehársky, Malacky (Oftalmológia) 61-35865679-A0034 oftalmologická ambulancia Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 857/34, 90122 Malacky 8:00 - 12:30 - 13:00 - 14:00
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia, MUDr. Martina Lužinská, MUDr. Juraj Sekáč, Malacky (Oftalmológia) 61-35865679-A0033 oftalmologická ambulancia Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 857/34, 90122 Malacky dnes neordinuje
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia, MUDr. Marcel Kusín, Malacky (Ortopédia, Pediatrická ortopédia) 61-35865679-A0037 ortopedická ambulancia Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 857/34, 90122 Malacky 8:00 - 13:30 - 13:30 - 15:00
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia, MUDr. Martin Papšo, PhD., Malacky (Ortopédia) 61-35865679-A0058 ortopedická ambulancia Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 857/34, 90122 Malacky dnes neordinuje
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, Malacky (Otorinolaryngológia) 61-35865679-A0032 otorinolaryngologická ambulancia Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 857/34, 90122 Malacky dnes neordinuje
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, MUDr. Štefan Litomerický, Malacky (Pneumológia a ftizeológia) 61-35865679-A0051 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 857/34, 90122 Malacky dnes neordinuje
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, MUDr. Júlia Halmová, Malacky (Psychiatria) 61-35865679-A0026 psychiatrická ambulancia Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 857/34, 90122 Malacky 8:00 - 13:00 - 13:30 - 14:00
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, MUDr. Michala Frandoferová, Malacky (Reumatológia) 61-35865679-A0063 reumatologická ambulancia Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 857/34, 90122 Malacky dnes neordinuje
stacionár Stacionár, nefrológia, MUDr. Zuzana Hollá, Malacky (Nefrológia) 61-35865679-A0021 stacionár Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 857/34, 90122 Malacky 9:00 - 12:30
stacionár Stacionár, psychiatria, MUDr. Júlia Halmová, Malacky (Psychiatria) 61-35865679-A0022 stacionár Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 857/34, 90122 Malacky 8:00 - 13:00 - 13:30 - 14:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika, Malacky (Funkčná diagnostika) 61-35865679-A0064 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 857/34, 90122 Malacky  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, MUDr. Eva Šavelová, MUDr. Helena Lesayová, Malacky (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 61-35865679-A0018 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 857/34, 90122 Malacky 8:00 - 12:30 - 13:00 - 14:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, hematológia a transfuziológia, Malacky (Hematológia a transfuziológia) 61-35865679-A0017 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 857/34, 90122 Malacky 8:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická biochémia, Malacky (Klinická biochémia) 61-35865679-A0016 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 857/34, 90122 Malacky dnes neordinuje
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, patologická anatómia, Malacky (Patologická anatómia) 61-35865679-A0013 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 857/34, 90122 Malacky dnes neordinuje
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, MUDr. Andrea Šalátková, Malacky (Rádiológia) 61-35865679-A0015 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 857/34, 90122 Malacky 7:00 - 14:00 - 14:00 - 7:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok, Malacky (Sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok) 61-35865679-A0014 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 857/34, 90122 Malacky  
urologická ambulancia Urologická ambulancia, MUDr. Svetozár Náter, Malacky (Urológia) 61-35865679-A0024 urologická ambulancia Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 857/34, 90122 Malacky 8:00 - 11:45
ambulancia lekárskej genetiky Ambulancia lekárskej genetiky, Bratislava-Ružinov (Lekárska genetika) 61-35865679-A0065 ambulancia lekárskej genetiky Galvaniho 16617/17C, 82104 Bratislava-Ružinov 11:00 - 12:30 - 13:00 - 14:00