Preskočiť navigáciu

Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.

IČO:46458581
Sídlo:Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany

Zdravotnícke zariadenia

všeobecná nemocnica Všeobecná nemocnica, Pavlovova, Topoľčany (Vnútorné lekárstvo, JIS interná, Neurológia, JIS neurologická, Pediatria, Gynekológia a pôrodníctvo, JIS gynekologická, Chirurgia, JIS chirurgická, Ortopédia, JIS ortopedická, úrazová chirurgia, JIS úrazová, Anestéziológia a intenzívna medicína, Neonatológia, Doliečovacie, Dlhodobo chorých, JIS centrálna, Urgentná medicína) 64-46458581-A0001 všeobecná nemocnica Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany  
algeziologická ambulancia Algeziologická ambulancia, Topoľčany (Algeziológia) 64-46458581-A0030 algeziologická ambulancia Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany dnes neordinuje
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny, Topoľčany (Anestéziológia a intenzívna medicína) 64-46458581-A0022 ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany dnes neordinuje
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, MUDr. Radka Bercíková, Topoľčany (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 64-46458581-A0024 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany dnes neordinuje
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Topoľčany (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 64-46458581-A0025 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany  
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie, Topoľčany (Klinická onkológia) 64-46458581-A0019 ambulancia klinickej onkológie Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany dnes neordinuje
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie, Topoľčany (Klinická onkológia) 64-46458581-A0020 ambulancia klinickej onkológie Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany dnes neordinuje
ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Topoľčany (Pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 64-46458581-A0039 ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany dnes neordinuje
ambulancia pediatrickej nefrológie Ambulancia pediatrickej nefrológie, Topoľčany (Pediatrická nefrológia) 64-46458581-A0040 ambulancia pediatrickej nefrológie Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany dnes neordinuje
ambulancia úrazovej chirurgie Ambulancia úrazovej chirurgie, Topoľčany (úrazová chirurgia) 64-46458581-A0013 ambulancia úrazovej chirurgie Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany dnes neordinuje
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Topoľčany (Vnútorné lekárstvo) 64-46458581-A0002 ambulancia vnútorného lekárstva Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany dnes neordinuje
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Topoľčany (Vnútorné lekárstvo) 64-46458581-A0003 ambulancia vnútorného lekárstva Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany dnes neordinuje
ambulancia pevnej APS pre deti a dorast Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast, Pavlovova, Topoľčany. 51-46458581-A0001 ambulancia pevnej APS pre deti a dorast Pavlovova 17, 95520 Topoľčany 7:00 - 22:00
angiologická ambulancia Angiologická ambulancia, Topoľčany (Angiológia) 64-46458581-A0035 angiologická ambulancia Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany dnes neordinuje
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, Topoľčany (Chirurgia) 64-46458581-A0010 chirurgická ambulancia Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany dnes neordinuje
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, Topoľčany (Chirurgia) 64-46458581-A0017 chirurgická ambulancia Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany dnes neordinuje
endokrinologická ambulancia Endokrinologická ambulancia, Topoľčany (Endokrinológia) 64-46458581-A0038 endokrinologická ambulancia Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany  
geriatrická ambulancia Geriatrická ambulancia, Topoľčany (Geriatria) 64-46458581-A0036 geriatrická ambulancia Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany dnes neordinuje
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Topoľčany (Gynekológia a pôrodníctvo) 64-46458581-A0008 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany dnes neordinuje
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Topoľčany (Gynekológia a pôrodníctvo) 64-46458581-A0009 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany dnes neordinuje
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická a transfúziologická ambulancia, Topoľčany (Hematológia a transfuziológia) 64-46458581-A0027 hematologická a transfúziologická ambulancia Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany dnes neordinuje
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, chirurgia, Topoľčany (Chirurgia) 64-46458581-A0044 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany dnes neordinuje
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gynekológia a pôrodníctvo, Topoľčany (Gynekológia a pôrodníctvo) 64-46458581-A0043 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany dnes neordinuje
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, oftalmológia, Topoľčany (Oftalmológia) 64-46458581-A0049 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany dnes neordinuje
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, ortopédia, Topoľčany (Ortopédia) 64-46458581-A0045 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany dnes neordinuje
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, úrazová chirurgia, Topoľčany (úrazová chirurgia) 64-46458581-A0047 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany dnes neordinuje
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, urológia, Topoľčany (Urológia) 64-46458581-A0046 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany dnes neordinuje
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, Topoľčany (Kardiológia) 64-46458581-A0032 kardiologická ambulancia Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany dnes neordinuje
mobilné odberové miesto Mobilné odberové miesto, Topoľčany (Mobilné odberové miesto) 30-46458581-A0001 mobilné odberové miesto Nemocnica Svet zdravia, Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany dnes neordinuje
PCR Covid-Pass
nefrologická ambulancia Nefrologická ambulancia, Topoľčany (Nefrológia) 64-46458581-A0037 nefrologická ambulancia Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany dnes neordinuje
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, Topoľčany (Neurológia) 64-46458581-A0014 neurologická ambulancia Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany dnes neordinuje
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia, Topoľčany (Oftalmológia) 64-46458581-A0016 oftalmologická ambulancia Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany  
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia, Topoľčany (Oftalmológia) 64-46458581-A0015 oftalmologická ambulancia Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany dnes neordinuje
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia, Topoľčany (Ortopédia) 64-46458581-A0011 ortopedická ambulancia Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany dnes neordinuje
pediatrická ambulancia Pediatrická ambulancia, Topoľčany (Pediatria) 64-46458581-A0007 pediatrická ambulancia Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany dnes neordinuje
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Topoľčany (Pneumológia a ftizeológia) 64-46458581-A0005 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany dnes neordinuje
stacionár Stacionár, nefrológia, Topoľčany (Nefrológia) 64-46458581-A0042 stacionár Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany 6:00 - 18:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, centrálna sterilizácia, MUDr. Juraj Naštický , Topoľčany (Centrálna sterilizácia) 64-46458581-A0056 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany dnes neordinuje
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Topoľčany (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 64-46458581-A0052 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany dnes neordinuje
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, hematológia a transfuziológia, Topoľčany (Hematológia a transfuziológia) 64-46458581-A0054 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany dnes neordinuje
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, magnetická rezonancia, Topoľčany (Magnetická rezonancia) 64-46458581-A0058 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany dnes neordinuje
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, patologická anatómia, Topoľčany (Patologická anatómia) 64-46458581-A0053 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany dnes neordinuje
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, počítačová tomografia - CT, Topoľčany (Počítačová tomografia - CT) 64-46458581-A0057 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany dnes neordinuje
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Topoľčany (Rádiológia) 64-46458581-A0050 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany dnes neordinuje
urologická ambulancia Urologická ambulancia, Topoľčany (Urológia) 64-46458581-A0012 urologická ambulancia Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany dnes neordinuje
urologická ambulancia Urologická ambulancia, Topoľčany (Onkológia v urológii) 64-46458581-A0059 urologická ambulancia Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany dnes neordinuje
ambulancia pevnej APS pre dospelých Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých, 17. novembra, Topoľčany. 51-46458581-A0002 ambulancia pevnej APS pre dospelých 17. novembra 1300, 95501 Topoľčany 7:00 - 22:00