Preskočiť navigáciu

Evidencia žiadateľov o uzatvorenie zmluvy na poskytnutie sociálnej služby - TSK

Evidencia žiadateľov o uzatvorenie zmluvy na poskytnutie sociálnej služby v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Evidencia sa aktualizuje denne.

Bánovce nad Bebravou

CSS - Bánovce nad Bebravou, Textilná 900, 95701 Bánovce nad Bebravou
K:24 V:1
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
CSS - Bánovce nad Bebravou, Textilná 900, 95701 Bánovce nad Bebravou
K:42 V:0 Ž:16
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 

Ilava

CSS - AVE, ul. Športovcov 671/23, 01841 Dubnica nad Váhom
K:42 V:0 Ž:1
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
CSS - AVE, ul. Športovcov 671/23, 01841 Dubnica nad Váhom
K:14 V:0 Ž:6
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
CSS - LÚČ, Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica
K:26 V:0 Ž:1
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
CSS - SLOVEN, Slavnica 68, 01854 Slavnica
K:185 V:3 Ž:4
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 

Myjava

CSS - Jesienka, Staromyjavská 77, 90701 Myjava
K:69 V:22
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
CSS - Jesienka, Staromyjavská 77, 90701 Myjava
K:61 V:17
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 

Nové Mesto nad Váhom

CSS - DOMOV JAVORINA, Bzince pod Javorinou 344, 91611 Bzince pod Javorinou
K:7 V:0 Ž:1
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
CSS - DOMOV JAVORINA, Bzince pod Javorinou 344, 91611 Bzince pod Javorinou
K:40 V:4 Ž:11
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
CSS - Nová Bošáca, Nová Bošáca 68, 91308 Nová Bošáca
K:6 V:0
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
CSS - Nová Bošáca, Nová Bošáca 68, 91308 Nová Bošáca
K:32 V:-1 Ž:12
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
CSS - Nová Bošáca, Nová Bošáca 68, 91308 Nová Bošáca
K:8 V:0
zariadenie podporovaného bývania | pobytová - ročná forma
 
CSS v Novom Meste nad Váhom, Bernolákova 14/604, 91501 Nové Mesto nad Váhom
K:20 V:3
domov sociálnych služieb | ambulantná forma
 
CSS v Novom Meste nad Váhom, Bernolákova 14/604, 91501 Nové Mesto nad Váhom
K:34 V:1 Ž:7
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
CSS v Novom Meste nad Váhom, Bernolákova 604/14, 91501 Nové Mesto nad Váhom
K:16 V:0 Ž:4
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
DSS - Zemianske Podhradie, 4, 91307 Zemianske Podhradie
K:80 V:2 Ž:1
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 

Partizánske

CSS - Partizánske, ul. Škultétyho 653/20, 95801 Partizánske
K:60 V:1 Ž:2
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
CSS - Partizánske, ul. Škultétyho 653/20, 95801 Partizánske
K:40 V:2 Ž:6
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 

Považská Bystrica

CSS - BYSTRIČAN, Zakvášov 1935/453, 01701 Považská Bystrica
K:40 V:-11 Ž:2
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
CSS - BYSTRIČAN, Zakvášov 1935/453, 01701 Považská Bystrica
K:120 V:19 Ž:22
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
CSS - NÁDEJ, Dolný Lieskov 197, 01821 Dolný Lieskov
K:41 V:0 Ž:8
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
CSS - NÁDEJ, Dolný Lieskov 197, 01821 Dolný Lieskov
K:1 V:0 Ž:1
domov sociálnych služieb | pobytová - týždenná forma
 
CSS - NÁDEJ, Dolný Lieskov 197, 01821 Dolný Lieskov
K:58 V:0 Ž:11
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
CSS - NÁDEJ, Stupné 2, 01812 Stupné
K:10 V:4
zariadenie podporovaného bývania | pobytová - ročná forma
 

Prievidza

CSS - Bôrik, Žltá 319/25, 97213 Nitrianske Pravno
K:133 V:18 Ž:4
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
CSS - Bôrik, Žltá 319/25, 97213 Nitrianske Pravno
K:67 V:5 Ž:13
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
CSS - Bôrik, Žltá 319/25, 97213 Nitrianske Pravno
K:6 V:0 Ž:1
zariadenie podporovaného bývania | pobytová - ročná forma
 
CSS - DOMINO, Včelárska 8, 97101 Prievidza
K:8 V:0 Ž:1
špecializované zariadenie | ambulantná forma
 
CSS - DOMINO, Veterná 11, 97101 Prievidza
K:14 V:0 Ž:5
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
CSS - DOMINO, Veterná 11, 97101 Prievidza
K:5 V:0 Ž:4
domov sociálnych služieb | pobytová - týždenná forma
 
CSS - DOMINO, Veterná 11, 97101 Prievidza
K:21 V:-2 Ž:4
domov sociálnych služieb | ambulantná forma
 
HUMANITY - CSP Veľká Lehôtka, Viničná 17 a Odbojárov 6, 97101 Prievidza
K:57 V:4 Ž:1
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 

Púchov

CSS - Chmelinec, Hoštínska 1620, 02001 Púchov
K:20 V:0 Ž:1
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
CSS - Chmelinec, Hoštínska 1620, 02001 Púchov
K:120 V:7 Ž:13
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
CSS - KOLONKA, J. Smreka 486, 02001 Púchov
K:25 V:0 Ž:3
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
CSS - KOLONKA, J.Smreka 486, 02001 Púchov
K:25 V:2 Ž:10
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
CSS - Lednicé Rovne, Medňanská 80/10, 02061 Lednické Rovne
K:4 V:0 Ž:1
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
CSS - Lednické Rovne, Medňanská 80/10, 02061 Lednické Rovne
K:36 V:0 Ž:9
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
DSS - Púchov - Nosice, Nosice 57, 02001 Púchov
K:34 V:0 Ž:5
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
DSS - Púchov - Nosice, Nosice 57, 02001 Púchov
K:4 V:0 Ž:4
domov sociálnych služieb | pobytová - týždenná forma
 
DSS - Púchov - Nosice, Nosice 57, 02001 Púchov
K:2 V:-2 Ž:3
domov sociálnych služieb | ambulantná forma
 

Trenčín

CSS - DEMY, Biskupická 46, 91104 Trenčín
K:25 V:8 Ž:1
domov sociálnych služieb | pobytová - týždenná forma
 
CSS - DEMY, Biskupická 46, 91104 Trenčín
K:25 V:0
domov sociálnych služieb | ambulantná forma
 
CSS - DEMY, Biskupická 7707/46A, 91104 Trenčín
K:18 V:0 Ž:14
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
CSS - DEMY, Biskupická 7707/46A, 91104 Trenčín
K:9 V:1 Ž:2
špecializované zariadenie | pobytová - týždenná forma
 
CSS - DEMY, Biskupická 7707/46A, 91104 Trenčín
K:3 V:0 Ž:2
špecializované zariadenie | ambulantná forma
 
CSS - Juh, Liptovská 10, 91108 Trenčín
K:80 V:4 Ž:7
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
CSS - Juh, Liptovská 10, 91108 Trenčín
K:56 V:5 Ž:12
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
CSS - Juh, Liptovská 10, 91108 Trenčín
K:6 V:1 Ž:2
zariadenie podporovaného bývania | pobytová - ročná forma
 
CSS - LIPA, Kostolná - Záriečie 10, 91304 Kostolná-Záriečie
K:65 V:6 Ž:3
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
CSS - LIPOVEC, Školská 806/3, 91442 Horné Srnie
K:20 V:0
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
CSS - LIPOVEC, Školská 806/3, 91442 Horné Srnie
K:17 V:1 Ž:4
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
DSS - Adamovské Kochanovce, 122, 91305 Adamovské Kochanovce
K:78 V:27
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma