Preskočiť navigáciu

Obec Pravenec

IČO:00318434
Sídlo:Pravenec 208, 97216 Pravenec

Poskytované sociálne služby

Typ poskytovateľa:obec/mesto
Registračné číslo:133
Dátum zápisu do registra:22.1.2010
Dátum poslednej zmeny:3.2.2023
Opatrovateľská služba
neurčitý čas | terénna forma
obec: Pravenec
Odľahčovacia služba
neurčitý čas | terénna forma
obec: Pravenec