Preskočiť navigáciu

Vranovská nemocnica, a.s.

IČO:47249021
Sídlo:M. R. Štefánika 187/177B, 09301 Vranov nad Topľou

Zdravotnícke zariadenia

všeobecná nemocnica Všeobecná nemocnica, M. R. Štefánika, Vranov nad Topľou (Vnútorné lekárstvo, JIS interná, Neurológia, JIS neurologická, Pediatria, Gynekológia a pôrodníctvo, Chirurgia, JIS chirurgická, úrazová chirurgia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Neonatológia, Doliečovacie, Centrálne operačné sály, Liečebná výživa) 67-47249021-A0001 všeobecná nemocnica Nemocnica Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou  
algeziologická ambulancia Algeziologická ambulancia, Vranov nad Topľou (Algeziológia) 67-47249021-A0061 algeziologická ambulancia Nemocnica Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou dnes neordinuje
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny, Vranov nad Topľou (Anestéziológia a intenzívna medicína) 67-47249021-A0056 ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Nemocnica Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou  
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Vranov nad Topľou (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 67-47249021-A0005 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Nemocnica Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou dnes neordinuje
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Vranov nad Topľou (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 67-47249021-A0016 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Nemocnica Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou dnes neordinuje
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Vranov nad Topľou (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 67-47249021-A0017 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Nemocnica Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou dnes neordinuje
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Vranov nad Topľou (Klinická imunológia a alergológia) 67-47249021-A0014 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Nemocnica Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou  
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Vranov nad Topľou (Klinická imunológia a alergológia) 67-47249021-A0021 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Nemocnica Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou dnes neordinuje
ambulancia klinickej logopédie Ambulancia klinickej logopédie, Vranov nad Topľou (Klinická logopédia) 67-47249021-A0025 ambulancia klinickej logopédie Nemocnica Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou dnes neordinuje
ambulancia klinickej logopédie Ambulancia klinickej logopédie, Vranov nad Topľou (Klinická logopédia) 67-47249021-A0024 ambulancia klinickej logopédie Nemocnica Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou dnes neordinuje
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie, Vranov nad Topľou (Klinická onkológia) 67-47249021-A0008 ambulancia klinickej onkológie Nemocnica Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou dnes neordinuje
ambulancia pediatrickej kardiológie Ambulancia pediatrickej kardiológie, Vranov nad Topľou (Pediatrická kardiológia) 67-47249021-A0022 ambulancia pediatrickej kardiológie Nemocnica Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou  
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Vranov nad Topľou (Vnútorné lekárstvo) 67-47249021-A0051 ambulancia vnútorného lekárstva Nemocnica Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou dnes neordinuje
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Vranov nad Topľou (Vnútorné lekárstvo) 67-47249021-A0003 ambulancia vnútorného lekárstva Nemocnica Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou  
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, Vranov nad Topľou (Chirurgia) 67-47249021-A0018 chirurgická ambulancia Nemocnica Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou dnes neordinuje
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, Vranov nad Topľou (Chirurgia) 67-47249021-A0019 chirurgická ambulancia Nemocnica Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou  
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, Vranov nad Topľou (Chirurgia) 67-47249021-A0055 chirurgická ambulancia Nemocnica Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou dnes neordinuje
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Vranov nad Topľou (Dermatovenerológia) 67-47249021-A0012 dermatovenerologická ambulancia Nemocnica Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou dnes neordinuje
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Vranov nad Topľou (Dermatovenerológia) 67-47249021-A0058 dermatovenerologická ambulancia Nemocnica Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou dnes neordinuje
dom ošetrovateľskej starostlivosti Dom ošetrovateľskej starostlivosti, M. R. Štefánika, Vranov nad Topľou (ústavná ošetrovateľská starostlivosť) 67-47249021-A0042 dom ošetrovateľskej starostlivosti Nemocnica Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou  
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia, Vranov nad Topľou (Gastroenterológia) 67-47249021-A0004 gastroenterologická ambulancia Nemocnica Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou dnes neordinuje
geriatrická ambulancia Geriatrická ambulancia, Vranov nad Topľou (Geriatria) 67-47249021-A0013 geriatrická ambulancia Nemocnica Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou  
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Vranov nad Topľou (Gynekológia a pôrodníctvo) 67-47249021-A0020 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Nemocnica Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou dnes neordinuje
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Vranov nad Topľou (Gynekológia a pôrodníctvo) 67-47249021-A0054 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Nemocnica Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou dnes neordinuje
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická a transfúziologická ambulancia, Vranov nad Topľou (Hematológia a transfuziológia) 67-47249021-A0010 hematologická a transfúziologická ambulancia Nemocnica Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou  
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická a transfúziologická ambulancia, Vranov nad Topľou (Hematológia a transfuziológia) 67-47249021-A0009 hematologická a transfúziologická ambulancia Nemocnica Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, chirurgia, Vranov nad Topľou (Chirurgia) 67-47249021-A0033 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnica Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gynekológia a pôrodníctvo, Vranov nad Topľou (Gynekológia a pôrodníctvo) 67-47249021-A0034 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnica Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, ortopédia, Vranov nad Topľou (Ortopédia) 67-47249021-A0037 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnica Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, úrazová chirurgia, Vranov nad Topľou (úrazová chirurgia) 67-47249021-A0036 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnica Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou  
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, Vranov nad Topľou (Kardiológia) 67-47249021-A0011 kardiologická ambulancia Nemocnica Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou  
mobilné odberové miesto Mobilné odberové miesto, Vranov nad Topľou (Mobilné odberové miesto) 48-47249021-A0001 mobilné odberové miesto M. R. Štefánika 187/177B, 09301 Vranov nad Topľou dnes neordinuje
PCR Covid-Pass
PCR pre samoplatcov
Ag pre samoplatcov
nefrologická ambulancia Nefrologická ambulancia, Vranov nad Topľou (Nefrológia) 67-47249021-A0007 nefrologická ambulancia Nemocnica Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou dnes neordinuje
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, Vranov nad Topľou (Neurológia) 67-47249021-A0052 neurologická ambulancia Nemocnica Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou dnes neordinuje
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia, Vranov nad Topľou (Ortopédia) 67-47249021-A0060 ortopedická ambulancia Nemocnica Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou  
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, Vranov nad Topľou (Otorinolaryngológia) 67-47249021-A0059 otorinolaryngologická ambulancia Nemocnica Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou dnes neordinuje
pediatrická ambulancia Pediatrická ambulancia, Vranov nad Topľou (Pediatria) 67-47249021-A0053 pediatrická ambulancia Nemocnica Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou dnes neordinuje
pediatrická ambulancia Pediatrická ambulancia, Vranov nad Topľou (Neonatológia) 67-47249021-A0057 pediatrická ambulancia Nemocnica Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou dnes neordinuje
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Vranov nad Topľou (Pneumológia a ftizeológia) 67-47249021-A0015 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Nemocnica Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou dnes neordinuje
stacionár Stacionár, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Vranov nad Topľou (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 67-47249021-A0028 stacionár Nemocnica Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou  
stacionár Stacionár, klinická onkológia, Vranov nad Topľou (Klinická onkológia) 67-47249021-A0029 stacionár Nemocnica Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou  
stacionár Stacionár, neurológia, Vranov nad Topľou (Neurológia) 67-47249021-A0030 stacionár Nemocnica Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou  
stacionár Stacionár, pediatria, Vranov nad Topľou (Pediatria) 67-47249021-A0027 stacionár Nemocnica Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou  
stacionár Stacionár, pneumológia a ftizeológia, Vranov nad Topľou (Pneumológia a ftizeológia) 67-47249021-A0032 stacionár Nemocnica Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou  
stacionár Stacionár, vnútorné lekárstvo, Vranov nad Topľou (Vnútorné lekárstvo) 67-47249021-A0031 stacionár Nemocnica Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, centrálna sterilizácia, Vranov nad Topľou (Centrálna sterilizácia) 67-47249021-A0049 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Vranov nad Topľou (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 67-47249021-A0048 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou dnes neordinuje
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, hematológia a transfuziológia, Vranov nad Topľou (Hematológia a transfuziológia) 67-47249021-A0047 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, počítačová tomografia - CT, Vranov nad Topľou (Počítačová tomografia - CT) 67-47249021-A0046 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou dnes neordinuje
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Vranov nad Topľou (Rádiológia) 67-47249021-A0050 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou dnes neordinuje
všeobecná nemocnica Všeobecná nemocnica, Akad. Pavlova, Stropkov (Dlhodobo chorých, Paliatívna medicína, Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 67-47249021-A0002 všeobecná nemocnica Nemocnica Stropkov, Akad. Pavlova 321/10, 09101 Stropkov  
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Stropkov (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 67-47249021-A0040 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Nemocnica Stropkov, Akad. Pavlova 321/10, 09101 Stropkov dnes neordinuje
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Stropkov (Vnútorné lekárstvo) 67-47249021-A0038 ambulancia vnútorného lekárstva Nemocnica Stropkov, Akad. Pavlova 321/10, 09101 Stropkov  
dom ošetrovateľskej starostlivosti Dom ošetrovateľskej starostlivosti, Akad. Pavlova, Stropkov (ústavná ošetrovateľská starostlivosť) 67-47249021-A0041 dom ošetrovateľskej starostlivosti Nemocnica Stropkov, Akad. Pavlova 321/10, 09101 Stropkov  
geriatrická ambulancia Geriatrická ambulancia, Stropkov (Geriatria) 67-47249021-A0039 geriatrická ambulancia Nemocnica Stropkov, Akad. Pavlova 321/10, 09101 Stropkov dnes neordinuje
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika, Stropkov (Funkčná diagnostika) 67-47249021-A0044 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica Stropkov, Akad. Pavlova 321/10, 09101 Stropkov  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Stropkov (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 67-47249021-A0045 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica Stropkov, Akad. Pavlova 321/10, 09101 Stropkov dnes neordinuje
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Stropkov (Rádiológia) 67-47249021-A0043 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica Stropkov, Akad. Pavlova 321/10, 09101 Stropkov dnes neordinuje