Preskočiť navigáciu

Východoslovenský onkologický ústav, a.s.

IČO:36603350
Sídlo:Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh

Lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok

Nemocničná lekáreň s výdajom verejnosti Nemocničná lekáreň s výdajom verejnosti 52-36603350-A0001
(Nemocničná lekáreň s výdajom verejnosti) Nemocničná lekáreň s výdajom verejnosti
Rastislavova 43, 04191 Košice-Juh 7:30 - 15:30

Zdravotnícke zariadenia

špecializovaná nemocnica Špecializovaná nemocnica, Rastislavova, Košice-Juh (Algeziológia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Klinická onkológia, Onkológia v gynekológii, Otorinolaryngológia, Radiačná onkológia) 51-36603350-A0001 špecializovaná nemocnica Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh  
algeziologická ambulancia Algeziologická ambulancia, Košice-Juh (Algeziológia) 51-36603350-A0003 algeziologická ambulancia Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh dnes neordinuje
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny, Košice-Juh (Anestéziológia a intenzívna medicína) 51-36603350-A0004 ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh 8:00 - 13:00 - 14:00 - 15:30
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie, Košice-Juh (Klinická onkológia) 51-36603350-A0025 ambulancia klinickej onkológie Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh  
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie, Košice-Juh (Klinická onkológia) 51-36603350-A0022 ambulancia klinickej onkológie Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh 8:00 - 12:30 - 13:00 - 14:30
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie, Košice-Juh (Klinická onkológia) 51-36603350-A0007 ambulancia klinickej onkológie Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh 8:00 - 12:30 - 13:00 - 14:30
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie, Košice-Juh (Klinická onkológia) 51-36603350-A0023 ambulancia klinickej onkológie Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh 8:00 - 12:30 - 13:00 - 14:30
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie, Košice-Juh (Klinická onkológia) 51-36603350-A0024 ambulancia klinickej onkológie Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh 8:00 - 12:30 - 13:00 - 14:30
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie, Košice-Juh (Klinická psychológia) 51-36603350-A0029 ambulancia klinickej psychológie Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh 7:30 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia radiačnej onkológie Ambulancia radiačnej onkológie, Košice-Juh (Radiačná onkológia) 51-36603350-A0028 ambulancia radiačnej onkológie Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh  
ambulancia radiačnej onkológie Ambulancia radiačnej onkológie, Košice-Juh (Radiačná onkológia) 51-36603350-A0026 ambulancia radiačnej onkológie Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh 9:30 - 12:00 - 13:00 - 15:00
ambulancia radiačnej onkológie Ambulancia radiačnej onkológie, Košice-Juh (Radiačná onkológia) 51-36603350-A0009 ambulancia radiačnej onkológie Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh 9:30 - 12:00 - 13:00 - 14:00
ambulancia radiačnej onkológie Ambulancia radiačnej onkológie, Košice-Juh (Radiačná onkológia) 51-36603350-A0027 ambulancia radiačnej onkológie Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh 9:30 - 13:00 - 14:00 - 15:00
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Košice-Juh (Gynekológia a pôrodníctvo) 51-36603350-A0006 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh 7:30 - 12:00
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Košice-Juh (Gynekológia a pôrodníctvo) 51-36603350-A0016 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh 7:30 - 12:00 - 12:30 - 13:00
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Košice-Juh (Gynekológia a pôrodníctvo) 51-36603350-A0017 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh dnes neordinuje
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Košice-Juh (Gynekológia a pôrodníctvo) 51-36603350-A0018 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh 8:00 - 12:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gynekológia a pôrodníctvo, Košice-Juh (Gynekológia a pôrodníctvo) 51-36603350-A0010 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, otorinolaryngológia, Košice-Juh (Otorinolaryngológia) 51-36603350-A0011 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh  
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, Košice-Juh (Otorinolaryngológia) 51-36603350-A0019 otorinolaryngologická ambulancia Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh 8:30 - 12:30
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, Košice-Juh (Otorinolaryngológia) 51-36603350-A0008 otorinolaryngologická ambulancia Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh 8:30 - 12:30 - 13:00 - 14:30
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, Košice-Juh (Otorinolaryngológia) 51-36603350-A0021 otorinolaryngologická ambulancia Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh  
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, Košice-Juh (Otorinolaryngológia) 51-36603350-A0020 otorinolaryngologická ambulancia Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika, Košice-Juh (Funkčná diagnostika) 51-36603350-A0013 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika, Košice-Juh (Funkčná diagnostika) 51-36603350-A0031 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, počítačová tomografia - CT, Košice-Juh (Počítačová tomografia - CT, Rádiológia) 51-36603350-A0015 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh 8:00 - 13:00 - 14:00 - 15:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, radiačná onkológia, Košice-Juh (Radiačná onkológia) 51-36603350-A0012 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, radiačná onkológia, Košice-Juh (Radiačná onkológia) 51-36603350-A0033 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, radiačná onkológia, Košice-Juh (Radiačná onkológia) 51-36603350-A0034 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Košice-Juh (Rádiológia) 51-36603350-A0014 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Košice-Juh (Rádiológia) 51-36603350-A0030 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Košice-Juh (Rádiológia) 51-36603350-A0035 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Košice-Juh (Rádiológia, Sonografia) 51-36603350-A0036 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh 7:30 - 15:30
zariadenie biomedicínskeho výskumu Zariadenie biomedicínskeho výskumu, Košice-Juh (Klinická onkológia, Radiačná onkológia, Otorinolaryngológia, Onkológia v gynekológii, Anestéziológia a intenzívna medicína, Algeziológia) 51-36603350-A0002 zariadenie biomedicínskeho výskumu Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh