Preskočiť navigáciu

Ambulantné zdravotnícke zariadenia

Banská Bystrica

ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie, Banská Bystrica, (Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica) (Pediatrická pneumológia a ftizeológia) 51-37957937-A0016 ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie DFNsP BB, Námestie Ludvika Svobodu 6818/4, 97409 Banská Bystrica 7:30 - 13:00 - 13:30 - 14:45
pneumologicko-ftizeologická ambulancia ! Všeobecná ambulancia pre pneumológiu a ftizeológiu, Banská Bystrica, (Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica) (Pneumológia a ftizeológia, Endoskopia respiračného systému) 66-00165549-A0052 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Námestie Ludvika Svobodu 1, 97517 Banská Bystrica
Zariadenie bolo zrušené k 04.06.2019
pneumologicko-ftizeologická ambulancia ! Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Banská Bystrica, (GAMAMED, s.r.o.) (Pneumológia a ftizeológia) 66-44720611-A0004 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Námestie Ludvika Svobodu 14553/21, 97409 Banská Bystrica
Zariadenie bolo zrušené k 31.05.2020
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Banská Bystrica, (gordius s.r.o.) (Pneumológia a ftizeológia) 66-44854242-A0001 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Cesta k nemocnici 1231/23, 97401 Banská Bystrica 07:30 - 13:30 - 14:00 - 15:00
všeobecná nemocnica ! Všeobecná nemocnica, Námestie Ludvika Svobodu, Banská Bystrica, (Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica) (Vnútorné lekárstvo, JIS interná, Pneumológia a ftizeológia, Neurológia, JIS neurologická, Gynekológia a pôrodníctvo, JIS gynekologická, Chirurgia, JIS chirurgická, Ortopédia, Urológia, úrazová chirurgia, JIS úrazová, Otorinolaryngológia, Oftalmológia, Dermatovenerológia, Klinická onkológia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Hematológia a transfuziológia, JIS hematologická, Neurochirurgia, JIS neurochirurgická, Plastická chirurgia, Algeziológia, Gastroenterológia, Neonatológia, JRSN - jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov, JISN / jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov, JVSN / jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov, Geriatria, Nefrológia, Cievna chirurgia, Maxilofaciálna chirurgia, Dlhodobo chorých, Transplantačné, Hepatológia, Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, Spondylochirurgia, Centrálne operačné sály, Onkológia v chirurgii, Onkológia v urológii, Centrálna sterilizácia) 66-00165549-A0001 všeobecná nemocnica Námestie Ludvika Svobodu 1, 97517 Banská Bystrica
Zariadenie bolo zrušené k 04.06.2019
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Banská Bystrica, (I. H o r t e n o v a,s.r.o.) (Pneumológia a ftizeológia, Kalmetizácia) 66-36046582-A0007 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Horná 838/60, 97401 Banská Bystrica  
pneumologicko-ftizeologická ambulancia ! Ambulancia pre pneumológiu a ftizeológiu a cystickú fibrózu, Banská Bystrica, (Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica) (Pneumológia a ftizeológia, Endoskopia respiračného systému) 66-00165549-A0073 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Námestie Ludvika Svobodu 1, 97517 Banská Bystrica
Zariadenie bolo zrušené k 04.06.2019
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ pre pediatrickú pneumológiu a ftizeológiu, Banská Bystrica, (Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica) (Funkčná diagnostika) 51-37957937-A0033 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek DFNsP BB, Námestie Ludvika Svobodu 6818/4, 97409 Banská Bystrica 7:30 - 13:00 - 13:30 - 14:30
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Ambulancia pre pneumológiu a ftizeológiu a cystickú fibrózu, Banská Bystrica, (Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica) (Pneumológia a ftizeológia, Endoskopia respiračného systému) 51-00165549-A0033 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Námestie Ludvika Svobodu 3865/1, 97401 Banská Bystrica 7:00 - 13:00 - 13:30 - 15:30
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Všeobecná ambulancia pre pneumológiu a ftizeológiu, Banská Bystrica, (Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica) (Pneumológia a ftizeológia, Endoskopia respiračného systému) 51-00165549-A0032 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Námestie Ludvika Svobodu 3865/1, 97401 Banská Bystrica 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
všeobecná nemocnica Všeobecná nemocnica, Námestie Ludvika Svobodu, Banská Bystrica, (Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica) (Vnútorné lekárstvo, JIS interná, Pneumológia a ftizeológia, Neurológia, JIS neurologická, Gynekológia a pôrodníctvo, JIS gynekologická, Chirurgia, Ortopédia, Urológia, úrazová chirurgia, Otorinolaryngológia, Oftalmológia, Dermatovenerológia, Klinická onkológia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Hematológia a transfuziológia, JIS hematologická, Neurochirurgia, JIS neurochirurgická, Plastická chirurgia, Algeziológia, Gastroenterológia, Neonatológia, JRSN - jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov, JISN / jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov, JVSN / jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov, Nefrológia, Cievna chirurgia, Maxilofaciálna chirurgia, Dlhodobo chorých, Hepatológia, JIS centrálna, Pracovné lekárstvo) 51-00165549-A0004 všeobecná nemocnica Námestie Ludvika Svobodu 3865/1, 97401 Banská Bystrica  
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, MUDr. Soňa Vicová, Banská Bystrica, (ZELENÝ SEN, s. r. o.) (Pneumológia a ftizeológia) 66-44184425-A0007 pneumologicko-ftizeologická ambulancia
Neprítomnosti:
od 01.04.2024 do 14.04.2024
Cesta k nemocnici 4443/1B, 97401 Banská Bystrica 7:00 - 12:00 - 12:30 - 14:30
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Banská Bystrica, (Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica) (Pneumológia a ftizeológia) 51-00165549-A0128 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Námestie Ludvika Svobodu 3865/1, 97401 Banská Bystrica 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30

Banská Štiavnica

pneumologicko-ftizeologická ambulancia ! Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Banská Štiavnica, (Penta Hospitals SK, a. s.) (Pneumológia a ftizeológia) 66-35960884-A0065 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Bratská 1491/17, 96901 Banská Štiavnica
Zariadenie bolo zrušené k 04.06.2020

Brezno

pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, MUDr. Zdena Volentierová, Brezno, (Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.) (Pneumológia a ftizeológia) 66-31908969-A0031 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Nemocnica s poliklinikou, Banisko 273/1, 97701 Brezno
Zariadenie má pozastavenú činnosť do 31.03.2024

Detva

pneumologicko-ftizeologická ambulancia ! Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Detva, (MUDr. Jana Makasová) (Pneumológia a ftizeológia) 66-51480328-A0001 pneumologicko-ftizeologická ambulancia J. G. Tajovského 1320/5, 96212 Detva
Zariadenie bolo zrušené k 31.05.2021
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, MUDr. Jana Makasová, Detva, (ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.) (Pneumológia a ftizeológia) 66-51744422-A0002 objednávanie eRecept pneumologicko-ftizeologická ambulancia J. G. Tajovského 1320/5, 96212 Detva 7:00 - 11:30 - 12:00 - 15:00

Lučenec

pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Lučenec, (Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.) (Pneumológia a ftizeológia) 66-37954571-A0067 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Nemocnica s poliklinikou, Námestie republiky 2373/15, 98401 Lučenec 8:00 - 12:30 - 13:00 - 14:30
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Lučenec, (BEMAMED s.r.o.) (Pneumológia a ftizeológia) 66-46926291-A0001 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Ulica cintorínska 5680/8, 98401 Lučenec 7:00 - 13:00 - 13:30 - 15:00
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, MUDr.Eva Jakabová, Lučenec, (JAKAB-MED s.r.o) (Pneumológia a ftizeológia) 66-36681563-A0001 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Ul. Mieru 1390, 98401 Lučenec 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Lučenec, (Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.) (Pneumológia a ftizeológia) 66-37954571-A0037 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Nemocnica s poliklinikou, Námestie republiky 2373/15, 98401 Lučenec dnes neordinuje
všeobecná nemocnica Všeobecná nemocnica, Námestie republiky, Lučenec, (Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.) (Vnútorné lekárstvo, JIS interná, Infektológia, JIS infekčná, Pneumológia a ftizeológia, Neurológia, Pediatria, JIS pediatrická, Gynekológia a pôrodníctvo, Chirurgia, JIS chirurgická, Ortopédia, JIS ortopedická, Urológia, úrazová chirurgia, JIS úrazová, Otorinolaryngológia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Radiačná onkológia, Neonatológia, Cievna chirurgia, JIS cievnej chirurgie, Dlhodobo chorých, Urgentná medicína, Pediatrická intenzívna medicína, Centrálna sterilizácia) 66-37954571-A0001 všeobecná nemocnica Nemocnica s poliklinikou, Námestie republiky 2373/15, 98401 Lučenec  

Revúca

pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, MUDr. Vlasta Ružiaková, Revúca, (Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca) (Pneumológia a ftizeológia) 66-45736324-A0021 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Nemocnica s poliklinikou, Litovelská 635/25, 05001 Revúca dnes neordinuje
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Tornaľa, (OCHRANA ZDRAVIA, s.r.o.) (Pneumológia a ftizeológia) 66-36620734-A0003 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Poštová 1038/11, 98201 Tornaľa dnes neordinuje
všeobecná nemocnica Všeobecná nemocnica, Litovelská, Revúca, (Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca) (Vnútorné lekárstvo, JIS interná, JIS pneumologická a ftizeologická, Neurológia, JIS neurologická, Pediatria, Gynekológia a pôrodníctvo, Chirurgia, JIS chirurgická, úrazová chirurgia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, JIS kardiologická, Neonatológia, Geriatria, Dlhodobo chorých) 66-45736324-A0001 všeobecná nemocnica Nemocnica s poliklinikou, Litovelská 635/25, 05001 Revúca  

Rimavská Sobota

pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Rimavská Sobota, (MUDr. Tünde Agócsová) (Pneumológia a ftizeológia) 66-42011779-A0001 pneumologicko-ftizeologická ambulancia P. Dobšinského 4380, 97901 Rimavská Sobota 07:30 - 12:00 - 12:30 - 16:00
pneumologicko-ftizeologická ambulancia ! Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, MUDr. Andrea Honéczy, Rimavská Sobota, (Penta Hospitals SK, a. s.) (Pneumológia a ftizeológia) 66-35960884-A0066 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Šrobárova 653/4, 97901 Rimavská Sobota
Zariadenie bolo zrušené k 18.10.2023
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Rimavská Sobota, (Santé rs, s.r.o.) (Pneumológia a ftizeológia) 66-36618152-A0006 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Dr. V. Clementisa 4754, 97901 Rimavská Sobota  

Veľký Krtíš

pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Veľký Krtíš, (MUDr. Žaloudeková s.r.o.) (Pneumológia a ftizeológia) 66-43861865-A0001 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Nemocničná 756/1, 99001 Veľký Krtíš 07:30 - 12:00 - 13:00 - 15:00

Zvolen

ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie ! Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie, Zvolen, (Nemocnica AGEL Zvolen a.s.) (Pediatrická pneumológia a ftizeológia) 51-45594929-A0015 ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen
Zariadenie bolo zrušené k 28.04.2021
ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie, Zvolen, (Nemocnica AGEL Zvolen a.s.) (Pediatrická pneumológia a ftizeológia) 66-45594929-A0015 ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen dnes neordinuje
pneumologicko-ftizeologická ambulancia ! Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Zvolen, (MUDr. Darina Pĺžiková) (Pneumológia a ftizeológia) 66-37951611-A0001 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen
Zariadenie bolo zrušené k 31.12.2021
pneumologicko-ftizeologická ambulancia ! Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Zvolen, (Nemocnica AGEL Zvolen a.s.) (Pneumológia a ftizeológia) 51-45594929-A0019 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen
Zariadenie bolo zrušené k 28.04.2021
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, MUDr. Slávka Miháliková, Sliač, (Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN) (Pneumológia a ftizeológia) 51-31936415-A0125 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Poliklinika, Mládežnícka 1039/12, 96231 Sliač 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
pneumologicko-ftizeologická ambulancia ! Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Zvolen, (NOVAPHARM, s.r.o.) (Pneumológia a ftizeológia) 51-35768568-A0029 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Železničná poliklinika Zvolen, J.Jiskru 1454/8, 96001 Zvolen
Zariadenie bolo zrušené k 08.09.2023
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Zvolen, (Nemocnica AGEL Zvolen a.s.) (Pneumológia a ftizeológia) 66-45594929-A0019 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen 7:00 - 12:00 - 12:30 - 14:30

Žarnovica

pneumologicko-ftizeologická ambulancia ! Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Nová Baňa, (RESPAL s.r.o.) (Pneumológia a ftizeológia) 66-36809349-A0001 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Švantnerova 1887/23, 96801 Nová Baňa
Zariadenie bolo zrušené k 31.12.2021

Žiar nad Hronom

pneumologicko-ftizeologická ambulancia ! Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Žiar nad Hronom, (Penta Hospitals SK, a. s.) (Pneumológia a ftizeológia) 66-35960884-A0067 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Sládkovičova 485/11, 96501 Žiar nad Hronom
Zariadenie bolo zrušené k 04.06.2020
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Žiar nad Hronom, (Šperka & Šperková, spol. s.r.o.) (Pneumológia a ftizeológia) 66-44881851-A0001 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Dr. Jánského 478/6A, 96501 Žiar nad Hronom 07:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00