Preskočiť navigáciu

Hľadáte najbližšiu lekáreň, ambulantnú pohotovosť alebo nemocnicu? Vyskúšajte aplikáciu www.otvorenalekaren.sk v mobile.

Sociálna pomoc

Sociálne služby v Trenčianskom samosprávnom kraji (519) Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života (1) | Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa (3) | Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (20) | Služba včasnej intervencie | Domov na polceste (2) | Pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností (2) | Terénna sociálna služba krízovej intervencie (4) | Integračné centrum | Komunitné centrum (11) | Nocľaháreň (7) | Útulok (13) | Zariadenie núdzového bývania (3) | Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu (5) | Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúľaďovania rodinného života a pracovného života (do 28.2.2017) | Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti | Služba včasnej intervencie (5) | Zariadenie podporovaného bývania (4) | Zariadenie pre seniorov (56) | Zariadenie opatrovateľskej služby (20) | Rehabilitačné stredisko | Domov sociálnych služieb (55) | Špecializované zariadenie (32) | Denný stacionár (8) | Opatrovateľská služba (140) | Prepravná služba (22) | Sprievodcovská a predčitateľská služba | Tlmočnícka služba (3) | Sprostredkovanie tlmočníckej služby | Sprostredkovanie osobnej asistencie | Požičiavanie pomôcok (13) | monitorovanie a signalizácia potreby pomoci | Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií (3) | Odľahčovacia služba (21) | Pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností | Denné centrum (26) | Podpora samostatného bývania | Jedáleň (11) | Práčovňa | Stredisko osobnej hygieny (1) | Sociálna rehabilitácia | Nízkoprahové denné centrum (2) | Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu | Sociálne poradenstvo - základné (20) | Sociálne poradenstvo - špecializované (6)  
Poradovníky čakateľov na sociálnu službu CSS - Lednické Rovne, Medňanská 80/10, 02061 Lednické Rovne | CSS - LIPOVEC, Školská 806/3, 91442 Horné Srnie | CSS v Novom Meste nad Váhom, Bernolákova 14/604, 91501 Nové Mesto nad Váhom | CSS - Partizánske, ul. Škultétyho 653/20, 95801 Partizánske | CSS - NÁDEJ, Dolný Lieskov 197, 01821 Dolný Lieskov | CSS - NÁDEJ, Stupné 2, 01812 Stupné | CSS - Bôrik, Žltá 319/25, 97213 Nitrianske Pravno | CSS - Bôrik, Žltá 319/25, 97213 Nitrianske Pravno | CSS - NÁDEJ, Dolný Lieskov 197, 01821 Dolný Lieskov | CSS v Novom Meste nad Váhom, Bernolákova 14/604, 91501 Nové Mesto nad Váhom | CSS - Bánovce nad Bebravou, Textilná 900, 95701 Bánovce nad Bebravou | CSS - LÚČ, Pruské 399, 01852 Pruské | CSS - Jesienka, Staromyjavská 77, 90701 Myjava | CSS - DOMOV JAVORINA, Bzince pod Javorinou 344, 91611 Bzince pod Javorinou | CSS - Nová Bošáca, Nová Bošáca 68, 91308 Nová Bošáca | CSS - Nová Bošáca, Nová Bošáca 68, 91308 Nová Bošáca | HUMANITY - CSP Veľká Lehôtka, Viničná 17 a Odbojárov 6, 97101 Prievidza | CSS - LIPOVEC, Školská 806/3, 91442 Horné Srnie | CSS v Novom Meste nad Váhom, Bernolákova 604/14, 91501 Nové Mesto nad Váhom | CSS - Partizánske, ul. Škultétyho 653/20, 95801 Partizánske | CSS - NÁDEJ, Dolný Lieskov 197, 01821 Dolný Lieskov | CSS - Bôrik, Žltá 319/25, 97213 Nitrianske Pravno | CSS - Bánovce nad Bebravou, Textilná 900, 95701 Bánovce nad Bebravou | CSS - SLOVEN, Slavnica 68, 01854 Slavnica | CSS - Lednicé Rovne, Medňanská 80/10, 02061 Lednické Rovne | CSS - Jesienka, Staromyjavská 77, 90701 Myjava | CSS - DOMOV JAVORINA, Bzince pod Javorinou 344, 91611 Bzince pod Javorinou | CSS - Nová Bošáca, Nová Bošáca 68, 91308 Nová Bošáca | CSS - DEMY, Biskupická 7707/46A, 91104 Trenčín | CSS - DEMY, Biskupická 7707/46A, 91104 Trenčín | CSS - DEMY, Biskupická 7707/46A, 91104 Trenčín | CSS - DOMINO, Včelárska 8, 97101 Prievidza | CSS - KOLONKA, J.Smreka 486, 02001 Púchov | CSS - Chmelinec, Hoštínska 1620, 02001 Púchov | DSS - Púchov - Nosice, Nosice 57, 02001 Púchov | CSS - LIPA, Kostolná - Záriečie 10, 91304 Kostolná-Záriečie | DSS - Adamovské Kochanovce, 122, 91305 Adamovské Kochanovce | CSS - DEMY, Biskupická 46, 91104 Trenčín | CSS - DEMY, Biskupická 46, 91104 Trenčín | CSS - DOMINO, Veterná 11, 97101 Prievidza | CSS - DOMINO, Veterná 11, 97101 Prievidza | DSS - Púchov - Nosice, Nosice 57, 02001 Púchov | DSS - Púchov - Nosice, Nosice 57, 02001 Púchov | DSS - Zemianske Podhradie, 4, 91307 Zemianske Podhradie | CSS - BYSTRIČAN, Zakvášov 1935/453, 01701 Považská Bystrica | CSS - BYSTRIČAN, Zakvášov 1935/453, 01701 Považská Bystrica | CSS - Chmelinec, Hoštínska 1620, 02001 Púchov | CSS - AVE, ul. Športovcov 671/23, 01841 Dubnica nad Váhom | CSS - DOMINO, Veterná 11, 97101 Prievidza | CSS - KOLONKA, J. Smreka 486, 02001 Púchov | CSS - Juh, Liptovská 10, 91108 Trenčín | CSS - Juh, Liptovská 10, 91108 Trenčín | CSS - Juh, Liptovská 10, 91108 Trenčín | CSS - Juh, Liptovská 10, 91108 Trenčín