Preskočiť navigáciu

Sociálna pomoc

Sociálne služby v Trenčianskom samosprávnom kraji (572) Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života | Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa | Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa | Domov na polceste | Pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností | Terénna sociálna služba krízovej intervencie | Integračné centrum | Komunitné centrum | Nocľaháreň | Útulok | Zariadenie núdzového bývania | Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu | Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti | Služba včasnej intervencie | Zariadenie podporovaného bývania | Zariadenie pre seniorov | Zariadenie opatrovateľskej služby | Rehabilitačné stredisko | Domov sociálnych služieb | Špecializované zariadenie | Denný stacionár | Opatrovateľská služba | Prepravná služba | Sprievodcovská služba a predčitateľská služba | Tlmočnícka služba | Sprostredkovanie tlmočníckej služby | Sprostredkovanie osobnej asistencie | Požičiavanie pomôcok | Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci | Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií | Odľahčovacia služba | Denné centrum | Podpora samostatného bývania | Jedáleň | Práčovňa | Stredisko osobnej hygieny | Sociálna rehabilitácia | Nízkoprahové denné centrum | Sociálne poradenstvo - základné | Sociálne poradenstvo - špecializované  
Evidencia žiadateľov o uzatvorenie zmluvy na poskytnutie sociálnej služby - TSK CSS - AVE, ul. Športovcov 671/23, 01841 Dubnica nad Váhom | CSS - LIPOVEC, Školská 806/3, 91442 Horné Srnie | CSS - Lednické Rovne, Medňanská 80/10, 02061 Lednické Rovne | CSS - Bôrik, Žltá 319/25, 97213 Nitrianske Pravno | CSS - Bôrik, Žltá 319/25, 97213 Nitrianske Pravno | CSS - NÁDEJ, Stupné 2, 01812 Stupné | CSS - NÁDEJ, Dolný Lieskov 197, 01821 Dolný Lieskov | CSS - Partizánske, ul. Škultétyho 653/20, 95801 Partizánske | CSS v Novom Meste nad Váhom, Bernolákova 14/604, 91501 Nové Mesto nad Váhom | CSS - Jesienka, Staromyjavská 77, 90701 Myjava | CSS - NÁDEJ, Dolný Lieskov 197, 01821 Dolný Lieskov | CSS v Novom Meste nad Váhom, Bernolákova 14/604, 91501 Nové Mesto nad Váhom | CSS - Bánovce nad Bebravou, Textilná 900, 95701 Bánovce nad Bebravou | CSS - LÚČ, Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica | CSS - DOMOV JAVORINA, Bzince pod Javorinou 344, 91611 Bzince pod Javorinou | CSS - Nová Bošáca, Nová Bošáca 68, 91308 Nová Bošáca | CSS - Nová Bošáca, Nová Bošáca 68, 91308 Nová Bošáca | CSS - LIPOVEC, Školská 806/3, 91442 Horné Srnie | HUMANITY - CSP Veľká Lehôtka, Viničná 17 a Odbojárov 6, 97101 Prievidza | CSS - Bôrik, Žltá 319/25, 97213 Nitrianske Pravno | CSS - NÁDEJ, Dolný Lieskov 197, 01821 Dolný Lieskov | CSS - Partizánske, ul. Škultétyho 653/20, 95801 Partizánske | CSS v Novom Meste nad Váhom, Bernolákova 604/14, 91501 Nové Mesto nad Váhom | CSS - Lednicé Rovne, Medňanská 80/10, 02061 Lednické Rovne | CSS - Nová Bošáca, Nová Bošáca 68, 91308 Nová Bošáca | CSS - DOMOV JAVORINA, Bzince pod Javorinou 344, 91611 Bzince pod Javorinou | CSS - Jesienka, Staromyjavská 77, 90701 Myjava | CSS - SLOVEN, Slavnica 68, 01854 Slavnica | CSS - Bánovce nad Bebravou, Textilná 900, 95701 Bánovce nad Bebravou | CSS - DOMINO, Včelárska 8, 97101 Prievidza | CSS - DEMY, Biskupická 7707/46A, 91104 Trenčín | CSS - DEMY, Biskupická 7707/46A, 91104 Trenčín | CSS - DEMY, Biskupická 7707/46A, 91104 Trenčín | CSS - DOMINO, Veterná 11, 97101 Prievidza | DSS - Púchov - Nosice, Nosice 57, 02001 Púchov | CSS - LIPA, Kostolná - Záriečie 10, 91304 Kostolná-Záriečie | DSS - Adamovské Kochanovce, 122, 91305 Adamovské Kochanovce | CSS - DEMY, Biskupická 46, 91104 Trenčín | CSS - DEMY, Biskupická 46, 91104 Trenčín | CSS - DOMINO, Veterná 11, 97101 Prievidza | DSS - Púchov - Nosice, Nosice 57, 02001 Púchov | DSS - Púchov - Nosice, Nosice 57, 02001 Púchov | DSS - Zemianske Podhradie, 4, 91307 Zemianske Podhradie | CSS - BYSTRIČAN, Zakvášov 1935/453, 01701 Považská Bystrica | CSS - KOLONKA, J.Smreka 486, 02001 Púchov | CSS - Chmelinec, Hoštínska 1620, 02001 Púchov | CSS - KOLONKA, J. Smreka 486, 02001 Púchov | CSS - DOMINO, Veterná 11, 97101 Prievidza | CSS - AVE, ul. Športovcov 671/23, 01841 Dubnica nad Váhom | CSS - Chmelinec, Hoštínska 1620, 02001 Púchov | CSS - BYSTRIČAN, Zakvášov 1935/453, 01701 Považská Bystrica | CSS - Juh, Liptovská 10, 91108 Trenčín | CSS - Juh, Liptovská 10, 91108 Trenčín | CSS - Juh, Liptovská 10, 91108 Trenčín