Preskočiť navigáciu

Domáca ošetrovateľská starostlivosť - Banskobystrický samosprávny kraj

Služby ADOS sú určené čiastočne alebo úplne imobilným pacientom, ktorí potrebujú odbornú ošetrovateľskú alebo rehabilitačnú starostlivosť a nemôžu samostatne chodiť na ošetrenie či rehabilitáciu. Väčšina pacientov, ktorí využívajú služby ADOS, je chronicky chorých. Domáce ošetrovanie však poskytujú aj pri náhlych či krátkodobých chorobách, po prepustení z hospitalizácie, po operáciách, prípadne po zákrokoch v rámci jednodňovej chirurgie, ktoré vyžadujú následnú ošetrovateľskú alebo rehabilitačnú starostlivosť. Domáca ošetrovateľská a rehabilitačná starostlivosť sa poskytuje na návrh lekára. V prípade, že si pacient nárokuje na úhradu zo zdravotného poistenia, musí domáce ošetrovanie písomne navrhnúť všeobecný lekár (alebo ošetrujúci z nemocnice) a domácu liečebnú rehabilitáciu alebo fyzioterapiu rehabilitačný lekár (lekár so špecializáciou FBLR).

Hospicová starostlivosť je komplexná zdravotná, psychologická, sociálna a duchovná starostlivosť o terminálne chorého (zomierajúceho) človeka a jeho blízkych v zdravotníckom zariadení (hospic) alebo v domácom prostredí (mobilný hospic).

mobilný hospic Mobilný hospic, Banská Bystrica, (Sv. Lujza, n.o.) (Domáca hospicová starostlivosť) 51-42146003-A0004 mobilný hospic Nám. slobody 6208/5, 97401 Banská Bystrica 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ! ADOS, Horná, Banská Bystrica, (QECON, spol. s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 66-36059587-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Horná 60/62, 97401 Banská Bystrica
Zariadenie bolo zrušené k 21.01.2020
mobilný hospic Mobilný hospic, Banská Bystrica, (Inter Care s. r. o.) (Paliatívna medicína) 51-36289485-A0004 mobilný hospic Horná 54/1, 85401 Banská Bystrica 7:30 - 12:00 - 13:00 - 15:30
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Partizánska cesta, Banská Bystrica, (ADOS Banská Bystrica, s.r.o.) (Ošetrovateľská starostlivosť v komunite) 66-48238864-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Partizánska cesta 97, 97401 Banská Bystrica 7:00 - 11:30 - 12:00 - 15:30
mobilný hospic Mobilný hospic, Banská Bystrica, (SVETIELKO NÁDEJE) (Domáca hospicová starostlivosť) 66-37889346-A0001 mobilný hospic Tajovského 14294/55, 97409 Banská Bystrica  
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS Babeľová s.r.o., Rudohorská, Banská Bystrica, (ADOS Babeľová s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 66-50253808-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Rudohorská 2002/27, 97411 Banská Bystrica 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
mobilný hospic Mobilný hospic, Banská Bystrica, (Diecézna charita Banská Bystrica) (Domáca hospicová starostlivosť) 66-35659726-A0003 mobilný hospic Tibora Andrašovana 14300/44, 97401 Banská Bystrica  
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Tibora Andrašovana, Banská Bystrica, (Diecézna charita Banská Bystrica) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 66-35659726-A0002 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Tibora Andrašovana 14300/44, 97401 Banská Bystrica dnes neordinuje
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Horná, Banská Bystrica, (Inter Care s. r. o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť, Ošetrovateľstvo) 51-36289485-A0002 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Horná 54/1, 85401 Banská Bystrica 7:30 - 12:00 - 13:00 - 15:30
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ! PhDr. Eva Malíková, Horná, Banská Bystrica, (PhDr. Eva Malíková) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 66-42317614-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Horná 77/24, 97401 Banská Bystrica
Zariadenie bolo zrušené k 31.12.2023
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Sládkovičova, Žiar nad Hronom, (A.D.O.S. - SRDCE s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 66-47612738-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Sládkovičova 2703/13, 96501 Žiar nad Hronom 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, J.Jesenského, Zvolen, (ADOS NÁDEJ Hajkova s.r.o) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 66-47400145-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti J.Jesenského 2131/17, 96001 Zvolen 7:00 - 12:00 - 12:30 - 16:30
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Obchoditá, Očová, (ADOS Karolína s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 66-50608169-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Obchoditá 1028/36, 96223 Očová 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, M.R.Štefánika, Zvolen, (Diecézna charita Banská Bystrica) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 66-35659726-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti M.R.Štefánika 545/20, 96001 Zvolen 8:00 - 12:00 - 12:30 - 16:30
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Pletiarska, Banská Štiavnica, (JA Home life n. o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 66-50420607-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Pletiarska 1613/9, 96901 Banská Štiavnica 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Bratská, Banská Štiavnica, (Darina Lalíková) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 66-37824686-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Bratská 1491/17, 96901 Banská Štiavnica 7:00 - 13:00 - 13:30 - 15:30
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Hlavná, Hnúšťa, (RIASAM s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 66-45376191-A0002 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Hlavná 28/36, 98101 Hnúšťa 07:00 - 12:00 - 12:30 - 16:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, L. Svobodu, Rimavská Sobota, (ADOS MEDICUS, s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 66-47245875-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti L. Svobodu 17/11, 97901 Rimavská Sobota 7:30 - 12:00 - 12:30 - 15:30
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Jánošíkova, Rimavská Sobota, (ADOS ADANED s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 66-46119361-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Jánošíkova 4989/2, 97901 Rimavská Sobota 7:30 - 12:00 - 12:30 - 16:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Pionierska, Brezno, (ZDRAVÍ DOMA n.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 66-53849825-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Pionierska 1130/9, 97701 Brezno
Zariadenie má pozastavenú činnosť do 30.11.2024
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Hlavná, Pohronská Polhora, (Mgr. Janka Tyčiaková) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 66-54109868-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Hlavná 61/62, 97656 Pohronská Polhora 7:00 - 12:00 - 13:00 - 17:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ! ADOS, Heľpa, Heľpa, (NOVÝ DOMOV n.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 66-31908772-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Heľpa 121, 97668 Heľpa
Zariadenie bolo zrušené k 05.11.2023
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS Maková s.r.o., Hlavná, Heľpa, (ADOS Maková s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 66-52098940-A0001 objednávanie agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Hlavná 121/62, 97668 Heľpa 6:45 - 12:00 - 12:30 - 15:15
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Námestie gen. M.R.Štefánika, Brezno, (ÍSIS s. r. o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 66-36642711-A0004 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Námestie gen. M.R.Štefánika 7/11, 97701 Brezno  
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Ulica T. G. Masaryka, Lučenec, (Hellas Group s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 66-54850002-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Ulica T. G. Masaryka 2915/7, 98401 Lučenec 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Cintorínska, Lučenec, (WESTEN, s. r. o.) (Ošetrovateľská starostlivosť v komunite) 66-36744131-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Cintorínska 5680/6, 98401 Lučenec 7:30 - 14:30
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Riečna, Tomášovce, (ADOS - ADKA, spol. s r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 66-36835684-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Riečna 243/3, Tomášovce 8:00 - 12:00 - 12:30 - 16:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Ulica A. Bernoláka, Lučenec, (ADOS Budáčová, s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 66-46036946-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Ulica A. Bernoláka 1338/17, 98401 Lučenec 7:00 - 11:00 - 11:30 - 15:30
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, SNP, Fiľakovo, (Andramed) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 66-42300771-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti SNP 2073/8, 98601 Fiľakovo 7:00 - 13:00 - 13:30 - 15:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Biskupická, Fiľakovo, (Medical Fiľakovo, s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 66-36633836-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Biskupická 1730/24, 98601 Fiľakovo 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Námestie republiky, Lučenec, (Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 66-37954571-A0004 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Nemocnica s poliklinikou, Námestie republiky 2373/15, 98401 Lučenec 7:00 - 15:30
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, A. Kmeťa, Žarnovica, (ADOS - BONA FIDE, s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 51-36553662-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti A. Kmeťa 184/6, 96681 Žarnovica  
mobilný hospic Mobilný hospic, Revúca, (Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca) (Domáca hospicová starostlivosť) 66-45736324-A0039 mobilný hospic Nemocnica s poliklinikou, Litovelská 635/25, 05001 Revúca 7:00 - 12:15 - 12:45 - 15:30
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Mokrá Lúka, (ADOS Anna Durjančíková, s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 66-45458014-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Mokrá Lúka 230, 05001 Mokrá Lúka 7:00 - 11:30 - 12:00 - 15:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Litovelská, Revúca, (Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 66-45736324-A0037 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Nemocnica s poliklinikou, Litovelská 635/25, 05001 Revúca 7:00 - 12:15 - 12:45 - 15:30
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Sládkovičova, Krupina, (ADOS ZDRAVIE KRUPINA s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 66-53467698-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Sládkovičova 43/12, 96301 Krupina 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ! ADOS, Sládkovičova, Krupina, (Marta Halajová) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 66-37818228-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Sládkovičova 43/12, 96301 Krupina
Zariadenie bolo zrušené k 28.02.2021
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Cesta Slobody, Vinica, (SWOT spol. s r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 51-36567396-A0002 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Cesta Slobody 457/13, 99128 Vinica 7:00 - 11:00 - 11:30 - 15:30
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, ulica Hlavná, Dolná Strehová, (Kristína Repová) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 66-45021228-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ulica Hlavná 52/75, 99102 Dolná Strehová 7:00 - 11:00 - 11:30 - 14:30
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Nemocničná, Veľký Krtíš, (ADOS - SALUBRITA s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 66-54718481-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Nemocničná 756/1, 99001 Veľký Krtíš 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ! ADOS, Lesenice, Lesenice, (Mgr. Iveta Macková) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 66-45015813-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Lesenice 109, 99108 Lesenice
Zariadenie bolo zrušené k 31.08.2019
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Nemocničná, Veľký Krtíš, (Mgr. Katarína Lukáčová) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 66-37818911-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Nemocničná 756/1, 99001 Veľký Krtíš 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS Biele srdce, s.r.o., Lesenice 109, Lesenice, (ADOS Biele srdce s r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 66-52473775-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Lesenice 109, 99108 Lesenice 7:00 - 12:00 - 12:00 - 15:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ! ADOS SALUBRITA, Nemocničná, Veľký Krtíš, (PhDr. Mária Backová) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 66-33254346-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Nemocničná 756/1, 99001 Veľký Krtíš
Zariadenie bolo zrušené k 30.09.2022
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Slaná Lehota, Poltár, (TILIA nezisková organizácia) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 66-31908799-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Slaná Lehota 15, 98701 Poltár 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Banská ulica, Cinobaňa, (TOP SAMBESI s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 66-47347015-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Banská ulica 102/78, 98522 Cinobaňa 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, J. G. Tajovského, Detva, (POLIKLINIKA - LDCH, s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 66-36621242-A0003 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti J. G. Tajovského 1320/5, 96212 Detva 7:00 - 15:30
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Záhradná, Detva, (RC & T Detva s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 66-36620505-A0002 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Záhradná 857/3, 96212 Detva 7:30 - 12:30 - 13:00 - 16:00