Preskočiť navigáciu

Centrum sociálnych služieb - SLOVEN

Druh sociálnej služby: Domov sociálnych služieb (§ 12 ods. 1 písm. c)bod 1 a § 38 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3
Kapacita:185 osôb
Deň začatia poskytovania:23.9.2009
Miesto poskytovania:Centrum sociálnych služieb - SLOVEN, 68, 01854 Slavnica
Email:

info@csssloven.sk

Telefón:

+421 424493206

Mobil:

+421 905459441

Web:http://www.csssloven.sk
Zodpovední zástupcoviaPhDr. RNDr. Martina Mutalová, PhD.
Poskytovateľ: Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
68
01854  Slavnica
IČO: 00632406

Evidencia žiadateľov - poradovník

CSS - SLOVEN, Slavnica 68, 01854 Slavnica
K:185 V:7 Ž:1
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma