Preskočiť navigáciu

Centrum sociálnych služieb - SLOVEN

IČO:00632406
Sídlo:68, 01854 Slavnica
Zriadovateľ:Trenčiansky samosprávny kraj

Poskytované sociálne služby

Typ poskytovateľa:právnická osoba zriadená alebo založená samosprávnym krajom
Registračné číslo:76
Dátum zápisu do registra:23.9.2009
Dátum poslednej zmeny:20.10.2020
Domov sociálnych služieb
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN, 68, 01854 Slavnica
Požičiavanie pomôcok
neurčitý čas | ambulantná forma
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN, 68, 01854 Slavnica