Preskočiť navigáciu

Hľadáte najbližšiu lekáreň, ambulantnú pohotovosť alebo nemocnicu? Vyskúšajte aplikáciu www.otvorenalekaren.sk v mobile.

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.

IČO:37886436
Sídlo:Huncovská 42, 06001 Kežmarok
Web:www.nkk.sk

Zdravotnícke zariadenia

všeobecná nemocnica Všeobecná nemocnica, Huncovská, Kežmarok 67-37886436-A0001 všeobecná nemocnica Huncovská 42, 06001 Kežmarok  
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny, Kežmarok 67-37886436-A0020 ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Huncovská 42, 06001 Kežmarok  
ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy, Kežmarok 67-37886436-A0032 ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy Huncovská 42, 06001 Kežmarok  
ambulancia pediatrickej nefrológie Ambulancia pediatrickej nefrológie, Kežmarok 67-37886436-A0030 ambulancia pediatrickej nefrológie Huncovská 42, 06001 Kežmarok  
ambulancia pediatrickej neurológie Ambulancia pediatrickej neurológie, Kežmarok 67-37886436-A0031 ambulancia pediatrickej neurológie Huncovská 42, 06001 Kežmarok  
ambulancia úrazovej chirurgie Ambulancia úrazovej chirurgie, Kežmarok 67-37886436-A0018 ambulancia úrazovej chirurgie Huncovská 42, 06001 Kežmarok  
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Kežmarok 67-37886436-A0004 ambulancia vnútorného lekárstva Huncovská 42, 06001 Kežmarok  
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Kežmarok 67-37886436-A0006 ambulancia vnútorného lekárstva Huncovská 42, 06001 Kežmarok  
ambulancia pevnej APS pre deti a dorast Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast, Huncovská, Kežmarok 51-37886436-A0002 ambulancia pevnej APS pre deti a dorast Huncovská 42, 06001 Kežmarok 16:00 - 22:00
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, Kežmarok 67-37886436-A0014 chirurgická ambulancia Huncovská 42, 06001 Kežmarok  
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, Kežmarok 67-37886436-A0015 chirurgická ambulancia Huncovská 42, 06001 Kežmarok  
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Kežmarok 67-37886436-A0012 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Huncovská 42, 06001 Kežmarok  
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Kežmarok 67-37886436-A0013 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Huncovská 42, 06001 Kežmarok  
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Kežmarok 67-37886436-A0011 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Huncovská 42, 06001 Kežmarok  
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Kežmarok 67-37886436-A0010 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Huncovská 42, 06001 Kežmarok  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, chirurgia, Kežmarok 67-37886436-A0035 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Huncovská 42, 06001 Kežmarok  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gynekológia a pôrodníctvo, Kežmarok 67-37886436-A0034 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Huncovská 42, 06001 Kežmarok  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, ortopédia, Kežmarok 67-37886436-A0037 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Huncovská 42, 06001 Kežmarok  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, otorinolaryngológia, Kežmarok 67-37886436-A0040 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Huncovská 42, 06001 Kežmarok  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, úrazová chirurgia, Kežmarok 67-37886436-A0036 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Huncovská 42, 06001 Kežmarok  
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, Kežmarok 67-37886436-A0024 kardiologická ambulancia Huncovská 42, 06001 Kežmarok  
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, Kežmarok 67-37886436-A0007 neurologická ambulancia Huncovská 42, 06001 Kežmarok  
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, Kežmarok 67-37886436-A0019 otorinolaryngologická ambulancia Huncovská 42, 06001 Kežmarok  
pediatrická ambulancia Pediatrická ambulancia, Kežmarok 67-37886436-A0025 pediatrická ambulancia Huncovská 42, 06001 Kežmarok  
pediatrická ambulancia Pediatrická ambulancia, Kežmarok 67-37886436-A0008 pediatrická ambulancia Huncovská 42, 06001 Kežmarok  
stacionár Stacionár, vnútorné lekárstvo, Kežmarok 67-37886436-A0033 stacionár Huncovská 42, 06001 Kežmarok  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Kežmarok 67-37886436-A0042 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Huncovská 42, 06001 Kežmarok  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Kežmarok 67-37886436-A0044 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Huncovská 42, 06001 Kežmarok  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Kežmarok 67-37886436-A0043 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Huncovská 42, 06001 Kežmarok  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Kežmarok 67-37886436-A0045 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Huncovská 42, 06001 Kežmarok  
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Kežmarok 67-37886436-A0003 všeobecná ambulancia pre dospelých Huncovská 42, 06001 Kežmarok  
ambulancia klinickej logopédie Ambulancia klinickej logopédie, Kežmarok 67-37886436-A0029 ambulancia klinickej logopédie Hviezdoslavova 27, 06001 Kežmarok  
geriatrická ambulancia Geriatrická ambulancia, Kežmarok 67-37886436-A0026 geriatrická ambulancia Hviezdoslavova 27, 06001 Kežmarok  
ambulancia pevnej APS pre dospelých Ambulancia pevnej APS pre dospelých, Dr. Daniela Fischera, Kežmarok 51-37886436-A0001 ambulancia pevnej APS pre dospelých Dr. Daniela Fischera 7, 06001 Kežmarok 16:00 - 22:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Spišská Stará Ves 67-37886436-A0005 ambulancia vnútorného lekárstva Slov. nár. povstania 1, Spišská Stará Ves