Preskočiť navigáciu

Poliklinika, Fatranská, Nitra, (Medicínske centrum Nitra, spol. s r.o.)

Druh zariadenia: poliklinika poliklinika
Identifikátor: 64-34116338-A0034
Miesto prevádzkovania:
Fatranská  1626/5
94901  Nitra
Poisťovne:
Poskytovateľ: Medicínske centrum Nitra, spol. s r.o.
Fatranská  1626/5
94901  Nitra
IČO: 34116338
Telefón:

+421 2 32323838 (zjednotený tel. kontakt na poskytovateľa ZS - call centrum: informácie o organizačno-administratívnom fungovaní siete polikliník ProCare)

Ďalšie zariadenia prevádzkované poliklinikou na tejto adrese

ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, MUDr. Ľubica Kováčová. 64-34116338-A0016 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie 7:00 - 15:00 - 12:00 - 12:30
ambulancia pediatrickej neurológie ! Ambulancia pediatrickej neurológie, MUDr. Zuzana Stanovičová. 64-34116338-A0033 ambulancia pediatrickej neurológie
Zariadenie bolo zrušené k 30.01.2020
ambulancia pracovného lekárstva Ambulancia pracovného lekárstva, MUDr. Miroslav Machata. 64-34116338-A0022 ambulancia pracovného lekárstva 7:30 - 11:30
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva. 64-34116338-A0009 ambulancia vnútorného lekárstva dnes neordinuje
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva. 64-34116338-A0010 ambulancia vnútorného lekárstva 7:00 - 15:00
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, MUDr. Mária Kubalová. 64-34116338-A0003 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia 7:00 - 14:00 - 12:00 - 12:30
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, MUDr. Zuzana Korcová. 64-34116338-A0004 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia 7:00 - 15:00 - 12:00 - 12:30
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia. 64-34116338-A0006 kardiologická ambulancia 7:00 - 15:00
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, Aktuálne bez lekára. 64-34116338-A0012 neurologická ambulancia 7:00 - 15:00
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, MUDr. Denis Vavro. 64-34116338-A0013 neurologická ambulancia 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia, MUDr. Gertrúda Záhradníková. 64-34116338-A0035 oftalmologická ambulancia 7:00 - 15:00 - 12:00 - 12:30
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia, MUDr. Lucia Tehlárová. 64-34116338-A0014 oftalmologická ambulancia dnes neordinuje
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia, MUDr. Jozef Pintér. 64-34116338-A0017 ortopedická ambulancia 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, MUDr. Katarína Minárová. 64-34116338-A0020 otorinolaryngologická ambulancia dnes neordinuje
psychiatrická ambulancia ! Psychiatrická ambulancia, MUDr. Andrea Mentová. 64-34116338-A0011 psychiatrická ambulancia
Zariadenie bolo zrušené k 30.01.2020
stacionár Stacionár, neurológia, MUDr. Denis Vavro. 64-34116338-A0030 stacionár 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika. 64-34116338-A0023 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 7:00 - 15:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, funkčná diagnostika. 64-34116338-A0024 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Zariadenie bolo zrušené k 16.09.2022
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, funkčná diagnostika. 64-34116338-A0025 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Zariadenie bolo zrušené k 16.09.2022
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, MUDr. Ľubica Kováčová. 64-34116338-A0026 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 6:00 - 20:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, MUDr. Anna Dufeková. 64-34116338-A0029 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek dnes neordinuje
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, MUDr. Daniela Čellárová. 64-34116338-A0027 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 7:00 - 15:00 - 12:00 - 12:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, MUDr. Katarína Sekerešová. 64-34116338-A0032 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 7:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, MUDr. Viktória Schäfferová. 64-34116338-A0028 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
urologická ambulancia Urologická ambulancia, MUDr. Vladimír Petro. 64-34116338-A0019 urologická ambulancia 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
všeobecná ambulancia pre dospelých ! Všeobecná ambulancia pre dospelých, Aktuálne bez lekára. 64-34116338-A0002 všeobecná ambulancia pre dospelých
Zariadenie bolo zrušené k 18.10.2023
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Peter Holec. 64-34116338-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
Nahlásiť chybu na stránke
Nevyplnili ste opis problému.
Ďakujeme za upozornenie.