Preskočiť navigáciu

Obec Trenčianske Jastrabie

IČO:00312070
Sídlo:Trenčianske Jastrabie 102, 91322 Trenčianske Jastrabie

Poskytované sociálne služby

Typ poskytovateľa:obec/mesto
Registračné číslo:182
Dátum zápisu do registra:26.8.2010
Dátum poslednej zmeny:18.1.2019
Opatrovateľská služba
neurčitý čas | terénna forma
obec: Trenčianske Jastrabie