Preskočiť navigáciu

AGEL Clinic s. r. o.

IČO:45725381
Sídlo:Jelačičova 500/8, 82108 Bratislava-Ružinov
Web:www.agelclinic.sk

Zdravotnícke zariadenia

špecializovaná nemocnica Špecializovaná nemocnica, Jelačičova, Bratislava-Ružinov (Ortopédia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Neurochirurgia) 51-45725381-A0001 špecializovaná nemocnica Jelačičova 500/8, 82108 Bratislava-Ružinov  
algeziologická ambulancia Algeziologická ambulancia, MUDr. Adriana Kollerová, Bratislava-Ružinov (Algeziológia) 51-45725381-A0024 algeziologická ambulancia Jelačičova 500/8, 82108 Bratislava-Ružinov 13:30 - 18:30
ambulancia akupunktúry Ambulancia akupunktúry, Bratislava-Ružinov (Akupunktúra) 51-45725381-A0011 ambulancia akupunktúry Jelačičova 500/8, 82108 Bratislava-Ružinov 8:00 - 12:00 - 12:30 - 14:00
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny, MUDr. Katarína Kneppová, Bratislava-Ružinov (Anestéziológia a intenzívna medicína) 51-45725381-A0010 ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Jelačičova 500/8, 82108 Bratislava-Ružinov 14:00 - 17:00
ambulancia cievnej chirurgie Ambulancia cievnej chirurgie, MUDr. Vladimír Výrostko, Bratislava-Ružinov (Cievna chirurgia) 51-45725381-A0026 ambulancia cievnej chirurgie Jelačičova 500/8, 82108 Bratislava-Ružinov 0:00 - 0:00
ambulancia neurochirurgická Ambulancia neurochirurgická, MUDr. Peter Durný, PhD., Bratislava-Ružinov (Neurochirurgia) 51-45725381-A0012 ambulancia neurochirurgická Jelačičova 500/8, 82108 Bratislava-Ružinov dnes neordinuje
ambulancia pediatrickej kardiológie Ambulancia pediatrickej kardiológie, Bratislava-Ružinov (Pediatrická kardiológia) 51-45725381-A0028 ambulancia pediatrickej kardiológie Jelačičova 500/8, 82108 Bratislava-Ružinov  
ambulancia plastickej chirurgie Ambulancia plastickej chirurgie, MUDr. Lukáš Šimko, Bratislava-Ružinov (Plastická chirurgia) 51-45725381-A0006 ambulancia plastickej chirurgie Jelačičova 500/8, 82108 Bratislava-Ružinov dnes neordinuje
ambulancia pracovného lekárstva Ambulancia pracovného lekárstva, Bratislava-Ružinov (Pracovné lekárstvo) 51-45725381-A0023 ambulancia pracovného lekárstva Jelačičova 500/8, 82108 Bratislava-Ružinov  
ambulancia telovýchovného lekárstva Ambulancia telovýchovného lekárstva, Bratislava-Ružinov (Telovýchovné lekárstvo) 51-45725381-A0029 ambulancia telovýchovného lekárstva Jelačičova 500/8, 82108 Bratislava-Ružinov  
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Terézia Pázmanová , Bratislava-Ružinov (Vnútorné lekárstvo) 51-45725381-A0025 ambulancia vnútorného lekárstva Jelačičova 500/8, 82108 Bratislava-Ružinov 7:30 - 12:00 - 12:30 - 16:00
angiologická ambulancia Angiologická ambulancia, Bratislava-Ružinov (Angiológia) 51-45725381-A0030 angiologická ambulancia Jelačičova 500/8, 82108 Bratislava-Ružinov dnes neordinuje
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Ružinov (Dermatovenerológia) 51-45725381-A0079 dermatovenerologická ambulancia Jelačičova 500/8, 82108 Bratislava-Ružinov 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, chirurgia, MUDr. Milan Oravský PhD., Bratislava-Ružinov (Chirurgia) 51-45725381-A0016 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jelačičova 500/8, 82108 Bratislava-Ružinov 7:30 - 12:00 - 12:30 - 17:30
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, ortopédia, MUDr. Pavel Tomčík, Bratislava-Ružinov (Ortopédia) 51-45725381-A0013 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jelačičova 500/8, 82108 Bratislava-Ružinov 8:00 - 16:30
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, plastická chirurgia, MUDr. Lukáš Šimko, Bratislava-Ružinov (Plastická chirurgia) 51-45725381-A0015 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jelačičova 500/8, 82108 Bratislava-Ružinov 8:30 - 12:00 - 12:30 - 14:30
mobilné odberové miesto Mobilné odberové miesto, Bratislava-Ružinov (Mobilné odberové miesto) 21-45725381-A0001 mobilné odberové miesto Jelačičova 500/8, 82108 Bratislava-Ružinov PCR pre samoplatcov
Ag pre samoplatcov
ambulancia úrazovej chirurgie MUDr. Tomáš Heger, PhD., Bratislava-Ružinov (úrazová chirurgia) 51-45725381-A0022 ambulancia úrazovej chirurgie Jelačičova 500/8, 82108 Bratislava-Ružinov 8:00 - 12:00 - 12:30 - 19:00
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, MUDr. Iveta Nikolová, MUDr. Ronnie Šandorovýá Traubnerová, MUDr. Jana Borovská, Bratislava-Ružinov (Neurológia) 51-45725381-A0009 neurologická ambulancia Jelačičova 500/8, 82108 Bratislava-Ružinov 8:00 - 12:00 - 12:30 - 16:30
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia, Bratislava-Ružinov (Oftalmológia) 51-45725381-A0020 oftalmologická ambulancia Jelačičova 500/8, 82108 Bratislava-Ružinov 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia, MUDr. Ján Maják, Bratislava-Ružinov (Ortopédia) 51-45725381-A0002 ortopedická ambulancia Jelačičova 500/8, 82108 Bratislava-Ružinov 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia, MUDr. Pavel Tomčík , Bratislava-Ružinov (Ortopédia, Pediatrická ortopédia) 51-45725381-A0031 ortopedická ambulancia Jelačičova 500/8, 82108 Bratislava-Ružinov  
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia, MUDr. Pavel Tomčík, Bratislava-Ružinov (Ortopédia) 51-45725381-A0004 ortopedická ambulancia Jelačičova 500/8, 82108 Bratislava-Ružinov dnes neordinuje
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, Bratislava-Ružinov (Otorinolaryngológia) 51-45725381-A0021 otorinolaryngologická ambulancia Jelačičova 500/8, 82108 Bratislava-Ružinov dnes neordinuje
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, MUDr. Katarína Sisol , Bratislava-Ružinov (Reumatológia) 51-45725381-A0007 reumatologická ambulancia Jelačičova 500/8, 82108 Bratislava-Ružinov dnes neordinuje
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, PhDr. Klára Gebeová, Bratislava-Ružinov (Rádiológia) 51-45725381-A0019 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Jelačičova 500/8, 82108 Bratislava-Ružinov 7:00 - 12:00 - 12:30 - 17:00
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, MUDr. Ingrid Štefanková, Bratislava-Nové Mesto (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-45725381-A0008 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ďumbierska 2641/3, 83101 Bratislava-Nové Mesto 7:00 - 15:30
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie, Bratislava-Nové Mesto (Klinická psychológia) 51-45725381-A0088 ambulancia klinickej psychológie Ďumbierska 2641/3, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Bratislava-Nové Mesto (Vnútorné lekárstvo) 51-45725381-A0087 ambulancia vnútorného lekárstva Ďumbierska 2641/3, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, Bratislava-Nové Mesto (Kardiológia) 51-45725381-A0027 kardiologická ambulancia Ďumbierska 2641/3, 83101 Bratislava-Nové Mesto 8:00 - 12:00 - 12:30 - 16:30
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, Bratislava-Nové Mesto (Neurológia) 51-45725381-A0086 neurologická ambulancia Ďumbierska 2641/3, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
pracovisko špecializovanej nemocnice Pracovisko špecializovanej nemocnice, Bratislava-Nové Mesto (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-45725381-A0091 pracovisko špecializovanej nemocnice Ďumbierska 2641/3, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, MUDr. Ingrid Štefanková, Bratislava-Nové Mesto (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-45725381-A0017 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Ďumbierska 2641/3, 83101 Bratislava-Nové Mesto 7:30 - 12:00 - 12:30 - 17:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Bratislava-Nové Mesto (Rádiológia) 51-45725381-A0089 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Ďumbierska 2641/3, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
ambulancia pracovného lekárstva Ambulancia pracovného lekárstva, Sereď (Pracovné lekárstvo) 51-45725381-A0080 ambulancia pracovného lekárstva Amazon Fulfillment Slovakia s.r.o., Amazonská 4753/1, 92601 Sereď  
ambulancia pracovného lekárstva Ambulancia pracovného lekárstva, Vráble (Pracovné lekárstvo, Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia) 51-45725381-A0085 ambulancia pracovného lekárstva Amazon Fulfillment Slovakia s.r.o., Hlavná 1409/48, 95201 Vráble  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, ortopédia, Zlaté Moravce (Ortopédia) 51-45725381-A0068 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Bernolákova 4/51, 95301 Zlaté Moravce  
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia, Bratislava-Ružinov (Oftalmológia) 51-45725381-A0077 oftalmologická ambulancia Ružinovská 4813/10, 82101 Bratislava-Ružinov  
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, Bratislava-Ružinov (Otorinolaryngológia) 51-45725381-A0078 otorinolaryngologická ambulancia Ružinovská 4813/10, 82101 Bratislava-Ružinov  
pracovisko špecializovanej nemocnice Pracovisko špecializovanej nemocnice, Bratislava-Ružinov (Anestéziológia a intenzívna medicína) 51-45725381-A0084 pracovisko špecializovanej nemocnice Ružinovská 4813/10, 82101 Bratislava-Ružinov  
pracovisko špecializovanej nemocnice Pracovisko špecializovanej nemocnice, Bratislava-Ružinov (Anestéziológia a intenzívna medicína) 51-45725381-A0090 pracovisko špecializovanej nemocnice Ružinovská 4813/10, 82101 Bratislava-Ružinov  
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Bratislava-Ružinov (Všeobecné lekárstvo) 51-45725381-A0033 všeobecná ambulancia pre dospelých Ružinovská 4813/10, 82101 Bratislava-Ružinov 7:00 - 15:00