Preskočiť navigáciu

Sociálne služby mesta Trenčín, m. r. o., Piaristická 271

Druh sociálnej služby: Zariadenie opatrovateľskej služby (§36 zákona 448/2008)
Rozsah:určitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§36 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - plnoletá fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu
Kapacita:137 osôb
Deň začatia poskytovania:30.6.2010
Miesto poskytovania:Sociálne služby mesta Trenčín, m. r. o., Piaristická 271/42, 91101 Trenčín
Telefón:

+421 326402463

Email:

ssmtn@ssmtn.sk

Web:http://www.trencin.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Renáta Tomková, Mgr. Eva Toroniová, Mgr. Jana Frühbauerová
Poskytovateľ: Sociálne služby mesta Trenčín, m. r. o.
Piaristická  271/42
91101  Trenčín
IČO: 36124702