Preskočiť navigáciu

CSS - BYSTRIČAN, Zakvášov 1935/453, 01701 Považská Bystrica

Druh sociálnej služby: domov sociálnych služieb
Forma:pobytová - ročná
Kapacita:40 osôb
Voľné miesta:-6

Sociálne služby

Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN, Zakvášov 1935
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb -- BYSTRIČAN, Zakvášov 1935/453, 01707 Považská Bystrica
 

Evidencia žiadateľov - poradovník

Na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad TSK pristúpil k zmene zverejňovania evidencie žiadateľov o uzatvorenie zmluvy na poskytnutie sociálnej služby. Každému žiadateľovi bude pridelený jedinečný číselný kód, pod ktorým bude vedený v evidencii a zverejnený na web stránke TSK. Pridelený jedinečný číselný kód Vám bude oznámený listom. V období, kým Vám bude jedinečný kód doručený je možné informovať sa o poradí priamo v zariadení sociálnych služieb alebo na Úrade TSK, oddelenie sociálnej pomoci.

1. 51347, st. VI, Podolie (dátum zaradenia: 16.11.2023)
2. 51596, st. VI, Považská Bystrica (dátum zaradenia: 6.12.2023)
3. 37186, st. VI, Trenčín (dátum zaradenia: 21.3.2024)