Preskočiť navigáciu

Zariadenie opatrovateľskej služby

§36 zákona 448/2008

 1. V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.
 2. V zariadení opatrovateľskej služby sa
  1. poskytuje
   1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
   2. sociálne poradenstvo,
   3. sociálna rehabilitácia,
   4. ubytovanie,
   5. stravovanie,
   6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
  2. utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.
 3. V zariadení opatrovateľskej služby sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje zariadenie opatrovateľskej služby ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22 zákona č. 448/2008.
DOBRÝ PASTIER - KLÁŠTOR POD ZNIEVOM, o.z., Námestie SNP 4
neurčitý čas | pobytová - ročná
Kláštor VENANTINUM, Námestie SNP 4/7, 97213 Nitrianske Pravno
 
Iskierka nádeje SD, n. o., Pri parku 39
neurčitý čas | pobytová - ročná
Pri parku 39/19, 91106 Trenčín
 
Mesto Nemšová, Odbojárov 184
určitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb Nemšová, Odbojárov 184/7, 91441 Nemšová
 
Mesto Partizánske, Družstevná 833
určitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie opatrovateľskej služby, Družstevná 833/22, 95801 Partizánske
 
Mesto Stará Turá, 8.apríla 217
určitý čas | pobytová - ročná
8.apríla 217/2, 91601 Stará Turá
 
Obec Beluša, Farská 1157
určitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie opatrovateľskej služby, Farská 1157/54, 01861 Beluša
 
Obec Čachtice, Malinovského 427
určitý čas | pobytová - ročná
Malinovského 427/56, 91621 Čachtice
 
Obec Považany
určitý čas | pobytová - ročná
Považany 144, 91626 Považany
 
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o., Márie Krššákovej 1107
určitý čas | pobytová - ročná
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o., Márie Krššákovej 1107/1, 97251 Handlová
 
Senior Klub, n. o., Hoštínska 934
určitý čas | pobytová - ročná
Hoštínska 934/25, 02001 Púchov
 
Senior Modrová, n.o.
určitý čas | pobytová - ročná
Modrová 298, 91635 Modrová
 
SENIOR Nitrianske Rudno, n.o.
určitý čas | pobytová - ročná
Nitrianske Rudno 66, 97226 Nitrianske Rudno
 
Sociálne služby mesta Trenčín, m. r. o., Piaristická 271
určitý čas | pobytová - ročná
Sociálne služby mesta Trenčín, m. r. o., Piaristická 271/42, 91101 Trenčín
 
Spoločná úradovňa samosprávy, n. o.; SÚS n. o.
určitý čas | pobytová - ročná
Moravské Lieskové 26, 91642 Moravské Lieskové
 
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Košeca, Bytovky 898
neurčitý čas | pobytová - ročná
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Košeca, Bytovky 898/16, 01864 Košeca
 
SÝKORKA n.o., Záhumenská 391
určitý čas | pobytová - ročná
SÝKORKA n. o., Záhumenská 391/146, 97223 Dolné Vestenice
 
Zariadenie opatrovateľskej služby "NEZÁBUDKA", Hurbanova 621
určitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie opatrovateľskej služby, Hurbanova 621/13, 90701 Myjava
 
Zariadenie sociálnych služieb Obce Horná Mariková
určitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie sociálnych služieb Obce Horná Mariková, Horná Mariková 37, 01803 Horná Mariková
 
ZOS Krajné, n. o.
určitý čas | pobytová - ročná
ZOS Krajné, n. o., Krajné 292, 91616 Krajné