Preskočiť navigáciu

DOPLNKOVÉ ordinačné hodiny

31.01.2019

Od 1.1.2019 umožňuje legislatíva využívanie tzv. Doplnkových ordinačných hodín. Čo to je?

Doplnkové ordinačné hodiny slúžia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom mimo riadnych ordinačných hodín a to za priamu platbu lekárovi. Inými slovami: Ak ambulancia ordinuje počas doplnkových ordinačných hodín, môže od pacienta požadovať priamu platbu 30€. Na oplátku pacienta musí ošetriť do 20 dní od objednania cez internet.

Ale nie je to také jednoduché.

Čo to znamená pre lekára?

Aby mohol začať ordinovať počas doplnkových ordinačných hodín, musí najskôr

 1. uzavrieť zmluvu so zdravotnou poisťovňou,
 2. používať na objednávanie pacientov informačný systém, ktorý má overenie zhody od NCZI (k 31.1.2019 taký nie je),
 3. zaregistrovať sa v informačnom systéme na objednávanie osôb prevádzkovanom NCZI,
 4. požiadať samosprávny kraj o schválenie doplnkových ordinačných hodín.

Okrem toho musí dodržiavať pravidlá (toto sú len niektoré z nich):

 • počas riadnych ordinačných hodín musí ordinovať minimálne 30 hodín v týždni,
 • doplnkové ordinačné hodiny nesmú prekročiť 30% času riadnych ordinačných hodín,
 • musí pacienta ošetriť do 20 dní od objednania,
 • do 20. dňa nasledujúceho mesiaca musí zdravotnej poisťovni oznamovať zoznam vyšetrených pacientov.

Je potrebné zdôrazniť:

 • doplnkové ordinačné hodiny sú nad rámec ordinačných hodín, teda po štandardnej pracovnej dobe lekára,
 • zdravotné výkony počas doplnkových ordinačných hodín neprepláca zdravotná poisťovňa,
 • za celý výkon spojený s vyšetrením môže lekár od pacienta požadovať maximálne 30€.

Čo to znamená pre pacienta?

Pacient sa na vyšetrenie počas doplnkových oprdinačných hodín môže objednať výlučne cez internet cez Národný portál zdravia alebo objednávací systém s overením zhody NCZI (k 31.1.2019 taký nie je). Keďže vyšetrenie nehradí zdravotná poisťovňa, pacient ho musí zaplatiť z vlastného vrecka (max. 30€). Výhoda je, že musí byť ošetrený do 20 dní.

Takže pacient, ktorý si riadne platí zdravotné poistenie a má ústavné právo na bezplatnú základnú zdravotnú starostlivosť, si ju zaplatí frown. A keďže problém zdravotníctva nie je v organizácii práce, ale v nedostatku lekárov, aj túto výsadu bude mať len obmedzený počet pacientov cry

  

Súvisiaca legislatíva je pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti detailnejšie popísaná v staršom článku...

Všetky aktuality