Preskočiť navigáciu

Ambulantné zdravotnícke zariadenia, okres Topoľčany

agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, P. O. Hviezdoslava, Topoľčany, (Slovenský Červený kríž, územný spolok Topoľčany) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 64-00416011-A0003 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti P. O. Hviezdoslava 2701/3, 95501 Topoľčany 9:00 - 17:00
urologická ambulancia Urologická ambulancia, Topoľčany, (Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.) (Onkológia v urológii) 64-46458581-A0059 urologická ambulancia Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany 13:30 - 15:00
ambulancia dentálnej hygieny Ambulancia dentálnej hygieny, Topoľčany, (DENTIST - KA s.r.o.) (Dentálna hygiena) 64-51436345-A0002 ambulancia dentálnej hygieny 17.novembra 1300/14, 95501 Topoľčany 6:45 - 16:00
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, Topoľčany, (MK NEURO s.r.o.) (Neurológia) 64-54130069-A0002 neurologická ambulancia Bernolákova 4207/19, 95501 Topoľčany 7:00 - 12:30
ambulancia pediatrickej neurológie Ambulancia pediatrickej neurológie, Topoľčany, (MK NEURO s.r.o.) (Pediatrická neurológia) 64-54130069-A0001 ambulancia pediatrickej neurológie Bernolákova 4207/19, 95501 Topoľčany 7:00 - 12:30
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, MUDr. Jozef Čaniga, Topoľčany, (AJC MED, s.r.o.) (Chirurgia) 51-35961716-A0003 chirurgická ambulancia 17.novembra 1300/14, 95501 Topoľčany 7:00 - 15:00
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Rehabilitačné centrum, Topoľčany, (Slovenský Červený kríž, územný spolok Topoľčany) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 64-00416011-A0001 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie P. O. Hviezdoslava 2701/3, 95501 Topoľčany dnes neordinuje
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Rehabilitačné centrum, Topoľčany, (Slovenský Červený kríž, územný spolok Topoľčany) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 64-00416011-A0002 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek P. O. Hviezdoslava 2701/3, 95501 Topoľčany 6:00 - 20:00
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, Tovarníky, (Inštitút prediktívnej a personalizovanej medicíny, s. r. o.) (Chirurgia) 64-47217642-A0001 chirurgická ambulancia Odbojárov 300/4, 95501 Tovarníky 9:00 - 12:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyzioterapia, Topoľčany, (Mgr. Katarína Šulavíková) (Fyzioterapia) 51-50928601-A0001 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Tovarnícka 2412/29, 95501 Topoľčany  
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Topoľčany, (JASIS SK s.r.o.) (Všeobecné lekárstvo) 64-53339959-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých
Neprítomnosti:
od 06.02.2023 do 06.02.2023 , Akútne stavy zastupuje MUDr. Dana Gogová, Radlinského ul., Topoľčany , t.č.0903399223
Moyzesova 1333/1A, 95501 Topoľčany dnes neordinuje
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Ludanice, (BeliDent s.r.o.) (Zubné lekárstvo) 64-52020606-A0002 ambulancia zubného lekárstva 41, 95611 Ludanice 7:30 - 15:30
všeobecná ambulancia pre deti a dorast Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Preseľany, (URAMOVÁ - lekár pre deti a dorast, s.r.o.) (Pediatria, Dorastové lekárstvo) 64-36859214-A0003 všeobecná ambulancia pre deti a dorast 545, 95612 Preseľany dnes neordinuje
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, fyzioterapia, Topoľčany, (Mgr. Katarína Šulavíková) (Fyzioterapia) 64-50928601-A0001 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Tovarnícka 2412/29, 95501 Topoľčany
Zariadenie bolo zrušené k 10.02.2021
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, magnetická rezonancia, Topoľčany, (Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.) (Magnetická rezonancia) 64-46458581-A0058 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany 7:00 - 14:15
ambulancia zubného lekárstva Tobimed, zubná klinika, Topoľčany, (MEDO-DENT, s. r. o.) (Zubné lekárstvo) 51-44461267-A0003 ambulancia zubného lekárstva Čsl. armády 1457/8, 95501 Topoľčany 7:30 - 15:30
nefrologická ambulancia ! Nefrologická ambulancia, Topoľčany, (B. Braun Avitum s.r.o.) (Nefrológia) 51-31383963-A0042 nefrologická ambulancia Bernolákova 2476/34, 95501 Topoľčany
Zariadenie bolo zrušené k 18.11.2022
ambulancia zubného lekárstva Tobimed, zubná klinika, Topoľčany, (TOBIÁŠDENT, s.r.o.) (Zubné lekárstvo, Dentoalveolárna chirurgia) 64-36685810-A0002 ambulancia zubného lekárstva Čsl. armády 1457/1, 95501 Topoľčany 7:30 - 15:30
ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci Ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci, Topoľčany 2, (Záchranná zdravotná služba Bratislava) (Rýchla zdravotná pomoc) 72-17336210-A0263 ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci 2, Topoľčany  
ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci Ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci, Veľké Ripňany, (LSE - Life Star Emergency, s.r.o.) (Rýchla zdravotná pomoc) 72-35877618-A0264 ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci 0, Veľké Ripňany  
ambulancia pracovného lekárstva Ambulancia pracovného lekárstva, Krušovce, (ALW, s.r.o.) (Pracovné lekárstvo) 51-36728543-A0005 ambulancia pracovného lekárstva Bedzianska cesta 679/375, 95631 Krušovce  
ambulancia úrazovej chirurgie Ambulancia úrazovej chirurgie, Topoľčany, (MUDr. Ján Paulík) (úrazová chirurgia, Telovýchovné lekárstvo, Chirurgia) 64-52877248-A0001 ambulancia úrazovej chirurgie M. Rázusa 4843/4, 95501 Topoľčany dnes neordinuje
dispečing dopravnej zdravotnej služby Dispečing dopravnej zdravotnej služby, Topoľčany, (PETVAL ZDNR, s.r.o.) dispečing dopravnej zdravotnej služby Bernolákova 1546/32, 95501 Topoľčany  
všeobecná ambulancia pre deti a dorast Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Topoľčany, (MUDr. Chmelárová Miriam, s.r.o.) (Pediatria) 64-35937114-A0002 všeobecná ambulancia pre deti a dorast M. Benku 4016/23, 95501 Topoľčany 12:00 - 16:00
ambulancia rýchlej lekárskej pomoci Ambulancia rýchlej lekárskej pomoci, Topoľčany 1, (Záchranná zdravotná služba Bratislava) (Rýchla lekárska pomoc) 72-17336210-A0018 ambulancia rýchlej lekárskej pomoci 1, Topoľčany  
ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci Ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci, Prašice, (Záchranná zdravotná služba Bratislava) (Rýchla zdravotná pomoc) 72-17336210-A0019 ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci 0, Prašice  
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia, Topoľčany, (Podotech s.r.o.) (Ortopédia) 51-45591041-A0002 ortopedická ambulancia kpt.Jaroša 1606/2, 95501 Topoľčany  
ambulancia úrazovej chirurgie Ambulancia úrazovej chirurgie, Topoľčany, (MUDr. Juraj Naštický) (úrazová chirurgia) 64-48484831-A0002 ambulancia úrazovej chirurgie M.Rázusa 4843/4, 95501 Topoľčany dnes neordinuje
ambulancia úrazovej chirurgie Ambulancia úrazovej chirurgie, Topoľčany, (MUDr. Viliam Laudon) (úrazová chirurgia) 64-42428173-A0002 ambulancia úrazovej chirurgie M. Rázusa 4843/4, 95501 Topoľčany dnes neordinuje
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, oftalmológia, Topoľčany, (CMO, s.r.o.) (Oftalmológia) 64-18046631-A0002 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti P. Mudroňa 39/1, 95501 Topoľčany 7:30 - 15:30
všeobecná ambulancia pre deti a dorast Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Topoľčany, (Pelikán Invest, s.r.o.) (Pediatria) 64-47594586-A0001 všeobecná ambulancia pre deti a dorast Pribinova 4727/1A, 95501 Topoľčany 8:00 - 15:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Kovarce, (BeliDent s.r.o.) (Zubné lekárstvo) 64-52020606-A0001 ambulancia zubného lekárstva 159, 95615 Kovarce 7:00 - 11:30 - 12:00 - 15:00
ambulancia pracovného lekárstva Ambulancia pracovného lekárstva, Topoľčany, (ALW, s.r.o.) (Pracovné lekárstvo) 51-36728543-A0001 ambulancia pracovného lekárstva M. Benku 4016/23, 95503 Topoľčany 8:00 - 14:30
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Topoľčany, (Dermavital s.r.o.) (Dermatovenerológia) 64-51951223-A0001 dermatovenerologická ambulancia Bernolákova 2476/34, 95501 Topoľčany dnes neordinuje
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Topoľčany, (DIASPOL s.r.o.) (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 64-51874784-A0001 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Radlinského 471, 95501 Topoľčany  
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Topoľčany, (V - DENT, s.r.o.) (Zubné lekárstvo) 64-35964260-A0005 ambulancia zubného lekárstva Škultétyho 4720/2A, 95501 Topoľčany  
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Topoľčany, (Zdravie ženy s.r.o.) (Gynekológia a pôrodníctvo, Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve) 64-51659506-A0001 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia M. Benku 4016, 95501 Topoľčany  
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Horné Obdokovce, (GP - GYN s.r.o.) (Všeobecné lekárstvo) 64-51447932-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých ObZS Horné Obdokovce, Horné Obdokovce, 95608 Horné Obdokovce 7:00 - 17:00
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Topoľčany, (GP - GYN s.r.o.) (Gynekológia a pôrodníctvo) 64-51447932-A0002 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia 17.novembra 1300/14, 95501 Topoľčany  
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Topoľčany, (DENTIST - KA s.r.o.) (Zubné lekárstvo) 64-51436345-A0001 ambulancia zubného lekárstva 17.novembra 1300/14, 95501 Topoľčany 7:00 - 15:00
ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci ! Ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci, Veľké Ripňany, (LSE - Life Star Emergency, s.r.o.) (Rýchla zdravotná pomoc) 51-35877618-A0021 ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci Veľké Ripňany
Zariadenie bolo zrušené k 07.12.2019
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Topoľčany, (Čaradský dental, s.r.o.) (Zubné lekárstvo, Dentálna hygiena) 64-46411283-A0002 ambulancia zubného lekárstva Dr. P. Adámiho 2885/22, 95501 Topoľčany  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, patologická anatómia, Topoľčany, (Unilabs Slovensko, s. r. o.) (Patologická anatómia) 51-31647758-A0092 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Pavlovova 17, 95501 Topoľčany 7:00 - 15:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická biochémia, Topoľčany, (Unilabs Slovensko, s. r. o.) (Klinická biochémia) 51-31647758-A0090 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Pavlovova 17, 95501 Topoľčany 0:00 - 24:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, hematológia a transfuziológia, Topoľčany, (Unilabs Slovensko, s. r. o.) (Hematológia a transfuziológia) 51-31647758-A0091 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Pavlovova 17, 95501 Topoľčany 0:00 - 24:00
ambulancia pediatrickej gynekológie Ambulancia pediatrickej gynekológie, Topoľčany, (GYNO - ARNO, s.r.o.) (Pediatrická gynekológia) 64-47249200-A0002 ambulancia pediatrickej gynekológie Sv. Cyrila a sv. Metoda 4595/18, 95501 Topoľčany 7:00 - 17:00
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, Topoľčany, (AJC MED, s.r.o.) (Kardiológia) 51-35961716-A0002 kardiologická ambulancia Sv. Cyrila a sv. Metoda 4595/18, 95501 Topoľčany 7:00 - 15:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Prašice, (MIRMI Dent, s.r.o.) (Zubné lekárstvo) 64-51171490-A0001 ambulancia zubného lekárstva Zdravotné stredisko, 1. mája 87/87, 95622 Prašice 7:00 - 14:30
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Topoľčany, (B.F. - DENT, s.r.o.) (Zubné lekárstvo) 64-51146274-A0001 ambulancia zubného lekárstva Pílska 1295/10, 95501 Topoľčany 5:30 - 13:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická mikrobiológia, Topoľčany, (Medirex, a.s.) (Klinická mikrobiológia) 51-35766450-A0088 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Pod kalváriou 3634/78, 95501 Topoľčany 7:00 - 14:30
všeobecná ambulancia pre deti a dorast ! Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Topoľčany, (KLET MEDIK, s.r.o.) (Všeobecná starostlivosť o deti a dorast) 64-50983199-A0001 všeobecná ambulancia pre deti a dorast 17. novembra 666, 95501 Topoľčany
Zariadenie bolo zrušené k 30.11.2019
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Topoľčany, (Cristal Dent s.r.o.) (Zubné lekárstvo) 64-51072963-A0001 ambulancia zubného lekárstva Tovarnícka 1115/24, 95501 Topoľčany 7:30 - 19:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Jacovce, (MEDO-DENT, s. r. o.) (Zubné lekárstvo) 51-44461267-A0001 ambulancia zubného lekárstva Farská 296, 95621 Jacovce 7:30 - 15:30
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia, MUDr. Jana Jančovičová, Topoľčany, (MEDIC J+J, s.r.o.) (Oftalmológia) 51-35922231-A0001 oftalmologická ambulancia Bernolákova 2476/34, 95501 Topoľčany  
ambulancia dentálnej hygieny Ambulancia dentálnej hygieny, Topoľčany, (Denthya, spol. s r.o.) (Dentálna hygiena) 64-50800264-A0001 ambulancia dentálnej hygieny Moyzesova 1333/1A, 95501 Topoľčany 12:00 - 16:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyzioterapia, Topoľčany, (Mgr. Erika Jamborová) (Fyzioterapia) 64-42045380-A0002 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Moyzesova 133/1A, 95501 Topoľčany 8:00 - 17:00
všeobecná ambulancia pre deti a dorast Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Topoľčany, (FINIKA s.r.o.) (Všeobecná starostlivosť o deti a dorast) 64-47660384-A0002 všeobecná ambulancia pre deti a dorast Moyzesova 1333/1A, 95501 Topoľčany 12:00 - 15:00
urologická ambulancia Urologická ambulancia, MUDr. Ľubomír Pažický, Topoľčany, (URODERMA, s.r.o.) (Urológia) 51-36349194-A0003 urologická ambulancia 17. novembra 1300, 95501 Topoľčany dnes neordinuje
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Topoľčany, (VIJA - DENT s.r.o.) (Zubné lekárstvo) 64-46617841-A0002 ambulancia zubného lekárstva Gogoľova 2143/7, 95501 Topoľčany 7:00 - 12:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Topoľčany, (Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 64-46458581-A0052 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany 7:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, patologická anatómia, Topoľčany, (Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.) (Patologická anatómia) 64-46458581-A0053 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany 7:00 - 14:15
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Topoľčany, (Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.) (Rádiológia) 64-46458581-A0050 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany 7:00 - 14:15
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, hematológia a transfuziológia, Topoľčany, (Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.) (Hematológia a transfuziológia) 64-46458581-A0054 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany dnes neordinuje
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, chirurgia, Topoľčany, (Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.) (Chirurgia) 64-46458581-A0044 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany 6:00 - 6:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, centrálna sterilizácia, MUDr. Juraj Naštický , Topoľčany, (Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.) (Centrálna sterilizácia) 64-46458581-A0056 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany 7:00 - 19:45
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, počítačová tomografia - CT, Topoľčany, (Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.) (Počítačová tomografia - CT) 64-46458581-A0057 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany 7:00 - 14:15
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, úrazová chirurgia, Topoľčany, (Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.) (úrazová chirurgia) 64-46458581-A0047 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany 6:00 - 6:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, urológia, Topoľčany, (Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.) (Urológia) 64-46458581-A0046 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany 6:00 - 6:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, ortopédia, Topoľčany, (Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.) (Ortopédia) 64-46458581-A0045 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany 6:00 - 6:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gynekológia a pôrodníctvo, Topoľčany, (Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.) (Gynekológia a pôrodníctvo) 64-46458581-A0043 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany 6:00 - 6:00
urologická ambulancia Urologická ambulancia, Topoľčany, (Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.) (Urológia) 64-46458581-A0012 urologická ambulancia Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany 7:00 - 13:30
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, oftalmológia, Topoľčany, (Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.) (Oftalmológia) 64-46458581-A0049 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany 6:00 - 6:00
stacionár Stacionár, nefrológia, Topoľčany, (Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.) (Nefrológia) 64-46458581-A0042 stacionár Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany 6:00 - 18:00
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Topoľčany, (Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.) (Pneumológia a ftizeológia) 64-46458581-A0005 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany 6:30 - 14:30
pediatrická ambulancia Pediatrická ambulancia, Topoľčany, (Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.) (Pediatria) 64-46458581-A0007 pediatrická ambulancia Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany 7:00 - 15:00
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia, Topoľčany, (Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.) (Ortopédia) 64-46458581-A0011 ortopedická ambulancia Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany 7:00 - 15:00
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia, Topoľčany, (Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.) (Oftalmológia) 64-46458581-A0015 oftalmologická ambulancia Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany 7:00 - 15:00
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, Topoľčany, (Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.) (Neurológia) 64-46458581-A0014 neurologická ambulancia Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany 7:00 - 15:00
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia, Topoľčany, (Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.) (Oftalmológia) 64-46458581-A0016 oftalmologická ambulancia Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany  
nefrologická ambulancia Nefrologická ambulancia, Topoľčany, (Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.) (Nefrológia) 64-46458581-A0037 nefrologická ambulancia Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany 7:00 - 15:00
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, Topoľčany, (Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.) (Kardiológia) 64-46458581-A0032 kardiologická ambulancia Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany 7:00 - 13:00
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická a transfúziologická ambulancia, Topoľčany, (Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.) (Hematológia a transfuziológia) 64-46458581-A0027 hematologická a transfúziologická ambulancia Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany 7:00 - 11:30
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Topoľčany, (Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.) (Gynekológia a pôrodníctvo) 64-46458581-A0008 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany 7:00 - 11:00
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Topoľčany, (Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.) (Gynekológia a pôrodníctvo) 64-46458581-A0009 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany 7:00 - 15:00
endokrinologická ambulancia Endokrinologická ambulancia, Topoľčany, (Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.) (Endokrinológia) 64-46458581-A0038 endokrinologická ambulancia Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany  
geriatrická ambulancia Geriatrická ambulancia, Topoľčany, (Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.) (Geriatria) 64-46458581-A0036 geriatrická ambulancia Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany dnes neordinuje
angiologická ambulancia Angiologická ambulancia, Topoľčany, (Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.) (Angiológia) 64-46458581-A0035 angiologická ambulancia Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany 8:00 - 15:00
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, Topoľčany, (Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.) (Chirurgia) 64-46458581-A0010 chirurgická ambulancia Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany 7:00 - 15:00
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, Topoľčany, (Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.) (Chirurgia) 64-46458581-A0017 chirurgická ambulancia Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany dnes neordinuje
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Topoľčany, (Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.) (Vnútorné lekárstvo) 64-46458581-A0002 ambulancia vnútorného lekárstva Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany 7:00 - 11:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Topoľčany, (Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.) (Vnútorné lekárstvo) 64-46458581-A0003 ambulancia vnútorného lekárstva Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany 7:00 - 11:00
ambulancia úrazovej chirurgie Ambulancia úrazovej chirurgie, Topoľčany, (Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.) (úrazová chirurgia) 64-46458581-A0013 ambulancia úrazovej chirurgie Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany 7:00 - 15:00
ambulancia pediatrickej nefrológie Ambulancia pediatrickej nefrológie, Topoľčany, (Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.) (Pediatrická nefrológia) 64-46458581-A0040 ambulancia pediatrickej nefrológie Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany dnes neordinuje
ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Topoľčany, (Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.) (Pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 64-46458581-A0039 ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany 7:00 - 15:00
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie, Topoľčany, (Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.) (Klinická onkológia) 64-46458581-A0019 ambulancia klinickej onkológie Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany 7:00 - 14:15
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, MUDr. Radka Bercíková, Topoľčany, (Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 64-46458581-A0024 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany 7:00 - 13:30
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie, Topoľčany, (Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.) (Klinická onkológia) 64-46458581-A0020 ambulancia klinickej onkológie Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany 7:00 - 14:15
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny, Topoľčany, (Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.) (Anestéziológia a intenzívna medicína) 64-46458581-A0022 ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany dnes neordinuje
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Topoľčany, (Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 64-46458581-A0025 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany  
algeziologická ambulancia Algeziologická ambulancia, Topoľčany, (Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.) (Algeziológia) 64-46458581-A0030 algeziologická ambulancia Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany dnes neordinuje
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia, Topoľčany, (CMO, s.r.o.) (Oftalmológia) 64-18046631-A0001 oftalmologická ambulancia P. Mudroňa 39/1, 95501 Topoľčany 7:30 - 15:30
ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci ! Ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci, Topoľčany, (Záchranná zdravotná služba Bratislava) (Rýchla zdravotná pomoc) 51-17336210-A0034 ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci 2, Topoľčany
Zariadenie bolo zrušené k 08.07.2020
ambulancia rýchlej lekárskej pomoci ! Ambulancia rýchlej lekárskej pomoci, Topoľčany, (Záchranná zdravotná služba Bratislava) (Rýchla lekárska pomoc) 51-17336210-A0007 ambulancia rýchlej lekárskej pomoci 1, Topoľčany
Zariadenie bolo zrušené k 04.12.2019
ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci ! Ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci, Prašice, (Záchranná zdravotná služba Bratislava) (Rýchla zdravotná pomoc) 51-17336210-A0017 ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci Prašice
Zariadenie bolo zrušené k 04.12.2019
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých ,MUDr.Ľudovít Teťák, Topoľčany, (POHOTOVOSŤ s.r.o.) (Všeobecné lekárstvo) 51-36542199-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých Krušovská 2137, 95501 Topoľčany 6:00 - 12:00 - 12:00 - 14:00
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, MUDr. Alena Manduchová, Topoľčany, (DiaMA s.r.o.) (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 51-46243941-A0001 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Bernolákova 4207/19, 95501 Topoľčany 6:30 - 15:00
ambulancia čeľustnej ortopédie Ambulancia čeľustnej ortopédie, Topoľčany, (OrtEB, s.r.o.) (čeľustná ortopédia) 64-44927142-A0002 ambulancia čeľustnej ortopédie 17.novembra 1300/14, 95501 Topoľčany  
ambulancia zubného lekárstva ! Ambulancia zubného lekárstva, Ludanice, (DELEC, s.r.o.) (Zubné lekárstvo) 64-36708151-A0002 ambulancia zubného lekárstva Hviezdoslavova 416/41, 95616 Ludanice
Zariadenie bolo zrušené k 01.03.2018
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia, Topoľčany, (GANAMED, s.r.o.) (Ortopédia) 64-50069799-A0001 ortopedická ambulancia Poliklinika NsP, 17.novembra 1300/14, 95501 Topoľčany 7:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ZDRAVOMAK s.r.o. pracovisko MR, Topoľčany, (ZDRAVOMAK s.r.o.) (Rádiológia, Magnetická rezonancia) 51-48058491-A0001 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Moyzesova 4964/1, 95501 Topoľčany 7:00 - 20:00
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia, Topoľčany, (TOKAM s.r.o.) (Oftalmológia) 64-50021389-A0001 oftalmologická ambulancia Bernolákova 2476/34, 95501 Topoľčany 7:00 - 15:00
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Radošina, (MUDr. Tatiana Kolková) (Gynekológia a pôrodníctvo, Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve) 51-33145067-A0001 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Piešťanská 45/39, 95605 Radošina 7:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, hematológia a transfuziológia, Topoľčany, (Medirex, a.s.) (Hematológia a transfuziológia) 51-35766450-A0063 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Pod kalváriou 3634/78, 95501 Topoľčany 7:00 - 15:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Lýdia Franková, Topoľčany, (Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN) (Všeobecné lekárstvo) 51-31936415-A0014 všeobecná ambulancia pre dospelých VÚ Topoľčany, Tovarnícka 1249/76, 95501 Topoľčany dnes neordinuje
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Topoľčany, (MIKEHANU, s.r.o.) (Všeobecné lekárstvo) 64-47452587-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých Moyzesova 980/7, 95501 Topoľčany 7:00 - 13:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Topoľčany, (Čaradský dental, s.r.o.) (Zubné lekárstvo, Dentoalveolárna chirurgia) 64-46411283-A0001 ambulancia zubného lekárstva Dr. P. Adámiho 2885/22, 95501 Topoľčany 8:00 - 16:00
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia, Topoľčany, (ZITA MED, s.r.o.) (Gastroenterológia) 64-35924977-A0001 gastroenterologická ambulancia 17. novembra 1300, 95501 Topoľčany 7:00 - 15:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Topoľčany, (ZAD - DENT, s.r.o.) (Zubné lekárstvo) 64-36706841-A0002 ambulancia zubného lekárstva SOU Obchodné, T. Vansovej 2634/2, 95501 Topoľčany  
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Topoľčany, (ZAD - DENT, s.r.o.) (Zubné lekárstvo, Choroby slizníc ústnej dutiny) 64-36706841-A0001 ambulancia zubného lekárstva SOU Obchodné, T. Vansovej 2634/2, 95501 Topoľčany  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Topoľčany, (V - DENT, s.r.o.) (Rádiológia) 64-35964260-A0001 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Poliklinika NsP, 17. novembra 1300, 95501 Topoľčany 7:30 - 12:30
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Topoľčany, (V - DENT, s.r.o.) (Zubné lekárstvo, Dentoalveolárna chirurgia, Dentálna hygiena) 64-35964260-A0004 ambulancia zubného lekárstva Škultétyho 4720/2A, 95501 Topoľčany 7:00 - 15:00
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Topoľčany, (TRITIUM, s.r.o.) (Gynekológia a pôrodníctvo, Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve) 64-35964553-A0001 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Lipová 2074/6, 95501 Topoľčany 7:00 - 15:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Topoľčany, (TOBIÁŠDENT, s.r.o.) (Zubné lekárstvo, Dentoalveolárna chirurgia, čeľustná ortopédia) 64-36685810-A0001 ambulancia zubného lekárstva Stummerova 1464/42, 95501 Topoľčany  
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS LUAN, 17.novembra, Topoľčany, (Mgr. Andrea Streďanská) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 64-36109746-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti 17.novembra 1300/14, 95501 Topoľčany  
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Topoľčany, (STOMACON s.r.o.) (Zubné lekárstvo) 64-31393896-A0001 ambulancia zubného lekárstva 17.novembra 1300/14, 95501 Topoľčany 8:00 - 16:30
všeobecná ambulancia pre deti a dorast Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Topoľčany, (SOŇA MED, s.r.o.) (Všeobecná starostlivosť o deti a dorast) 64-35924993-A0001 všeobecná ambulancia pre deti a dorast 17.novembra 1300/14, 95501 Topoľčany 7:00 - 15:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, ul. M. Benku, Topoľčany, (SANAS TOPOĽČANY, s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 64-36535338-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ul. M. Benku 4926, 95501 Topoľčany 8:00 - 16:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, osteodenzitometria, Topoľčany, (RDG - Stredisko, s.r.o.) (Osteodenzitometria, Rádiológia) 64-36545252-A0001 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Bernolákova 4207/19, 95501 Topoľčany  
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, MUDr. Ľudmila Košecká, Topoľčany, (PRO-FEMME, s.r.o.) (Gynekológia a pôrodníctvo, Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve) 64-47687045-A0001 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Poliklinika , 17. novembra 1300, 95501 Topoľčany 10:00 - 18:00
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie, Topoľčany, (PhDr. Dagmar Zitová) (Klinická psychológia, Dopravná psychológia, Psychoterapia, Poradenská psychológia) 64-31193226-A0001 ambulancia klinickej psychológie 17.novembra 1300/14, 95501 Topoľčany 7:00 - 15:00
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie, Topoľčany, (PhDr. Mária Jarošová s.r.o.) (Klinická psychológia, Dopravná psychológia) 64-47075856-A0001 ambulancia klinickej psychológie Bernolákova 2476, 95501 Topoľčany 7:00 - 15:00
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie, Topoľčany, (PhDr. Eva Geletová) (Klinická psychológia, Dopravná psychológia) 64-34041681-A0001 ambulancia klinickej psychológie 17.novembra 1300/14, 95501 Topoľčany 7:30 - 15:30
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Topoľčany, (PETMED spol s r.o.) (Všeobecné lekárstvo) 64-46612378-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých M. Benku 4016/23, 95503 Topoľčany 7:00 - 15:00
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, Topoľčany, (PAVi, s.r.o.) (Neurológia) 64-44125984-A0001 neurologická ambulancia OZS sídlisko Juh, M. Benku 4016/23, 95501 Topoľčany 7:00 - 15:30
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia, Topoľčany, (OrtoConsult, s.r.o.) (Ortopédia) 64-46079068-A0001 ortopedická ambulancia Moyzesova 1333/1A, 95501 Topoľčany 14:00 - 17:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Topoľčany, (OrtEB, s.r.o.) (Zubné lekárstvo) 64-44927142-A0001 ambulancia zubného lekárstva 17.novembra 1300/14, 95501 Topoľčany  
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, Topoľčany, (ORL TOP s.r.o.) (Otorinolaryngológia) 64-47790849-A0001 otorinolaryngologická ambulancia Bernolákova 2476, 95501 Topoľčany 7:00 - 15:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Jacovce, (ORBISMED s.r.o.) (Všeobecné lekárstvo) 64-46438947-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých Farská 296, 95621 Jacovce 7:00 - 16:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Veľké Ripňany, (Obvodný lekár Veľké Ripňany s.r.o.) (Všeobecné lekárstvo) 64-44487207-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých Lúčna ulica 793/2, 95607 Veľké Ripňany 7:00 - 15:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Topoľčany, (O-Dent s.r.o.) (Zubné lekárstvo) 64-46573283-A0001 ambulancia zubného lekárstva Svätoplukova 4993/1B, 95501 Topoľčany 7:00 - 15:00
ambulancia čeľustnej ortopédie Ambulancia čeľustnej ortopédie, Topoľčany, (NEXO, s.r.o.) (čeľustná ortopédia) 64-36550728-A0002 ambulancia čeľustnej ortopédie Pribinova 4727, 95501 Topoľčany  
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Topoľčany, (NEXO, s.r.o.) (Zubné lekárstvo) 64-36550728-A0001 ambulancia zubného lekárstva Pribinova 4727, 95501 Topoľčany  
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Topoľčany, (MUDr. Žembera, s.r.o.) (Vnútorné lekárstvo) 64-45534969-A0001 ambulancia vnútorného lekárstva Bernolákova 4207/19, 95501 Topoľčany 7:00 - 15:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Krušovce, (MUDr. Jozef Švercel) (Zubné lekárstvo) 64-31842631-A0001 ambulancia zubného lekárstva ObZS, Štefánikova 263/325, 95631 Krušovce 7:00 - 15:00
všeobecná ambulancia pre dospelých ! Všeobecná ambulancia pre dospelých, Topoľčany, (MUDr. Darina Špaňúrová) (Všeobecné lekárstvo) 64-31843883-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých Moyzesova 1333/1A, 95501 Topoľčany
Zariadenie bolo zrušené k 04.01.2021
všeobecná ambulancia pre deti a dorast Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Topoľčany, (MUDr. Čaradská Alena, s.r.o.) (Všeobecná starostlivosť o deti a dorast) 64-35939273-A0001 všeobecná ambulancia pre deti a dorast 17.novembra 1300/14, 95501 Topoľčany 6:45 - 14:45
ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Topoľčany, (MUDr. Čaradská Alena, s.r.o.) (Pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 64-35939273-A0002 ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy 17.novembra 1300/14, 95501 Topoľčany 6:45 - 14:45
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Krušovce, (MUDr. Ľubomír Čaniga) (Všeobecné lekárstvo) 64-31842933-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých ObZS, Štefánikova 263/325, 95631 Krušovce 7:00 - 15:00
oftalmologická ambulancia DANVER s.r.o., Topoľčany, (DANVER s.r.o.) (Oftalmológia) 64-35939648-A0001 oftalmologická ambulancia Pribinova 4727/1A, 95501 Topoľčany 7:00 - 15:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Topoľčany, (MUDr. Jana Tomášiková) (Zubné lekárstvo) 64-42210356-A0001 ambulancia zubného lekárstva Rázusova 4864/2, 95501 Topoľčany 7:00 - 15:00
<< < 1 2 > >>