Preskočiť navigáciu

Domáca ošetrovateľská starostlivosť - Nitriansky samosprávny kraj

Služby ADOS sú určené čiastočne alebo úplne imobilným pacientom, ktorí potrebujú odbornú ošetrovateľskú alebo rehabilitačnú starostlivosť a nemôžu samostatne chodiť na ošetrenie či rehabilitáciu. Väčšina pacientov, ktorí využívajú služby ADOS, je chronicky chorých. Domáce ošetrovanie však poskytujú aj pri náhlych či krátkodobých chorobách, po prepustení z hospitalizácie, po operáciách, prípadne po zákrokoch v rámci jednodňovej chirurgie, ktoré vyžadujú následnú ošetrovateľskú alebo rehabilitačnú starostlivosť. Domáca ošetrovateľská a rehabilitačná starostlivosť sa poskytuje na návrh lekára. V prípade, že si pacient nárokuje na úhradu zo zdravotného poistenia, musí domáce ošetrovanie písomne navrhnúť všeobecný lekár (alebo ošetrujúci z nemocnice) a domácu liečebnú rehabilitáciu alebo fyzioterapiu rehabilitačný lekár (lekár so špecializáciou FBLR).

Hospicová starostlivosť je komplexná zdravotná, psychologická, sociálna a duchovná starostlivosť o terminálne chorého (zomierajúceho) človeka a jeho blízkych v zdravotníckom zariadení (hospic) alebo v domácom prostredí (mobilný hospic).

agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Štúrova, Nitra, (ADOS Repiská, s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 64-36699004-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Štúrova 1411/21, 94901 Nitra  
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Pražská, Nitra, (OLITEC, s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 51-47356731-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Pražská 11, 94901 Nitra  
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Mostná, Nitra, (ADOS-MAGDA s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 64-45309906-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Mostná 207/15, 94901 Nitra 7:00 - 15:00
mobilný hospic Mobilný hospic, Nitra, (Diecézna charita Nitra) (Domáca hospicová starostlivosť) 64-35602406-A0005 mobilný hospic Chrenovská 1679/22B, 94901 Nitra  
mobilný hospic Mobilný hospic, Nitra, (Pod krídlami Dominiky, n.o.) (Domáca hospicová starostlivosť) 64-45744530-A0001 mobilný hospic Dlhá 849/6, Nitra a v miestach podľa dohody s klientom, Dlhá 849/6, 94901 Nitra 15:30 - 19:30
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Schurmannova, Nitra, (ADOS - Dôvera, s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 64-35964197-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti null, Schurmannova 1214/29, 94901 Nitra 7:15 - 15:45
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Čajkovského, Nitra, (Kačík s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 64-44372981-A0002 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Čajkovského 425/2, 94911 Nitra 7:00 - 15:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Novozámocká, Nitra, (ADOS POPRAD s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 51-50406108-A0003 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Novozámocká 102/188, 94905 Nitra 8:00 - 12:00 - 12:30 - 16:30
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Špitálska, Nitra, (Ados Nitra s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 64-50459937-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti v miestach podľa dohody s klientom, Špitálska 2930/13, 94901 Nitra 7:00 - 16:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Samova, Nitra, (Diecézna charita Nitra) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 64-35602406-A0006 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Samova 978/4, 94901 Nitra  
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, ul. M. Benku, Topoľčany, (SANAS TOPOĽČANY, s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 64-36535338-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ul. M. Benku 4926, 95501 Topoľčany 8:00 - 16:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Pribinová, Topoľčany, (ADOS SPOKOJNOSŤ, s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 64-46935894-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti v miestach podľa dohody s klientom , Pribinová 72/14, 95501 Topoľčany 7:00 - 15:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, P. O. Hviezdoslava, Topoľčany, (Slovenský Červený kríž, územný spolok Topoľčany) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 64-00416011-A0003 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti P. O. Hviezdoslava 2701/3, 95501 Topoľčany 9:00 - 17:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS LUAN, 17.novembra, Topoľčany, (Mgr. Andrea Streďanská) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 64-36109746-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti 17.novembra 1300/14, 95501 Topoľčany  
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Hontianska cesta, Šahy, (Hospitale, s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 64-36524921-A0028 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Hontianska cesta 996/49, 93601 Šahy  
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS- BONA FIDE,s.r.o., Podlužany, Podlužany, (ADOS - BONA FIDE, s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 51-36553662-A0002 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Podlužany 79, 93527 Podlužany 7:00 - 12:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Ul. I. Krasku, Levice, (SWOT spol. s r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 51-36567396-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Ul. I. Krasku 1089/14, 93401 Levice 7:00 - 18:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Školská ulica, Čata, (Mgr. Oľga Kalocsaiová) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 64-42212065-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Školská ulica 279/6, 93563 Čata 7:00 - 16:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Brezová, Želiezovce, (MEDSERVIS, s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 64-35932236-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Brezová 1189/9, 93701 Želiezovce 7:00 - 15:30
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS VITA,s.r.o., Podlužany, (ADOS VITA, s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 64-36547824-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Podlužany 79, 93527 Podlužany 7:00 - 15:30
mobilný hospic Sprevádzanie o.z. mobilný hospic, Levice, (SPREVÁDZANIE o.z.) (Domáca hospicová starostlivosť) 64-42207410-A0001 mobilný hospic Nábrežná ul. 3043/3, 93405 Levice 16:00 - 20:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Námestie Slobody, Marcelová, (PEDIATER BE, s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 64-36537462-A0004 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Námestie Slobody 1396/11A, 94632 Marcelová 8:00 - 15:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Kameničná, (OAZIS - ADOS, s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 64-36820849-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti OAZIS časť Balvany, Kameničná 642, 94601 Kameničná 7:00 - 15:30
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Senný trh, Komárno, (Anjelské Ruky, n.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 64-45733112-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Senný trh 3122/14, 94501 Komárno 7:30 - 15:30
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Zlatná na Ostrove, (Med - Home, s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 64-36675326-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ZS, Zlatná na Ostrove 456, 94612 Zlatná na Ostrove 7:00 - 15:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Hlavná ulica, Sokolce, (MAADOS s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 51-48038814-A0002 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Hlavná ulica 24, 94617 Sokolce 7:15 - 15:45
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Elektrárenská cesta, Komárno, (KALMIA, s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 64-45880123-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Elektrárenská cesta 156/3, 94501 Komárno 7:00 - 15:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS DOMA,s.r.o., Hlavná 13/53, 927 01 Šaľa, Hlavná, Šaľa, (ADOS DOMA, s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 51-36279935-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Hlavná 13/53, 92701 Šaľa 7:00 - 15:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Nemocničná, Šaľa, (ADOS - ANJEL n.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 51-45733384-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Nemocničná 1, 92701 Šaľa  
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Nemocničná, Šaľa, (ADOS ANJEL, s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 51-52060195-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa, Nemocničná 1, 92701 Šaľa 7:00 - 15:30
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Bitúnková , Nové Zámky, (PADOS s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 64-53322177-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Bitúnková 13, 94002 Nové Zámky 7:30 - 15:30
mobilný hospic Mobilný hospic, Nové Zámky, (SPREVÁDZANIE o.z.) (Domáca hospicová starostlivosť) 64-42207410-A0002 mobilný hospic Dom Kultúry, Nám. františkánov 3120/3, 94002 Nové Zámky dnes neordinuje
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, G. Czuczora, Nové Zámky, (Mgr. Marek Šimunek) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 64-36109614-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti G. Czuczora 114/1, 94002 Nové Zámky 7:00 - 15:30
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS CHIRURGIA, s.r.o., SNP, Nové Zámky, (CHIRURGIA, s.r.o) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 64-35923041-A0005 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti SNP 9603/42A, 94002 Nové Zámky 7:30 - 16:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Andovská, Nové Zámky, (ADOS NÁDEJ NOVÉ ZÁMKY s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 64-36721441-A0002 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Andovská 10218/25C, 94002 Nové Zámky 8:00 - 16:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS - Frogs Medical s.r.o., Jesenského, Štúrovo, (ADOS - Frogs Medical s. r. o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 64-51936844-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Jesenského 105/85, 94301 Štúrovo 7:00 - 16:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Slovenská, Nové Zámky, (ADOS NÁDEJ NOVÉ ZÁMKY s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 64-36721441-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Slovenská 8135/37, 94002 Nové Zámky 7:30 - 15:30
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Bernolákova, Zlaté Moravce, (ADOS Domi s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 64-53445007-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Bernolákova 2042/24, 95301 Zlaté Moravce 6:30 - 14:30
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Sládkovičova, Zlaté Moravce, (agere, s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 64-43938108-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Nádej DD a DSS, Sládkovičova 730/6, 95301 Zlaté Moravce 7:00 - 15:30