Preskočiť navigáciu

SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Šaľa, (Dom dôchodcov Šaľa)

Zariadenie bolo zrušené k 02.10.2021
Druh zariadenia: zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Identifikátor: 64-48484342-A0001
Odborné zameranie: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
Miesto prevádzkovania:
Nešporova  1010/19
92701  Šaľa
Poisťovne:
Poskytovateľ: Dom dôchodcov Šaľa
Nešporova  1010/19
92701  Šaľa
IČO: 48484342
Nahlásiť chybu na stránke
Nevyplnili ste opis problému.
Ďakujeme za upozornenie.