Preskočiť navigáciu

Ambulancia pediatrickej urológie, Šaľa, (Urologická ambulancia MUDr. Ivan Križan, s.r.o.)

Druh zariadenia: ambulancia pediatrickej urológie ambulancia pediatrickej urológie
Identifikátor: 64-35975334-A0001
Odborné zameranie: pediatrická urológia
Miesto prevádzkovania:
Nemocničná  833/1
92701  Šaľa
Poisťovne:
Poskytovateľ: Urologická ambulancia MUDr. Ivan Križan, s.r.o.
Strmá  1887/9
94901  Nitra
IČO: 35975334
Nahlásiť chybu na stránke
Nevyplnili ste opis problému.
Ďakujeme za upozornenie.