Preskočiť navigáciu

Hospic, Námestie republiky , Lučenec, (Občianske združenie PRO VITAE)

Zariadenie bolo zrušené k 31.12.2021
Druh zariadenia: hospic hospic
Identifikátor: 66-37951513-A0001
Odborné zameranie: ústavná hospicová starostlivosť
Miesto prevádzkovania:
Námestie republiky   2373/15
98401  Lučenec
Poisťovne:
Poskytovateľ: Občianske združenie PRO VITAE
Ulica B. Nemcovej  574/21
98403  Lučenec
IČO: 37951513
Nahlásiť chybu na stránke
Nevyplnili ste opis problému.
Ďakujeme za upozornenie.