Preskočiť navigáciu

Ústavná ošetrovateľská starostlivosť - Nitriansky samosprávny kraj

Hospic je zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotníckej starostlivosti, v ktorom sa poskytuje hospicová (paliatívna) starostlivosť - komplexná zdravotná, psychologická, sociálna a duchovná starostlivosť o terminálne chorého (zomierajúceho) človeka a jeho blízkych.

Dom ošetrovateľskej starostlivosti (DOS) je zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, v ktorom sa poskytuje nepretržitá ošetrovateľská starostlivosť, ošetrovateľská rehabilitácia pacientom, ktorých zdravotný stav vyžaduje nepretržité poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín, pričom si nevyžaduje sústavnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú lekárom a nie je možné ju poskytovať v prirodzenom sociálnom prostredí.

hospic Hospic, Chrenovská, Nitra, (Diecézna charita Nitra) (ústavná hospicová starostlivosť) 64-35602406-A0004 hospic Chrenovská 1679/22B, 94901 Nitra  
dom ošetrovateľskej starostlivosti ! Dom ošetrovateľskej starostlivosti, Špitálska, Nitra, (Spoločnosť Zlatý vek) (ústavná ošetrovateľská starostlivosť) 64-42204267-A0001 dom ošetrovateľskej starostlivosti Špitálska 588/6, 94901 Nitra
Zariadenie bolo zrušené k 17.12.2021
liečebňa Liečebňa, Komenského, Želiezovce, (WESPA, s.r.o.) (Dlhodobo chorých) 64-36554502-A0003 liečebňa Poliklinika, Komenského 667/36, 93701 Želiezovce  
dom ošetrovateľskej starostlivosti Dom ošetrovateľskej starostlivosti, Ul. SNP, Levice, (Nemocnica AGEL Levice s.r.o.) (ústavná ošetrovateľská starostlivosť) 64-50861450-A0037 dom ošetrovateľskej starostlivosti Nemocnica Levice, Ul. SNP 2103/19, 93401 Levice  
hospic Hospic, Slovenská, Palárikovo, (Hospic Sv. Františka z Assisi, n.o.) (ústavná hospicová starostlivosť) 64-42053005-A0001 hospic Slovenská 1591/11, 94111 Palárikovo  
dom ošetrovateľskej starostlivosti Dom ošetrovateľskej starostlivosti, Žitavská, Slepčany, (Spoločnosť Zlatý vek) (ústavná ošetrovateľská starostlivosť) 64-42204267-A0002 dom ošetrovateľskej starostlivosti Žitavská 141, 95152 Slepčany